Документ 12/2014, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.01.2014. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні

З метою забезпечення розвитку спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури, створення умов для проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національне агентство інфраструктурних проектів України, реорганізувавши Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

2. Установити, що Національне агентство інфраструктурних проектів України є правонаступником прав і обов'язків Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, що реорганізується.

3. Затвердити Положення про Національне агентство інфраструктурних проектів України, що додається.

4. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 6 квітня 2011 року № 370, від 12 травня 2011 року № 580, від 30 червня 2011 року № 717, від 8 липня 2011 року № 742, від 18 липня 2011 року № 769, від 23 листопада 2011 року № 1069, від 19 грудня 2011 року № 1168, від 19 січня 2012 року № 19, від 14 лютого 2012 року № 85, від 22 лютого 2012 року № 134, від 30 березня 2012 року № 237, від 24 грудня 2012 року № 726, від 16 січня 2013 року № 19, від 28 лютого 2013 року № 96 та від 8 жовтня 2013 року № 549), такі зміни:

1) у розділі II:

абзац "Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів" виключити;

доповнити розділ після абзацу "Державне космічне агентство України" абзацом такого змісту:

"Національне агентство інфраструктурних проектів України";

2) у пункті 6 розділу IV абзац "Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів" виключити.

5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 443 "Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів".

6. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

1) подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу;

2) привести свої акти у відповідність із цим Указом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 січня 2014 року
№ 12/2014
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 січня 2014 року № 12/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство інфраструктурних проектів України

1. Національне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Укрінфрапроект є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з реалізації державної політики з питань забезпечення належного рівня підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі - чемпіонат), створення умов для здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні (далі - олімпійська інфраструктура), у тому числі розвитку спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури, будівництва з цією метою спортивних споруд, зокрема споруд зі штучним льодом, закладів охорони здоров'я, розвитку інфраструктурних проектів неспортивного спрямування.

2. Укрінфрапроект у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічними посланнями Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Укрінфрапроекту є реалізація державної політики із забезпечення розвитку олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури з метою створення умов для здобуття права проведення в Україні зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2022 року та забезпечення належного рівня підготовки і проведення чемпіонату.

4. Укрінфрапроект відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та вносить у встановленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері розвитку олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

2) здійснює заходи з координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час будівництва об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури відповідно до законодавства, крім об'єктів, які будуються (реконструюються) в рамках реалізації та впровадження національних проектів;

3) вживає заходів щодо створення організаційних і правових умов для залучення інвестицій з метою підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

4) забезпечує відповідно до законодавства діяльність із залучення коштів з додаткових (позабюджетних) джерел з метою підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

5) розробляє та погоджує з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері, пропозиції щодо підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

6) забезпечує здійснення заходів із підготовки об'єктів спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

7) розробляє проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

8) проводить аналіз стану здійснення заходів із підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

9) забезпечує висвітлення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, широке інформування громадськості в Україні та за її межами про стан підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

10) співпрацює з громадськими об'єднаннями в рамках діяльності із забезпечення підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

11) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

12) забезпечує в рамках підготовки олімпійської інфраструктури:

поліпшення матеріально-технічної бази зимових видів спорту шляхом проектування і будівництва нових та реконструкції наявних спортивних об'єктів, забезпечивши безперешкодний доступ до таких об'єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями;

придбання та оснащення необхідним обладнанням відповідних об'єктів олімпійської інфраструктури;

розвиток туристичної інфраструктури;

13) з метою розвитку спортивної інфраструктури забезпечує:

будівництво нових спортивних споруд з метою підготовки та проведення чемпіонату;

будівництво та оснащення тренувальних баз для забезпечення тренувань команд - учасниць чемпіонату;

проектування та будівництво спортивних споруд зі штучним льодом;

14) у рамках забезпечення розвитку транспортної інфраструктури забезпечує:

будівництво аеропортів;

вирішення питань щодо забезпечення розвитку інфраструктури аеропортів на умовах лізингу та концесії, інших сучасних форм державно-приватного партнерства;

15) з метою розвитку соціальної інфраструктури забезпечує в межах повноважень будівництво та переоснащення закладів охорони здоров'я;

16) забезпечує розвиток туристичної інфраструктури;

17) сприяє впровадженню механізму державно-приватного партнерства під час підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

18) вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо пріоритетних напрямів, форм і методів державного регулювання у сфері підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури в рамках виконання державних цільових програм, замовником та/або виконавцем яких визначено Укрінфрапроект;

19) забезпечує реалізацію інфраструктурних проектів як державний замовник та/або виконавець державних цільових програм;

20) виконує визначені законодавством функції головного розпорядника бюджетних коштів;

21) здійснює в установленому порядку залучення під державні гарантії коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;

22) забезпечує утвердження позитивного іміджу України під час підготовки об'єктів олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури;

23) вживає за участю Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, відповідних всеукраїнських спортивних федерацій з видів спорту та організаційних комітетів заходів щодо налагодження взаємодії з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, Міжнародною федерацією баскетбольних асоціацій, іншими міжнародними спортивними організаціями;

24) здійснює на основі деталізованих, інтегрованих графіків підготовки об'єктів та системи ризик-менеджменту моніторинг стану виконання заходів державних цільових програм, замовником та/або виконавцем яких є Укрінфрапроект;

25) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України;

26) узгоджує з Міністерством молоді та спорту України перелік нових і наявних спортивних споруд, включених до інфраструктурних проектів, та вимоги до їх будівництва і оснащення;

27) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Укрінфрапроект для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених, фахівців, експертів, спеціалістів, а також іноземні компанії, що мають досвід у реалізації міжнародних проектів та підготовці міжнародних спортивних заходів, у тому числі на договірній основі, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи та матеріали від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи з питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Укрінфрапроект у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, Національним олімпійським комітетом, Національним комітетом спорту інвалідів, Федерацією баскетболу України, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та утвореними ними структурами, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

7. Укрінфрапроект у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

8. Укрінфрапроект очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Голова Укрінфрапроекту:

1) очолює Укрінфрапроект, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укрінфрапроект у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики із забезпечення розвитку олімпійської, спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури, а також розроблені Укрінфрапроектом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) організовує та контролює виконання в апараті Укрінфрапроекту Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Укрінфрапроекту;

4) визначає пріоритети роботи Укрінфрапроекту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Укрінфрапроекту, звіти про їх виконання;

5) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників;

6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

7) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Укрінфрапроекту;

8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Укрінфрапроекту;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Укрінфрапроекту;

10) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їхні положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту;

11) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрінфрапроекту;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Укрінфрапроекту, присвоює ранги державних службовців;

13) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Укрінфрапроекту до відзначення державними нагородами України;

14) підписує накази Укрінфрапроекту;

15) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Укрінфрапроекту доручення;

16) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укрінфрапроект;

17) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України, актів і доручень Президента України.

9. Голова Укрінфрапроекту має двох заступників, у тому числі одного першого.

Заступників Голови Укрінфрапроекту призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозицій Голови Укрінфрапроекту, та звільняє з посад Президент України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрінфрапроекту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укрінфрапроекті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії) та його заступників. У разі потреби до складу колегії Укрінфрапроекту можуть входити керівники структурних підрозділів Укрінфрапроекту, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрінфрапроекту.

Для розгляду наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрінфрапроекті можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі, та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджує Голова Укрінфрапроекту.

11. Гранична чисельність державних службовців та працівників Укрінфрапроекту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Укрінфрапроекту затверджується його Головою.

Штатний розпис та кошторис апарату Укрінфрапроекту затверджуються Головою Укрінфрапроекту за погодженням із Міністерством фінансів України.

Укрінфрапроект є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору