Документ 1196-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 червня 2010 р. N 1196-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - план
заходів), що додається.
Центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на 2010 рік ( 2154-17 ),
а також інших джерел;
подавати щокварталу до 5 числа наступного періоду
Міністерству юстиції інформацію про результати виконання плану
заходів.
2. Міністерству юстиції проводити постійний моніторинг
виконання плану заходів і поінформувати до 15 липня 2010 р. та
20 січня 2011 р. Координаційну раду з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу про результати
роботи.
3. Міністерству юстиції разом з іншими центральними органами
виконавчої влади під час розроблення плану заходів щодо виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) на відповідний рік
керуватися Прогресивним планом адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, схваленим на шостому засіданні
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. N 1196-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2010 році
Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 )

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

---------------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу | Джерела acquis | Строк | Відповідальні | | | communautaire, які |виконання| за виконання | | | регулюють | | | | | правовідносини у | | | | | відповідній сфері | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Митне право | |--------------------------------------------------------------------------------| |1. |Підготовка проекту |Міжнародна конвенція |грудень |Держмитслужба | | |Закону України "Про |про спрощення і | |Мінфін | | |внесення змін до |гармонізацію митних | |Мінекономіки | | |Закону України "Про |процедур ( 995_643 ) | | | | |приєднання України до | | | | | |Протоколу про внесення| | | | | |змін до Міжнародної | | | | | |конвенції про | | | | | |спрощення та | | | | | |гармонізацію митних | | | | | |процедур" | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |2. |Підготовка проекту |Конвенція про спільну| -"- |Держмитслужба | | |Закону України "Про |транзитну процедуру | |Мінфін | | |внесення змін до | | |Мінекономіки | | |деяких законів | | | | | |України" (щодо | | | | | |врахування положень | | | | | |Конвенції про спільну | | | | | |транзитну процедуру) | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |3. |Підготовка проекту |Регламент |грудень |Держмитслужба | | |постанови Кабінету |Європейської Комісії | |Мінфін | | |Міністрів України про |від 2 липня 1993 р. | |Мінекономіки | | |визначення |N 2454/93/ЄЕС про | | | | |Держмитслужби |встановлення положень| | | | |уповноваженим органом |для імплементації | | | | |з видачі та |Регламенту Ради | | | | |верифікації |N 2913/92/ЄЕС | | | | |сертифікатів |( 994_742 ) про | | | | |походження форми EUR.1|встановлення Митного | | | | | |кодексу | | | | | |Співтовариства | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |4. |Підготовка проекту |Регламент | -"- | -"- | | |нормативно-правового |Європейської Комісії | | | | |акта про схвалення |від 2 липня 1993 р. | | | | |Концепції управління |N 2454/93/ЄЕС про | | | | |ризиками в митній |встановлення положень| | | | |службі |для імплементації | | | | | |Регламенту Ради | | | | | |N 2913/92/ЄЕС | | | | | |( 994_742 ) про | | | | | |встановлення Митного | | | | | |кодексу | | | | | |Співтовариства | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Законодавство про компанії, бухгалтерський облік компаній | |--------------------------------------------------------------------------------| |5. |Підготовка проекту |Перша Директива Ради |червень |Мін'юст | | |Закону України "Про |ЄС від 9 березня | |Державна комісія з | | |товариства з обмеженою|1968 р. N 68/151/ЄЕС | |цінних паперів та | | |відповідальністю" |( 994_453 ) про | |фондового ринку | | | |узгодження гарантій, | |Держкомпідприємництво| | | |яких вимагають | |Рада підприємців при | | | |держави - члени ЄС | |Кабінеті Міністрів | | | |від товариств, у | |України (за згодою) | | | |розумінні другої | | | | | |частини статті 58 | | | | | |Договору з метою | | | | | |захисту інтересів | | | | | |учасників та третіх | | | | | |осіб з огляду на | | | | | |встановлення рівності| | | | | |таких гарантій по | | | | | |всьому Співтовариству| | | | | |---------------------| | | | | |Четверта Директива | | | | | |Ради ЄС | | | | | |від 25 липня 1978 р. | | | | | |N 78/660/ЄЕС | | | | | |( 994_908 ), що | | | | | |базується на пункті | | | | | |(g) частини 3 статті | | | | | |54 Договору про річну| | | | | |звітність окремих | | | | | |видів компаній | | | | | |---------------------| | | | | |Сьома Директива Ради | | | | | |ЄС від 13 червня | | | | | |1983 р. N 83/349/ЄЕС | | | | | |про консолідовану | | | | | |звітність, що | | | | | |основується на пункті| | | | | |(g) частини 3 статті | | | | | |54 Договору | | | | | |---------------------| | | | | |Одинадцята Директива | | | | | |Ради ЄС від 21 грудня| | | | | |1989 р. N 89/666/ЄЕС | | | | | |( 994_454 ) про | | | | | |вимоги щодо розкриття| | | | | |інформації філіями | | | | | |окремих видів | | | | | |компаній, відкритими | | | | | |у державі-члені, на | | | | | |які поширюється дія | | | | | |права іншої держави | | | | | |---------------------| | | | | |Дванадцята Директива | | | | | |Ради ЄС від 21 грудня| | | | | |1989 р. N 89/667/ЄЕС | | | | | |( 994_459 ) про | | | | | |товариства з | | | | | |обмеженою | | | | | |відповідальністю з | | | | | |єдиним учасником | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |6. |Підготовка проекту |Європейська Конвенція|липень |Мін'юст | | |Закону України "Про |про деякі міжнародні | |Мінекономіки | | |внесення змін до |аспекти банкрутства | |Мінфін | | |деяких законодавчих |1990 року ( 994_540 )| |Мінпромполітики | | |актів України" |---------------------| |Мінтрансзв'язку | | |(щодо транскордонної |Регламент Ради ЄС від| |Мінвуглепром | | |неплатоспроможності) |29 травня 2007 р. | |Мінжитлокомунгосп | | | |N 1346/2000/ЄС про | |МЗС | | | |провадження у справах| |Держкомпідприємництво| | | |про | | | | | |неплатоспроможність | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |7. |Підготовка проекту |Директива |грудень |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |цінних паперів та | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |Закону України "Про |від 11 червня 2007 р.| | | | |акціонерні товариства"|N 2007/36/ЄС про | | | | |(щодо подальшої |використання певних | | | | |імплементації acquis |прав акціонерів у | | | | |communautaire) |лістингованих | | | | | |компаніях | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Банківське право | |--------------------------------------------------------------------------------| |8. |Підготовка проекту |Директива |червень |Національний банк | | |Закону України "Про |Європейського | |(за згодою) | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |Закону України "Про |від 14 червня 2006 р.| | | | |банки і банківську |N 2006/48/ЄС | | | | |діяльність" (щодо |( 994_862 ) про | | | | |впровадження |започаткування та | | | | |консолідованого |здійснення діяльності| | | | |нагляду) |кредитних установ | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |9. |Підготовка проекту |Протокол про Статут |червень |Національний банк | | |Закону України "Про |Європейської системи | |(за згодою) | | |внесення змін до |центральних банків та| | | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |Національний банк |Центрального Банку | | | | |України" (щодо |( 994_681 ) | | | | |посилення незалежності| | | | | |Національного банку | | | | | |України) | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |10.