Про підготовку та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 11.01.200812/2008
Документ 12/2008, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку та проведення
Всеукраїнського форуму інтелігенції

З метою визначення актуальних проблем та перспектив розвитку
національної науки, освіти, культури, інших складових гуманітарної
сфери, виходячи з національних інтересів і цінностей,
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Національної ради з питань культури
і духовності, Конгресу української інтелігенції, провідних учених,
діячів культури щодо проведення Всеукраїнського форуму
інтелігенції (березень 2008 року, м. Київ).
2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
Всеукраїнського форуму інтелігенції (далі - Організаційний
комітет).
Призначити БОГУЦЬКОГО Юрія Петровича - заступника Глави
Секретаріату Президента України та ВАСЮНИКА Івана Васильовича -
Віце-прем'єр-міністра України співголовами Організаційного
комітету.
Затвердити персональний склад Організаційного комітету
(додається).
Надати співголовам Організаційного комітету право вносити
зміни до його персонального складу.
3. Організаційному комітету:
розробити і затвердити в двотижневий строк план заходів з
підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції,
визначити його учасників та програму;
утворити робочу групу з підготовки для розгляду на
Всеукраїнському форумі інтелігенції проекту Концепції
гуманітарного розвитку України.
4. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування
заходів із підготовки та проведення Всеукраїнського форуму
інтелігенції.
5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів із
підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2008 року
N 12/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 січня 2008 року N 12/2008
СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення
Всеукраїнського форуму інтелігенції

БОГУЦЬКИЙ - заступник Глави Секретаріату Президента
Юрій Петрович України, співголова Організаційного
комітету
ВАСЮНИК - Віце-прем'єр-міністр України, Іван Васильович співголова Організаційного комітету
(за згодою)
ВАКАРЧУК - Міністр освіти і науки України, Іван Олександрович заступник співголови Організаційного
комітету (за згодою)
ВОВКУН - Міністр культури і туризму України, Василь Володимирович заступник співголови Організаційного
комітету (за згодою)
ДРАЧ - голова Конгресу української Іван Федорович інтелігенції, заступник співголови
Організаційного комітету (за згодою)
ЖУЛИНСЬКИЙ - Радник Президента України, голова Микола Григорович Національної ради з питань культури
і духовності, заступник співголови
Організаційного комітету
АФОНІН - президент Української асоціації видавців
Олександр Васильович та книгорозповсюджувачів (за згодою)
БИСТРУШКІН - Керівник Головної служби гуманітарної Олександр Павлович політики та з питань збереження
національного культурного надбання
Секретаріату Президента України
БРЮХОВЕЦЬКИЙ - почесний президент Національного В'ячеслав Степанович університету "Києво-Могилянська
академія" (за згодою)
ГРИЦЕНКО - директор Українського центру культурних
Олександр Андрійович досліджень
ЖУРАВСЬКИЙ - заступник голови Київської міської Віталій Станіславович державної адміністрації
МУРАХОВСЬКИЙ - перший заступник Голови Державного Анатолій Леонідович комітету телебачення та радіомовлення
України
ОГРИЗКО - Міністр закордонних справ України, Володимир Станіславович голова Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО (за згодою)
ПАНЬКО - заступник Керівника Державного Олексій Миколайович управління справами
ПОЛУРЕЗ - перший заступник Керівника Служби Юрій Володимирович Державного Протоколу і Церемоніалу
Секретаріату Президента України
ПОПОВИЧ - директор Інституту філософії імені Мирослав Володимирович Г.С. Сковороди НАН України (за згодою)
РИБАК - заступник Міністра фінансів України Сергій Олександрович
РУБАН - директор Національного інституту Юрій Григорович стратегічних досліджень
СТАРУХ - Керівник Головної служби регіональної Олександр Васильович політики Секретаріату Президента України
СТЕЦЕНКО - доцент кафедри менеджменту Київського Кирило Вадимович національного університету культури
і мистецтв (за згодою)
ТАЦІЙ - ректор Національної юридичної академії
Василь Якович України імені Ярослава Мудрого,
президент Академії правових наук України
(за згодою)
ЧЕПЕЛИК - голова Координаційної ради національних
Володимир Андрійович творчих спілок України, голова
Національної спілки художників України
(за згодою)
ЧУПРИНА - генеральний директор - художній керівник
Петро Якович Національного академічного театру опери
та балету України імені Т.Г. Шевченка
ШЕВЧЕНКО - ректор Донецького національного Володимир Павлович університету (за згодою)
ЯЦКІВ - академік Національної академії наук Ярослав Степанович України (за згодою).

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору