Документ 1194-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2015, підстава - 682-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 листопада 2011 р. N 1194
Київ
Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1194
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 682
( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073;
2010 р., N 51, ст. 1696) слова "Міністерство внутрішніх справ"
замінити словами "Державну міграційну службу".
3. У Концепції розвитку Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 р. N 711 ( 711-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 48, ст. 1628, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696):
1) в абзаці п'ятому розділу "Мета створення ДІС" слова "МВС
та інших" замінити словами "ДМС та";
2) в абзацах третьому і чотирнадцятому розділу "Структура,
склад і функції ДІС" слово "МВС" замінити словом "ДМС".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1194
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р.
N 573 ( 573-2004-п ) "Про затвердження Положення про Головний
обчислювальний центр Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1197).
2. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 травня 2005 р. N 378 ( 378-2005-п ) "Деякі питання виготовлення
та використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).
3. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та
їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11,
ст. 752).
4. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 червня 2007 р. N 858 ( 858-2007-п ) "Про затвердження
технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для
виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48,
ст. 1963).
5. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 810 ( 810-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 59, ст. 2073).
6. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
7 липня 2010 р. N 559 ( 559-2010-п ) "Деякі питання державного
управління у сфері міграції" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 51, ст. 1696).вгору