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Національний банк | | |Закону України "Про |Європейського | |(за згодою) | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |Державна комісія з | | |Закону України "Про |від 14 червня 2006 р.| |цінних паперів та | | |банки і банківську |N 2006/48/ЄС | |фондового ринку | | |діяльність" (щодо |( 994_862 ) про | | | | |корпоративного |започаткування та | | | | |управління) |здійснення діяльності| | | | | |кредитних установ | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Податки, включаючи непрямі | |--------------------------------------------------------------------------------| |11.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від| -"- |Мінфін | | |розпорядження Кабінету|19 жовтня 1992 р. | |ДПА | | |Міністрів України про |N 92/79/ЄЕС | |Мінекономіки | | |схвалення Концепції |( 994_368 ) щодо | | | | |реформування |зближення податків на| | | | |податкової системи |сигарети | | | | |України |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |19 жовтня 1992 р. | | | | | |N 92/80/ЄЕС | | | | | |( 994_369 ) щодо | | | | | |зближення податків на| | | | | |тютюнові вироби, інші| | | | | |ніж сигарети | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |19 жовтня 1992 р. | | | | | |N 92/84/ЄЕС | | | | | |( 994_431 ) щодо | | | | | |зближення ставок | | | | | |акцизних зборів на | | | | | |спирт та алкогольні | | | | | |напої | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |27 листопада 1995 р. | | | | | |N 95/59/ЄС | | | | | |( 994_442 ) щодо | | | | | |податків, інших ніж | | | | | |податки з обороту, | | | | | |які впливають | | | | | |на споживання | | | | | |тютюнових виробів | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |28 листопада 2006 р. | | | | | |N 2006/112/ЄС | | | | | |( 994_928 ) про | | | | | |спільну систему | | | | | |податку на додану | | | | | |вартість | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Інтелектуальна власність | |--------------------------------------------------------------------------------| |12.|Підготовка проекту |Директива |червень |МОН | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |деяких законів України|від 6 липня 1998 р. | | | | |з питань |N 98/44/ЄС про | | | | |інтелектуальної |правову охорону | | | | |власності" |біотехнологічних | | | | | |винаходів | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 13 жовтня 1998 р.| | | | | |N 98/71/ЄЕС про | | | | | |правову охорону | | | | | |промислових зразків | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС | | | | | |від 16 грудня 1986 р.| | | | | |N 87/54/ЄЕС | | | | | |( 994_351 ) про | | | | | |правову охорону | | | | | |топографії напів- | | | | | |провідникових виробів| | | | | |---------------------| | | | | |Перша Директива Ради | | | | | |ЄС від 21 грудня | | | | | |1988 р. N 89/104/ЄЕС | | | | | |( 994_352 ) про | | | | | |наближення | | | | | |законодавства держав-| | | | | |членів, що стосується| | | | | |торговельних марок | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |20 березня 2006 р. | | | | | |N 510/2006/ЄС | | | | | |про захист | | | | | |географічних | | | | | |зазначень та | | | | | |позначень походження | | | | | |сільськогосподарської| | | | | |продукції та | | | | | |продуктів харчування | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 29 квітня 2004 р.| | | | | |N 2004/48/ЄС про | | | | | |забезпечення | | | | | |дотримання прав | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності ( 994_b39 )| | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |13.|Підготовка проекту |Директива |вересень |МОН | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |деяких законів України|від 3 жовтня 1989 р. | | | | |щодо авторського права|N 89/552/ЄЕС про | | | | |і суміжних прав" |узгодження певних | | | | | |положень, визначених | | | | | |законами, | | | | | |підзаконними актами | | | | | |та адміністративними | | | | | |положеннями у | | | | | |державах-членах, | | | | | |стосовно надання | | | | | |аудіовізуальних | | | | | |медіа-послуг | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |14 травня 1991 р. | | | | | |N 91/250/ЄЕС про | | | | | |правову охорону | | | | | |комп'ютерних програм | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |27 вересня 1993 р. | | | | | |N 93/83/ЄЕС | | | | | |( 994_433 ) про | | | | | |узгодження деяких | | | | | |положень авторського | | | | | |права і суміжних прав| | | | | |та застосування їх до| | | | | |супутникового | | | | | |мовлення і кабельної | | | | | |ретрансляції | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 12 грудня 2006 р.| | | | | |N 2006/116/ЄС про | | | | | |строк охорони | | | | | |авторських прав і | | | | | |певних суміжних прав | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 11 березня | | | | | |1996 р. N 96/9/ЄС | | | | | |( 994_241 ) про | | | | | |правову охорону баз | | | | | |даних | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 22 травня 2001 р.| | | | | |N 2001/29/ЄС про | | | | | |гармонізацію певних | | | | | |аспектів авторського | | | | | |права та суміжних | | | | | |прав у інформаційному| | | | | |суспільстві | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 27 вересня | | | | | |2001 р. N 2001/84/ЄЕС| | | | | |про право слідування | | | | | |на користь автора | | | | | |оригінального твору | | | | | |мистецтва | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Охорона праці | |--------------------------------------------------------------------------------| |14.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|червень |Держгірпромнагляд | | |нормативно-правового |7 квітня 1998 р. | |Академія медичних | | |акта про затвердження |N 98/24/ЄС про | |наук | | |вимог до роботодавців |безпеку і захист | |МОЗ | | |про захист працівників|здоров'я працівників | |Спільний | | |від шкідливого впливу |від небезпеки, | |представниицький | | |хімічних речовин |спричиненої | |орган сторони | | |(важкі метали та їх |хімічними речовинами | |роботодавців на | | |сполуки) |на роботі | |національному рівні | | | | | |(за згодою) | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |15.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|грудень |Держгірпромнагляд | | |нормативно-правового |7 квітня 1998 р. | |МОЗ | | |акта про затвердження |N 98/24/ЄС про | |Спільний | | |вимог до роботодавців |безпеку і захист | |представниицький | | |про захист працівників|здоров'я працівників | |орган сторони | | |від шкідливого впливу |від небезпеки, | |роботодавців на | | |хімічних речовин |спричиненої | |національному рівні | | |(бензол і його |хімічними речовинами | |(за згодою) | | |похідні) |на роботі | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 29 травня 1991 р.| | | | | |N 91/322/ЄЕС про | | | | | |встановлення | | | | | |індикативного | | | | | |обмеження гранично | | | | | |допустимих | | | | | |концентрацій шляхом | | | | | |виконання Директиви | | | | | |Ради 80/1107/ЄЕС | | | | | |про захист робітників| | | | | |від ризику впливу | | | | | |хімічних, фізичних та| | | | | |біологічних речовин | | | | | |на роботі | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 8 червня 2000 р. | | | | | |N 2000/39/ЄС, що | | | | | |визначає перший | | | | | |перелік гранично | | | | | |допустимих | | | | | |концентрацій | | | | | |шкідливих речовин у | | | | | |повітрі робочої зони | | | | | |в рамках впровадження| | | | | |Директиви Ради | | | | | |98/24/ЄС про захист | | | | | |здоров'я та | | | | | |забезпечення безпеки | | | | | |працівників на | | | | | |роботі, пов'язаній з | | | | | |використанням | | | | | |хімічних речовин на | | | | | |робочих місцях | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 7 лютого 2006 р. | | | | | |N 2006/15/ЄС, що | | | | | |визначає другий | | | | | |перелік показників | | | | | |гранично допустимих | | | | | |рівнів впливу на | | | | | |робочому місці з | | | | | |метою імплементації | | | | | |Директиви Ради | | | | | |98/24/ЄС та вносить | | | | | |зміни до Директив | | | | | |91/322/ЄЕС і | | | | | |2000/39/ЄС | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Фінансові послуги | |--------------------------------------------------------------------------------| |16.