Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.01.200012
Документ 12-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 08.01.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 січня 2000 р. N 12
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби за контрактом, особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей"
(ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1995 р., N 9, ст. 230) такі
зміни:
1. Абзац п'ятий пункту 7 викласти в такій редакції:
"додаткових видів грошового забезпечення, що надаються
щомісяця (надбавки за вчене звання і науковий ступінь,
кваліфікацію та умови служби). Розмір додаткових видів грошового
забезпечення визначається (за вибором тих, хто звернувся за
пенсією) за 24 останні календарні місяці служби підряд перед
зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців
служби підряд протягом усієї служби перед зверненням за пенсією
незалежно від наявних перерв у службі. Середньомісячна сума
додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарні місяці і
за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної
суми додаткових видів грошового забезпечення за 24 календарні
місяці служби підряд (перед зверненням за пенсією) чи за 60
календарних місяців служби підряд (протягом всієї служби)
відповідно на 24 і 60";
2. Пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
служби), особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ при звільненні з військової служби або з органів
внутрішніх справ за вислугою строку служби, за віком, за станом
здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з проведенням
організаційних заходів у разі неможливості використання на службі
(в органах) виплачується грошова допомога в розмірі 50 відсотків
місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік
служби.
Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, звільненим з військової служби або з
органів внутрішніх справ через сімейні обставини або інші поважні
причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Грошова допомога, передбачена цим пунктом, нараховується
відповідно до посадового окладу за останньою штатною посадою,
займаною перед звільненням. Загальний її розмір не повинен
перевищувати п'яти місячних посадових окладів.
Строк календарної військової служби, служби в органах
внутрішніх справ для визначення розміру зазначеної грошової
допомоги обчислюється згідно з пунктом 1 цієї постанови. При цьому
у разі наявності перерви у службі до вислуги строку календарної
служби зараховується тільки період з дня останнього прийому на
військову службу або службу в органи внутрішніх справ.
Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, звільненим з військової служби за
службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду,
що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цим
пунктом, не виплачується".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 67вгору