|Підготовка проекту |Директива |липень |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |цінних паперів та | | |фонд гарантування |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |інвестицій" |від 3 березня 1997 р.| |Мінекономіки | | | |N 97/9/ЄС про схеми | |Мінфін | | | |компенсації | |Національний банк | | | |інвесторам | |(за згодою) | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |17.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |цінних паперів та | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |Закону України "Про |від 4 листопада | |Мінекономіки | | |цінні папери та |2003 р. N 2003/71/ЄС | |Мінфін | | |фондовий ринок" (щодо |про проспекти, що | |Мін'юст | | |визначення |підлягають | |Держкомпідприємництво| | |мінімального переліку |опублікуванню при | | | | |інформації, яка |відкритій пропозиції | | | | |повинна бути включена |цінних паперів або | | | | |до проспекту емісії, |виставленні їх на | | | | |наявності проспекту |продаж, яка вносить | | | | |емісії у разі |зміни до Директиви | | | | |закритого (приватного)|2001/34/ЄС | | | | |розміщення та щодо |( 994_191 ) | | | | |визначення і |---------------------| | | | |застосування |Директива | | | | |додаткових варіантів |Європейського | | | | |оприлюднення проспекту|Парламенту та Ради ЄС| | | | |емісії) |від 28 травня 2001 р.| | | | | |N 2001/34/ЄС | | | | | |( 994_191 ) про | | | | | |допуск цінних паперів| | | | | |до лістингу на | | | | | |фондовій біржі та про| | | | | |інформацію щодо | | | | | |зазначених цінних | | | | | |паперів, яка підлягає| | | | | |оприлюдненню | | | | | |---------------------| | | | | |Регламент | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 29 квітня 2004 р.| | | | | |N 809/2004/ЄС про | | | | | |імплементацію | | | | | |Директиви | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради | | | | | |2003/71/ЄС стосовно | | | | | |інформації, яка | | | | | |міститься в | | | | | |проспектах, включення| | | | | |інформації з | | | | | |використанням | | | | | |посилань, публікації | | | | | |проспектів та | | | | | |розповсюдження | | | | | |повідомлень | | | | | |рекламного характеру | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |18.|Підготовка проекту |Директива |липень |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |цінних паперів та | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |деяких законів |від 21 квітня 2004 р.| |Мінекономіки | | |України" (щодо |N 2004/39/ЄС | |Мінфін | | |вдосконалення |( 994_586 ) про ринки| |Мін'юст | | |законодавства про |фінансових | |Держкомпідприємництво| | |цінні папери) |інструментів, що | | | | | |вносить зміни в | | | | | |Директиви Ради | | | | | |85/611/ЄЕС | | | | | |( 994_293 ) і | | | | | |93/6/ЄЕС ( 994_480 ) | | | | | |та Директиву | | | | | |2000/12/ЄС | | | | | |( 994_277 ) | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради і | | | | | |скасовує Директиву | | | | | |Ради 93/22/ЄЕС | | | | | |( 994_187 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |19.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |цінних паперів та | | |систему депозитарного |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |обліку цінних паперів"|від 21 квітня 2004 р.| | | | | |N 2004/39/ЄС | | | | | |( 994_586 ) про ринки| | | | | |фінансових | | | | | |інструментів, що | | | | | |вносить зміни в | | | | | |Директиви Ради | | | | | |85/611/ЄЕС | | | | | |( 994_293 ) і | | | | | |93/6/ЄЕС ( 994_480 ) | | | | | |та Директиву | | | | | |2000/12/ЄС | | | | | |( 994_277 ) | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради і | | | | | |скасовує Директиву | | | | | |Ради 93/22/ЄЕС | | | | | |( 994_187 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |20.|Підготовка проекту |Директива |жовтень |Державна комісія з | | |Закону України "Про |Європейського | |регулювання ринків | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |фінансових послуг | | |деяких законів України|від 14 червня 2006 р.| |Національний банк | | |щодо регулювання |N 2006/48/ЄС | |(за згодою) | | |ринків фінансових |( 994_862 ) про | |Державна комісія з | | |послуг" |започаткування та | |цінних паперів та | | | |здійснення діяльності| |фондового ринку | | | |кредитних установ | |Мінфін | | | |---------------------| |Держспоживстандарт | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 25 листопада 2009| | | | | |р. N 2009/138/ЄС про | | | | | |започаткування та | | | | | |здійснення діяльності| | | | | |із страхування та | | | | | |перестрахування | | | | | |(фінансова | | | | | |спроможність II) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |21.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Державна комісія з | | |нормативно-правового |Європейського | |цінних паперів та | | |акта про здійснення |Парламенту та Ради ЄС| |фондового ринку | | |Державною комісією з |від 21 квітня 2004 р.| | | | |цінних паперів та |N 2004/39/ЄС | | | | |фондового ринку |( 994_586 ) про ринки| | | | |контролю за "істотними|фінансових | | | | |учасниками" та |інструментів, що | | | | |"кінцевими |вносить зміни в | | | | |контролерами" і |Директиви Ради | | | | |забезпечення |85/611/ЄЕС | | | | |оприлюднення статуту |( 994_293 ) і | | | | |професійних учасників |93/6/ЄЕС ( 994_480 ) | | | | |ринку цінних паперів |та Директиву | | | | | |2000/12/ЄС | | | | | |( 994_277 ) | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради і | | | | | |скасовує Директиву | | | | | |Ради 93/22/ЄЕС | | | | | |( 994_187 ) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Правила конкуренції | |--------------------------------------------------------------------------------| |22.|Підготовка проекту |стаття 13 Регламенту |жовтень |Антимонопольний | | |Закону України "Про |Ради ЄС | |комітет | | |внесення змін до |від 20 січня 2004 р. | | | | |деяких законодавчих |N 139/2004/ЄС щодо | | | | |актів України щодо |контролю за | | | | |забезпечення доказів у|концентраціями | | | | |справах, що |суб'єктів | | | | |розглядаються органами|господарювання | | | | |Антимонопольного |---------------------| | | | |комітету України" |стаття 20 Регламенту | | | | | |Ради від 16 грудня | | | | | |2002 р. N 1/2003/ЄС | | | | | |щодо імплементації | | | | | |правил конкуренції, | | | | | |визначених статтями | | | | | |81 та 82 Договору | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин | |--------------------------------------------------------------------------------| |23.|Підготовка проекту |Директива |червень |МОЗ | | |нормативно-правового |Європейського | | | | |акта щодо затвердження|Парламенту та Ради ЄС| | | | |Порядку здійснення |від 27 січня 2003 р. | | | | |контролю за |N 2002/98/ЄС, що | | | | |дотриманням показників|встановлює стандарти | | | | |безпеки та якості |якості та безпеки | | | | |крові, її компонентів |збору, тестування, | | | | |та препаратів |обробки, зберігання | | | | | |та розподілу людської| | | | | |крові та її | | | | | |складових, а також | | | | | |вносить зміни до | | | | | |Директиви 2001/83/ЄС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |24.|Підготовка проекту |Рішення Ради ЄС від | -"- |Мінагрополітики | | |нормативно-правового |23 жовтня 2000 р. | |МОЗ | | |акта про створення |N 2000/678/ЄС, що | | | | |Єдиного державного |встановлює | | | | |реєстру тварин |деталізовані правила | | | | | |реєстрації ферм у | | | | | |національних базах | | | | | |даних свиней згідно з| | | | | |Директивою Ради від | | | | | |26 червня 1964 р. | | | | | |N 64/432/ЄЕС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |25.|Підготовка проекту |Директива |грудень |МОЗ | | |нормативно-правового |Європейського | | | | |акта про затвердження |Парламенту та Ради ЄС| | | | |Положення для установи|від 27 січня 2003 р. | | | | |переливання крові |N 2002/98/ЄС, що | | | | |(щодо організації |встановлює стандарти | | | | |управління системою |якості та безпеки | | | | |якості та безпеки |збору, тестування, | | | | |донорської крові та її|обробки, зберігання | | | | |компонентів) |та розподілу людської| | | | | |крові та її | | | | | |складових, а також | | | | | |вносить зміни до | | | | | |Директиви 2001/83/ЄС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |26.|Підготовка проекту |Рішення Європейської | -"- | -"- | | |нормативно-правового |Комісії від 22 грудня| | | | |акта про класифікацію |1999 р. N 2000/96/ЄС | | | | |інфекційних хвороб |про інфекційні | | | | | |захворювання, які | | | | | |мають прогресивно | | | | | |включатися до мережі | | | | | |Співтовариства | | | | | |відповідно до Рішення| | | | | |N 2119/98/ЄС | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради | | | | | |---------------------| | | | | |Рішення Європейської | | | | | |Комісії від | | | | | |19 березня 2002 р. | | | | | |N 2002/253/ЄС, яким | | | | | |встановлюється | | | | | |визначення випадків | | | | | |інфекційних | | | | | |захворювань для | | | | | |подання звітів до | | | | | |мережі Співтовариства| | | | | |згідно з Рішенням | | | | | |N 2119/ЄС | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |27.|Підготовка проектів |Рішення Європейської |грудень |МОЗ | | |нормативно-правових |Комісії від 22 грудня| | | | |актів про обмін |1999 р. N 2000/96/ЄС | | | | |національними базами |про інфекційні | | | | |даних щодо здійснення |захворювання, які | | | | |контролю за поширенням|мають прогресивно | | | | |інфекційних хвороб |включатися до мережі | | | | | |Співтовариства | | | | | |відповідно до Рішення| | | | | |N 2119/98/ЄС | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради | | | | | |---------------------| | | | | |Рішення Європейської | | | | | |Комісії від | | | | | |19 березня 2002 р. | | | | | |N 2002/253/ЄС, яким | | | | | |встановлюється | | | | | |визначення випадків | | | | | |інфекційних | | | | | |захворювань для | | | | | |подання звітів до | | | | | |мережі Співтовариства| | | | | |згідно з Рішенням | | | | | |N 2119/ЄС | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Санітарні та фітосанітарні питання | |--------------------------------------------------------------------------------| |28.|Підготовка проектів |Регламент |липень |МОЗ | | |нормативно-правових |Європейського | |Мінагрополітики | | |актів про механізм |Парламенту та Ради ЄС| |Держкомветмедицини | | |здійснення державного |від 29 квітня 2004 р.| |Мін'юст | | |контролю та нагляду на|N 882/2004/ЄС про | |Держспоживстандарт | | |всіх етапах |офіційні заходи | | | | |виробництва харчових |контролю, які | | | | |продуктів та їх обігу,|застосовуються для | | | | |зокрема з метою |забезпечення | | | | |уникнення дублювання |підтвердження | | | | |функцій центральних |відповідності з | | | | |органів виконавчої |кормовим та харчовим | | | | |влади |законодавством, | | | | | |правилами здоров'я | | | | | |та захисту тварин | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |29.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|грудень |Мінагрополітики | | |нормативно-правового |8 травня 2000 р. | | | | |акта про затвердження |N 2000/29/ЄС щодо | | | | |Порядку проведення |заходів захисту проти| | | | |аналізу ризику та |появи на території | | | | |управління ризиком для|Співтовариства | | | | |розроблення |організмів, шкідливих| | | | |фітосанітарних заходів|для рослин або | | | | | |рослинних продуктів, | | | | | |та проти їх | | | | | |розповсюдження в | | | | | |країнах Співтовариств| | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Питна вода і питне водопостачання | |--------------------------------------------------------------------------------| |30.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС | -"- |Мінжитлокомунгосп | | |Закону України "Про |від 3 листопада | | | | |внесення змін до |1998 р. N 98/83/ЄС | | | | |Закону України "Про |про якість води, | | | | |Загальнодержавну |призначеної для | | | | |програму "Питна вода |споживання людиною | | | | |України" на |( 994_963 ) | | | | |2006-2020 роки" | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |31.|Підготовка проектів |Директива Ради ЄС | -"- |Мінжитлокомунгосп | | |нормативно-правових |від 3 листопада | |Держспоживстандарт | | |актів про якість |1998 р. N 98/83/ЄС | |МОЗ | | |питної води |про якість води, | | | | | |призначеної для | | | | | |споживання людиною | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Довкілля | |--------------------------------------------------------------------------------| |32.|Підготовка проекту |Резолюція Ради ЄС від|червень |Держатомрегулювання | | |нормативно-правового |19 грудня 1994 р. про| |Мінприроди | | |акта про внесення змін|поводження з | |МОЗ | | |до Порядку звільнення |радіоактивними | |МНС | | |радіоактивних відходів|відходами | | | | |і побічних | | | | | |радіоактивних | | | | | |матеріалів від | | | | | |регуляційного | | | | | |контролю, | | | | | |затвердженого наказом | | | | | |Мінекобезпеки та МОЗ | | | | | |від 17 листопада | | | | | |1997 р. N 183/331 | | | | | |( z0583-97 ) | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |33.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|вересень |Мінприроди | | |Закону України "Про |2 квітня 1979 р. | |Держкомлісгосп | | |внесення змін до |N 79/409/ЄЕС про | | | | |статті 37 Закону |збереження диких | | | | |України "Про тваринний|птахів | | | | |світ" (щодо диких | | | | | |птахів) | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |34.|Підготовка проекту |Регламент |грудень |Мінприроди | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |захист озонового шару"|Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 29 червня 2000 р.| | | | | |N 2037/2000/ЄС про | | | | | |речовини, які | | | | | |руйнують озоновий шар| | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |35.|Підготовка проекту |Протокол про | -"- | -"- | | |Закону України "Про |стратегічну | | | | |ратифікацію Протоколу |екологічну оцінку до | | | | |про стратегічну |Конвенції про оцінку | | | | |екологічну оцінку до |впливу на навколишнє | | | | |Конвенції про оцінку |середовище в | | | | |впливу на навколишнє |транскордонному | | | | |середовище в |контексті від | | | | |транскордонному |21 травня 2003 року | | | | |контексті" |( 995_b99 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |36.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Мінпромполітики | | |постанови Кабінету |Європейського | |МОЗ | | |Міністрів України про |Парламенту та Ради ЄС| |Держгірпромнагляд | | |внесення змін до |від 18 грудня 2006 р.| | | | |Положення про |N 2006/121/ЄС про | | | | |гігієнічну |внесення змін до | | | | |регламентацію та |Директиви Ради | | | | |державну реєстрацію |67/548/ЄЕС про | | | | |небезпечних факторів, |наближення законів та| | | | |затвердженого |підзаконних актів про| | | | |постановою Кабінету |класифікацію, | | | | |Міністрів України від |пакування та | | | | |13 червня 1995 р. |маркування | | | | |N 420 ( 420-95-п ) |небезпечних речовин з| | | | | |метою її адаптації до| | | | | |Регламенту (ЄС) | | | | | |N 1907/2006 про | | | | | |реєстрацію, оцінку, | | | | | |авторизацію і | | | | | |обмеження хімічних | | | | | |речовин та препаратів| | | | | |(REACH) та заснування| | | | | |Європейського | | | | | |агентства з хімічних | | | | | |речовин та препаратів| | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |37.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|грудень |Мінприроди | | |постанови Кабінету |27 червня 1985 р. | | | | |Міністрів України про |N 85/337/ЄЕС про | | | | |внесення змін до |оцінку наслідків | | | | |постанови Кабінету |впливу деяких | | | | |Міністрів України |громадських і | | | | |від 27 липня 1995 р. |приватних проектів на| | | | |N 554 ( 554-95-п ) |навколишнє середовище| | | | |"Про перелік видів | | | | | |діяльності та | | | | | |об'єктів, що | | | | | |становлять підвищену | | | | | |екологічну небезпеку" | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Технічні правила і стандарти | |--------------------------------------------------------------------------------| |38.|Підготовка проекту |Регламент |червень |Мінприроди | | |Технічного регламенту |Європейського | |Держспоживстандарт | | |щодо застосування |Парламенту та Ради ЄС| | | | |екологічного |від 25 листопада | | | | |маркування та |2009 р. N 66/2010/ЄС | | | | |декларації |про екологічне | | | | | |маркування | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |39.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС | -"- |Мінагрополітики | | |Технічного регламенту |від 4 березня 1974 р.| |Мінекономіки | | |щодо колісних |N 74/151/ЄЕС про | |Держспоживстандарт | | |сільськогосподарських |наближення | |Мінпромполітики | | |та лісогосподарських |законодавств держав- | |Держкомлісгосп | | |тракторів |членів щодо певних | |Держгірпромнагляд | | | |деталей та | | | | | |характеристик | | | | | |сільськогосподарських| | | | | |або лісогосподарських| | | | | |колісних тракторів | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |40.|Підготовка проекту |Директива |червень |Мінагрополітики | | |Технічного регламенту |Європейського | |Мінекономіки | | |щодо типу |Парламенту та Ради ЄС| |Держспоживстандарт | | |сільськогосподарських |від 26 травня 2003 р.| |Мінпромполітики | | |і лісогосподарських |N 2003/37/ЄС щодо | |Держкомлісгосп | | |тракторів, причепів до|схвалення типу | |Держгірпромнагляд | | |них та змінних |сільськогосподарських| | | | |причіпних механізмів |або лісогосподарських| | | | | |тракторів, їхніх | | | | | |причепів та змінних | | | | | |причіпного обладнання| | | | | |разом із їхніми | | | | | |системами, | | | | | |компонентами та | | | | | |окремими технічними | | | | | |елементами, що | | | | | |припиняє дію | | | | | |Директиви 74/150/ЄЕС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |41.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від| -"- |Мінагрополітики | | |Технічного регламенту |29 березня 1977 р. | |Мінпромполітики | | |щодо рівня шуму, |N 77/311/ЄЕС про | |Мінекономіки | | |утворюваного |наближення | |МОЗ | | |сільськогосподарськими|законодавств держав- | |Держспоживстандарт | | |та лісогосподарськими |членів, що стосуються| |Держгірпромнагляд | | |тракторами |рівня шуму, який | | | | | |сприймається водіями | | | | | |колісних | | | | | |сільськогосподарських| | | | | |або лісогосподарських| | | | | |тракторів | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |42.|Підготовка проекту |Директива |липень |Мінтрансзв'язку | | |Технічного регламенту |Європейського | |Держспоживстандарт | | |щодо прогулянкових |Парламенту та Ради ЄС| |Мін'юст | | |суден |від 16 червня 1994 р.| | | | | |N 94/25/ЄС про | | | | | |наближення законів, | | | | | |підзаконних актів та | | | | | |адміністративних | | | | | |положень держав- | | | | | |членів, що стосуються| | | | | |рекреаційних водних | | | | | |транспортних засобів | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |43.|Підготовка проекту |Директива |липень |МВС | | |Технічного регламенту |Європейського | |Держспоживстандарт | | |щодо піротехнічних |Парламенту та Ради ЄС| |Держгірпромнагляд | | |виробів |від 23 травня 2007 р.| | | | | |N 2007/23/ЄС про | | | | | |випуск на ринок | | | | | |піротехнічних виробів| | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |44.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Мінпромполітики | | |Технічного регламенту |Європейського | |Держспоживстандарт | | |щодо безпеки машин та |Парламенту і Ради ЄС | |МОЗ | | |механізмів |від 17 травня 2006 р.| |Держгірпромнагляд | | | |N 2006/42/ЄС щодо | | | | | |машин і механізмів та| | | | | |внесення змін до | | | | | |Директиви 95/16/ЄС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |45.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Держспоживстандарт | | |Технічного регламенту |Європейського | |МОЗ | | |щодо правил маркування|Парламенту та Ради ЄС| |Мінагрополітики | | |продуктів харчування |від 20 березня | | | | | |2000 р. N 2000/13/ЄС | | | | | |щодо наближення | | | | | |законодавств держав- | | | | | |членів про | | | | | |етикетування, | | | | | |оформлення та | | | | | |рекламування | | | | | |продуктів харчування | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |46.|Підготовка проекту |Рішення Європейського|вересень |Держспоживстандарт | | |постанови Кабінету |Парламенту і Ради ЄС | | | | |Міністрів України про |від 9 липня 2008 р. | | | | |внесення змін до |N 768/2008/ЄС про | | | | |постанови Кабінету |загальні рамки | | | | |Міністрів України від |реалізації продукції | | | | |7 жовтня 2003 р. |та скасування Рішення| | | | |N 1585 ( 1585-2003-п )|Ради 93/465/ЄЕС | | | | |"Про затвердження | | | | | |Технічного регламенту | | | | | |модулів оцінки | | | | | |відповідності та вимог| | | | | |щодо маркування | | | | | |національним знаком | | | | | |відповідності, які | | | | | |застосовуються в | | | | | |технічних регламентах"| | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |47.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Мінприроди | | |Технічного регламенту |Європейського | |Держспоживстандарт | | |щодо відходів |Парламенту і Ради ЄС | | | | |електричного та |від 27 січня 2003 р. | | | | |електронного |N 2002/96/ЄС про | | | | |обладнання |відходи електричного | | | | | |й електронного | | | | | |обладнання (ВЕЕО) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |48.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Мінпромполітики | | |Технічного регламенту |Європейського | | | | |щодо маркування |Парламенту та Ради ЄС| | | | |матеріалів, які |від 23 березня | | | | |використовуються для |1994 р. N 94/11/ЄС | | | | |виготовлення основних |про наближення | | | | |складових взуття, що |законів, підзаконних | | | | |надходить для продажу |актів та | | | | |споживачам |адміністративних | | | | | |положень держав- | | | | | |членів про маркування| | | | | |матеріалів, що | | | | | |використовуються для | | | | | |виготовлення основних| | | | | |складових взуття, що | | | | | |надходить до продажу | | | | | |споживачам | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |49.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Мінтрансзв'язку | | |Технічного регламенту |Європейського | |Мінприроди | | |щодо портових споруд |Парламенту та Ради ЄС| |Держспоживстандарт | | |для приймання |від 27 листопада | | | | |утворюваних на суднах |2000 р. N 2000/59/ЄС | | | | |відходів і залишків |про портове | | | | |вантажів |приймальне обладнання| | | | | |для корабельних | | | | | |відходів та залишків | | | | | |вантажу | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Енергетика, включаючи ядерну | |--------------------------------------------------------------------------------| |50.|Підготовка проекту |Директива |червень |Мінпаливенерго | | |Закону України "Про |Європейського | |НКРЕ | | |засади функціонування |Парламенту та Ради ЄС| | | | |ринку природного газу"|від 26 червня 2003 р.| | | | | |N 2003/55/ЄС | | | | | |( 994_380 ) про | | | | | |загальні правила | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |природного газу та | | | | | |про скасування | | | | | |Директиви 98/30/ЄС | | | | | |( 994_499 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |51.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від| -"- |Держатомрегулювання | | |постанови Кабінету |22 грудня 2003 р. | | | | |Міністрів України про |N 2003/122/Євратом | | | | |внесення змін до |про контроль над | | | | |постанови Кабінету |закритими джерелами | | | | |Міністрів України |високого | | | | |від 2 червня 2003 р. |радіоактивного | | | | |N 813 ( 813-2003-п ) |випромінювання і | | | | |"Про затвердження |втраченими джерелами | | | | |Порядку взаємодії | | | | | |органів виконавчої | | | | | |влади та юридичних | | | | | |осіб, які провадять | | | | | |діяльність у сфері | | | | | |використання ядерної | | | | | |енергії, в разі | | | | | |виявлення | | | | | |радіонуклідних джерел | | | | | |іонізуючого | | | | | |випромінювання у | | | | | |незаконному обігу" | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |52.|Підготовка проекту |Директива | -"- |НАЕР | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |деяких законів України|від 27 вересня | | | | |щодо відновлюваних |2001 р. N 2001/77/ЄС | | | | |джерел енергії" |( 994_503 ) про | | | | | |заохочення до | | | | | |розміщення на | | | | | |внутрішньому ринку | | | | | |електроенергії, що | | | | | |виробляється з | | | | | |використанням | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | |енергії | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |53.|Підготовка проекту |Директива |вересень |НАЕР | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |ефективне використання|Парламенту та Ради ЄС| | | | |паливно-енергетичних |від 5 квітня 2006 р. | | | | |ресурсів" |N 2006/32/ЄС про | | | | | |ефективність | | | | | |кінцевого | | | | | |використання енергії | | | | | |та енергетичні | | | | | |послуги, а також про | | | | | |скасування Директиви | | | | | |Ради 93/76/ЄЕС | | | | | |( 994_432 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |54.|Підготовка проекту |Директива | -"- |Мінжитлокомунгосп | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |енергетичну |Парламенту та Ради ЄС| | | | |ефективність будівель"|від 16 грудня 2002 р.| | | | | |N 2002/91/ЄС щодо | | | | | |енергетичних | | | | | |характеристик | | | | | |будівель | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |55.|Підготовка проекту |Директива |листопад |Мінпаливенерго | | |нормативно-правового |Європейського | |НАЕР | | |акта про вдосконалення|Парламенту та Ради ЄС| | | | |процедури будівництва |від 26 червня 2003 р.| | | | |генеруючих потужностей|N 2003/54/ЄС | | | | | |( 994_571 ) про | | | | | |загальні правила | | | | | |функціонування | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |електроенергії і | | | | | |скасування Директиви | | | | | |96/92/ЕС ( 994_197 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |56.|Підготовка проекту |Регламент Ради ЄС від|грудень |Мінвуглепром | | |Закону України "Про |23 липня 2002 р. | |Держгірпромнагляд | | |державну підтримку |N 1407/2002/ЄС про | |Мінекономіки | | |(субсидування) |державну допомогу | |Мінфін | | |вугільної |вугільній | |Мін'юст | | |промисловості з |промисловості | | | | |урахуванням вимог СОТ"| | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |57.|Підготовка проекту |Директива | -"- |НКРЕ | | |Закону України "Про |Європейського | |Мінпаливенерго | | |засади функціонування |Парламенту та Ради ЄС| | | | |ринку електричної |від 26 червня 2003 р.| | | | |енергії в Україні" |N 2003/54/ЄС | | | | | |( 994_571 ) про | | | | | |загальні правила | | | | | |функціонування | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |електроенергії і | | | | | |скасування Директиви | | | | | |96/92/ЕС ( 994_197 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |58.|Підготовка проекту |Директива | -"- |НАЕР | | |постанови Кабінету |Європейського | |Мінекономіки | | |Міністрів України про |Парламенту і Ради ЄС | |Мінпаливенерго | | |затвердження Положення|від 5 квітня 2006 р. | | | | |про Державний фонд |N 2006/32/ЄС про | | | | |енергозбереження |ефективність | | | | | |кінцевого | | | | | |використання енергії | | | | | |та енергетичні | | | | | |послуги, а також про | | | | | |скасування Директиви | | | | | |Ради 93/76/ЄЕС | | | | | |( 994_432 ) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Транспорт | |--------------------------------------------------------------------------------| | Правове регулювання у сфері автомобільного транспорту | |--------------------------------------------------------------------------------| |59.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС |червень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |від 20 грудня 1996 р.| |МВС | | |акта про затвердження |N 96/96/ЄС про | |Держспоживстандарт | | |Порядку визначення |наближення | |Мінагрополітики | | |вимог до проведення |законодавств держав- | |Мінфін | | |перевірки складу |членів щодо перевірок| |Мінпромполітики | | |конструкції та |придатності до | |Антимонопольний | | |технічного стану |експлуатації | |комітет | | |колісних транспортних |автомобілів та | |Держкомпідприємництво| | |засобів |автопричепів | |Держгірпромнагляд | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 6 травня 2009 р. | | | | | |N 2009/40/ЄС щодо | | | | | |перевірки придатності| | | | | |до експлуатації | | | | | |колісних транспортних| | | | | |засобів та їх приче- | | | | | |пів ( 994_a24 ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |60.|Підготовка проекту |Директива |вересень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |Європейського | |Держгірпромнагляд | | |акта щодо затвердження|Парламенту і Ради ЄС | | | | |Порядку підвищення |від 15 липня 2003 р. | | | | |кваліфікації водіїв |N 2003/59/ЄС про | | | | |транспортних засобів |початкову | | | | |для надання послуг з |кваліфікацію і | | | | |перевезення пасажирів |періодичну підготовку| | | | |і вантажів |водіїв деяких видів | | | | | |автомобільного | | | | | |транспорту для | | | | | |перевезення товарів | | | | | |або пасажирів, яка | | | | | |вносить зміни до | | | | | |Регламенту Ради (ЄЕС)| | | | | |N 3820/85 і Директиви| | | | | |Ради 91/439/ЄЕС, | | | | | |( 994_951 ), що | | | | | |припиняє дію | | | | | |Директиви 76/914/ЄЕС | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |61.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |Європейського | |МВС | | |акта щодо |Парламенту та Ради ЄС| |Держспоживстандарт | | |запровадження |від 5 вересня 2007 р.| |Мін'юст | | |обмежувачів швидкості |N 2007/46/ЄС, що | |Мінпромполітики | | |автомобілів |встановлює рамки для | | | | | |затвердження | | | | | |автотранспортних | | | | | |засобів та причепів | | | | | |до них, а також | | | | | |систем, компонентів | | | | | |та окремих технічних | | | | | |вузлів, призначених | | | | | |для таких | | | | | |транспортних засобів | | | | | |(Рамкова директива) | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |10 лютого 1992 р. | | | | | |N 92/6/ЄЕС щодо | | | | | |встановлення та | | | | | |використання | | | | | |пристроїв обмеження | | | | | |швидкості для певних | | | | | |категорій механічних | | | | | |транспортних засобів | | | | | |у Співтоваристві | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |62.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |Європейського | |Держспоживстандарт | | |акта про затвердження |Парламенту та Ради ЄС| |Мін'юст | | |Порядку затвердження |від 5 вересня 2007 р.| |Мінпромполітики | | |конструкції, допуску |N 2007/46/ЄС, що | |Держгірпромнагляд | | |до експлуатації та |встановлює рамки для | | | | |використання колісних |затвердження | | | | |транспортних засобів, |автотранспортних | | | | |предметів обладнання |засобів та причепів | | | | |та частин до них |до них, а також | | | | | |систем, компонентів | | | | | |та окремих технічних | | | | | |вузлів, призначених | | | | | |для таких | | | | | |транспортних засобів | | | | | |(Рамкова директива) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Правове регулювання у сфері залізничного транспорту | |--------------------------------------------------------------------------------| |63.|Підготовка проектів |Директива Ради ЄС від| -"- |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правових |29 липня 1991 р. | |Мін'юст | | |актів з питань |N 91/440/ЄЕС про | | | | |виконання Державної |розвиток залізниць | | | | |цільової програми |Співтовариства | | | | |реформування | | | | | |залізничного | | | | | |транспорту на | | | | | |2010-2015 роки, | | | | | |затвердженої | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |16 грудня 2009 р. | | | | | |N 1390 ( 1390-2009-п )| | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Правове регулювання у сфері повітряного транспорту | |--------------------------------------------------------------------------------| |64.|Підготовка проекту |Регламент |грудень |Мінтрансзв'язку | | |Повітряного кодексу |Європейського | |Мін'юст | | |України (нова |Парламенту та Ради ЄС| |Міноборони | | |редакція) |від 10 березня | |Мінпромполітики | | | |2004 р. | |МНС | | | |N 549/2004/ЄС, що | |Антимонопольний | | | |встановлює структуру | |комітет | | | |для створення Єдиного| |Мінфін | | | |Європейського неба | | | | | |---------------------| | | | | |Регламент | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту і Ради ЄС | | | | | |від 10 березня | | | | | |2004 р. N 551/2004/ЄС| | | | | |про організацію та | | | | | |використання | | | | | |повітряного простору | | | | | |в єдиному | | | | | |Європейському небі | | | | | |(Регламент про | | | | | |повітряний простір) | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |21 листопада 1994 р. | | | | | |N 94/56/ЄС, що | | | | | |встановлює основні | | | | | |принципи керування | | | | | |розслідуванням | | | | | |нещасних випадків та | | | | | |інцидентів у | | | | | |цивільній авіації | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |15 жовтня 1996 р. | | | | | |N 96/67/ЄС щодо | | | | | |доступу до ринку | | | | | |послуг з наземного | | | | | |обслуговування в | | | | | |аеропортах | | | | | |Співтовариства | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС| | | | | |від 5 квітня 2006 р. | | | | | |N 2006/23/ЄС про | | | | | |ліцензію | | | | | |Співтовариства для | | | | | |авіадиспетчерів | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |65.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |Європейського | | | | |акта про обов'язкове |Парламенту та Ради ЄС| | | | |забезпечення державою |від 12 грудня 2006 р.| | | | |відповідності |N 2006/93/ЄС про | | | | |цивільних дозвукових |регулювання | | | | |реактивних літаків (із|експлуатації літаків,| | | | |максимальною злітною |які перелічено в | | | | |масою як мінімум |частині II глави 3 | | | | |34 000 кілограмів або |тому 1 додатка 16 до | | | | |із максимальною |Конвенції про | | | | |схваленою кількістю |міжнародну цивільну | | | | |пасажирських місць |авіацію, видання | | | | |більше 19, за винятком|друге (1988 р.) | | | | |будь-яких місць для | | | | | |екіпажу) стандартам, | | | | | |зазначеним у | | | | | |Директиві | | | | | |Європейського | | | | | |Парламенту та Ради ЄС | | | | | |від 12 грудня 2006 р. | | | | | |N 2006/93/ЄС | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Технічні правила та стандарти у сфері авіаційного транспорту | |--------------------------------------------------------------------------------| |66.|Підготовка проекту |Спільна авіаційна | -"- |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |вимога CS-36 | |Держспоживстандарт | | |акта щодо застосування|Об'єднаних авіаційних| |Мін'юст | | |Спільної авіаційної |властей "Авіаційний | |Мінпромполітики | | |вимоги АПУ-36 |шум" | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації з шуму | | | | | |повітряних суден" | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |67 |Підготовка проекту |Спільна авіаційна |грудень |Мінтрансзв'язку | | |нормативно-правового |вимога CS-34 | |Держспоживстандарт | | |акта про застосування |Об'єднаних авіаційних| |Мін'юст | | |Спільної авіаційної |властей "Емісія | |Мінпромполітики | | |вимоги АПУ-34 |авіаційних двигунів" | | | | |"Технічні умови | | | | | |сертифікації для | | | | | |двигунів повітряних | | | | | |суден з емісії та | | | | | |викидів палива" | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |68.|Підготовка проекту |Регламент | -"- | -"- | | |нормативно-правового |Європейської Комісії | | | | |акта про продовження |від 20 листопада | | | | |льотної придатності |2003 р. | | | | |повітряних суден та |N 2042/2003/ЄС щодо | | | | |авіаційних виробів, |продовження льотної | | | | |частин та пристроїв і |придатності | | | | |затвердження переліку |повітряного судна та | | | | |організацій та |авіаційних виробів, | | | | |персоналу, задіяних у |частин та пристроїв | | | | |виконанні таких |і затвердження пере- | | | | |завдань |ліку організацій та | | | | | |персоналу, задіяних | | | | | |у цих завданнях | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Сільське господарство та розвиток сільської місцевості | |--------------------------------------------------------------------------------| |69.|Підготовка проекту |Регламент | -"- |Мінагрополітики | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |внесення змін до |Парламенту і Ради ЄС | | | | |Закону України "Про |від 15 січня 2008 р. | | | | |державне регулювання |N 110/2008/ЄС про | | | | |виробництва і обігу |визначення, опис, | | | | |спирту етилового, |презентацію, | | | | |коньячного і |маркування і захист | | | | |плодового, алкогольних|географічного | | | | |напоїв та тютюнових |позначення спиртних | | | | |виробів" |напоїв, який скасовує| | | | | |Регламент Ради (ЄЕС) | | | | | |N 1576/89 | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |70.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від|грудень |Мінагрополітики | | |нормативно-правового |20 липня 1976 р. | | | | |акта про встановлення |N 76/621/ЄЕС | | | | |максимального рівня |стосовно фіксування | | | | |ерукової кислоти в |максимального рівня | | | | |олії та жирах, а також|ерукової кислоти в | | | | |у продуктах |оліях та жирах, | | | | |харчування, які |призначених для | | | | |містять олію та жири |людського споживання,| | | | | |та в продуктах | | | | | |харчування, які | | | | | |містять додані олії | | | | | |та жири | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |--------------------------------------------------------------------------------| |71.|Підготовка проекту |Директива |вересень |НКРЗ | | |Закону України "Про |Європейського | | | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |Закону України "Про |від 7 березня 2002 р.| | | | |телекомунікації" (щодо|N 2002/20/ЄС про | | | | |впровадження |дозвіл електронних | | | | |реєстраційної основи |комунікаційних мереж | | | | |провадження діяльності|та послуг | | | | |у сфері | | | | | |телекомунікацій) | | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |72.|Підготовка проекту |Директива |грудень |НКРЗ | | |Закону України "Про |Європейського | |Мінтрансзв'язку | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| | | | |Закону України "Про |від 7 березня 2002 р.| | | | |телекомунікації" (щодо|N 2002/21/ЄС про | | | | |забезпечення |спільні правові рамки| | | | |незалежності |для електронних | | | | |національного |комунікаційних мереж | | | | |регуляторного органу у|та послуг (Рамкова | | | | |сфері телекомунікацій)|директива) | | | | | |---------------------| | | | | |Директива | | | | | |Європейської Комісії | | | | | |від 16 вересня | | | | | |2002 р. N 2002/77/ЄС | | | | | |щодо конкуренції на | | | | | |ринках електронних | | | | | |комунікаційних мереж | | | | | |та послуг у цій сфері| | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |73.|Підготовка проекту |Директива |грудень |Держкомтелерадіо | | |Закону України "Про |Європейського | |МОН | | |внесення змін до |Парламенту та Ради ЄС| |Мін'юст | | |деяких законів |від 3 жовтня 1989 р. | | | | |України" (щодо питань |N 89/552/ЄЕС про | | | | |провадження |узгодження певних | | | | |інформаційної |положень, визначених | | | | |діяльності) |законами, | | | | | |підзаконними та | | | | | |адміністративними | | | | | |положеннями у | | | | | |державах-членах | | | | | |стосовно надання | | | | | |аудіовізуальних | | | | | |медіа-послуг | | | | | |---------------------| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | | |27 вересня 1993 р. | | | | | |N 93/83/ЄЕС | | | | | |( 994_433 ) про | | | | | |узгодження деяких | | | | | |положень авторського | | | | | |права і суміжних прав| | | | | |щодо супутникового | | | | | |мовлення і кабельної | | | | | |ретрансляції | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Захист прав споживачів | |--------------------------------------------------------------------------------| |74.|Підготовка проекту |Регламент | червень |Мінекономіки | | |Закону України "Про |Європейського | |Держспоживстандарт | | |державний ринковий |Парламенту та Ради ЄС| |Мін'юст | | |нагляд" |від 9 липня 2008 р. | |МОЗ | | | |N 765/2008/ЄС | |Мінфін | | | |( 994_938 ), що | |Держкомпідприємництво| | | |встановлює вимоги для| |Держгірпромнагляд | | | |акредитації та | | | | | |ринкового нагляду | | | | | |щодо реалізації | | | | | |продукції та скасовує| | | | | |Регламент (ЄЕС) | | | | | |N 339/93 | | | |---+----------------------+---------------------+---------+---------------------| |75.|Підготовка проекту |Директива Ради ЄС від| -"- |Мін'юст | | |Закону України "Про |13 червня 1990 р. | |МКТ | | |внесення змін до |N 90/314/ЄЕС про | |Мінекономіки | | |Закону України "Про |організовані | |Держспоживстандарт | | |туризм" (щодо |туристичні подорожі, | |Держкомпідприємництво| | |інформування споживача|відпочинок з повним | |Спільний | | |туристичних послуг) |комплексом послуг та | |представницький орган| | | |комплексні турне | |сторони роботодавців | | | | | |на національному | | | | | |рівні (за згодою) | ----------------------------------------------------------------------------------
II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законодавчих актів
---------------------------------------------------------------------------------- | Найменування акта, щодо якого здійснюється | Строк | Відповідальні | | супроводження |виконання| за виконання | |--------------------------------------------------------------------------------| | Фінансові послуги | |--------------------------------------------------------------------------------| |1. |Проект Закону України "Про внесення змін до|протягом |Держфінмоніторинг | | |Закону України "Про запобігання та |року | | | |протидію легалізації (відмиванню) доходів, | | | | |одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний | | | | |номер 3062) | | | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |2. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Держфінпослуг | | |Закону України "Про недержавне пенсійне | |Державна комісія з | | |забезпечення" (реєстраційний номер 0882) | |цінних паперів та | | | | |фондового ринку | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |3. |Проект Закону України "Про внесення змін до| |Держфінпослуг | | |Закону України "Про страхування" (нова | |Державна комісія з | | |редакція) (реєстраційний номер 1150) | |цінних паперів та | | | | |фондового ринку | | | | |Держкомпідприємництво| | | | |Рада підприємців при | | | | |Кабінеті Міністрів | | | | |України | | | | |(за згодою) | |--------------------------------------------------------------------------------| | Правила конкуренції | |--------------------------------------------------------------------------------| |4. |Проект Закону України "Про внесення змін до|протягом |Антимонопольний | | |Закону України "Про захист економічної |року |комітет | | |конкуренції" (реєстраційний номер 3436) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Захист прав споживачів | |--------------------------------------------------------------------------------| |5. |Проект Закону України "Про загальну безпеку| -"- |Держспоживстандарт | | |продукції" (реєстраційний номер 3421) | |Мінекономіки | | | | |Держгірпромнагляд | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |6. |Проект Закону України "Про відповідальність|протягом |Держспоживстандарт | | |за дефектну продукцію" (реєстраційний |року | | | |номер 3422) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Енергетика, включаючи ядерну | |--------------------------------------------------------------------------------| |7. |Проект Закону України "Про державне | -"- |НКРЕ | | |регулювання в енергетиці України" | |Мінпаливенерго | | |(реєстраційний номер 0889) | | | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |8. |Проект Закону України "Про Національну | -"- | -"- | | |комісію регулювання енергетики України" | | | | |(реєстраційний номер 1372) | | | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |9. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Мінпаливенерго | | |Закону України "Про електроенергетику" | | | | |(щодо удосконалення законодавства з | | | | |питань електроенергетики в частині | | | | |встановлення та розмежування | | | | |відповідальності суб'єктів) (реєстраційний | | | | |номер 4131) | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | Банківське право | |--------------------------------------------------------------------------------| |10. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Національний банк | | |деяких Законів України" (щодо регулювання | |(за згодою) | | |діяльності банків) (реєстраційний номер | | | | |0884) | | | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |11. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Мінфін | | |деяких законів України" (щодо ліквідації | |Національний банк | | |банків) (реєстраційний номер 2621) | |(за згодою) | | | | |Фонд гарантування | | | | |вкладів фізичних осіб| | | | |(за згодою) | |----+-------------------------------------------+---------+---------------------| |12. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Національний банк | | |Закону України "Про Фонд гарантування | |(за згодою) | | |вкладів фізичних осіб" (реєстраційний | |Фонд гарантування | | |номер 2485) | |вкладів фізичних осіб| | | | |(за згодою) | |--------------------------------------------------------------------------------| | Митне право | |--------------------------------------------------------------------------------| |13. |Проект Закону України "Про внесення змін до|протягом |Держмитслужба | | |Митного кодексу України" (реєстраційний |року |Мінекономіки | | |номер 2778) | |Мінфін | |--------------------------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |--------------------------------------------------------------------------------| |14. |Проект Закону України "Про внесення змін до| -"- |Держкомтелерадіо | | |Закону України "Про рекламу" (реєстраційний| |МЗС | | |номер 3081) | | | ----------------------------------------------------------------------------------
III. Організація протягом року Мін'юстом робіт із:
здійснення перекладу актів acquis communautaire на українську
мову;
проведення аналізу наслідків впровадження в законодавство
України актів acquis communautaire у сферах, правовідносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу;
забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної
мережі з питань права ЄС.вгору