Документ 1193-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1193
Київ
Про перерозподіл у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду
та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в
сумі 872,3 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
напрямом, передбаченим пунктом 7 частини першої статті 74 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і
збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 4
частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ),
спрямувавши такі кошти на погашення кредиторської заборгованості,
що виникла у 2009 році за проведені роботи з реставрації та
ремонту будівлі Жовківського замку в м. Жовкві Львівської області,
зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові
зобов'язання станом на 1 січня 2010 року.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1193
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Державній цільовій програмі підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 39, ст. 1297, N 92, ст. 3253, N 94, ст. 3355, N 96, ст. 3405), -
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
15 грудня 2010 р. N 1179 ( 1179-2010-п ):
1) пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
------------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування|---------------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |Державні | 66037,9593| 3083,46 |3113,327 |22824,8743|30083,338| 6932,96 | |кошти | | | | | | | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |у тому | | | | | | | |числі: | | | | | | | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |державний | 38585,1763| 3083,46 |3113,327 |9385,0813 |19540,758| 3462,55 | |бюджет | | | | | | | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |державна | 27363,531 | | |13439,793 |10542,58 | 3470,41 | |підтримка | | | | | | | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |Місцеві | 7211,21 | 511,6 | 582,34 | 2716,29 | 2806,22 | 594,76 | |бюджети | | | | | | | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |Інші джерела| 72678,808 |6816,164 |9954,691 | 23958,51 |28573,803| 2479,44 | |------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------| |Усього | 145031,7773|10411,224|13650,358|49499,6743|61463,361|10007,16";| -------------------------------------------------------------------------------
2) у додатку 2:
у пункті 16:
доповнити пункт такою позицією:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | | | бюджетних коштів, |фінансування|-------------------------------------------------------------| | | інвестор | | усього | за роками | | | | | |-------------------------------------------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| |реставрація та ремонт|Мінрегіонбуд |державний | 0,8723| | | 0,8723| | "; | |будівлі Жовківського | |бюджет | | | | | | | |замку, м. Жовква | | | | | | | | | |Львівської області | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 16" викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | | завдання | показника |-----------------------------------------------| | бюджетних коштів, |фінансування|-------------------------------------------------------------| | | | усього| за роками | | інвестор | | усього | за роками | | | | |---------------------------------------| | | | |-------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| |Разом за завданням| | | | | | | | | | | 1082,9823| 54,48 | 70,07 | 497,2923| 414,44 | 46,7 | |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 464,0023| 47,82 | 20,57 | 58,8723 | 302,94 | 33,8 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |державна | 280,52 | | | 280,52 | | | | | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |місцеві | 289,66 | 6,66 | 38,4 | 129,7 | 102 | 12,9 | | | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |інші джерела| 48,8 | | 11,1 | 28,2 | 9,5 | "; | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції: " --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень | | завдання | показника |-----------------------------------------------| | бюджетних коштів, |фінансування|-------------------------------------------------------------| | | | усього| за роками | | інвестор | | усього | за роками | | | | |---------------------------------------| | | | |-------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| |Усього за | | | | | | | | | | |145031,7773|10411,224|13650,358|49499,6743|61463,361|10007,16| |Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | |державні |66037,9593 | 3083,46 |3113,327 |22824,8743|30083,338| 6932,96| | | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |державний |38585,1763 | 3083,46 |3113,327 |9385,0813 |19540,758| 3462,55| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |державна | 27452,783 | | |13439,793 |10542,58 | 3470,41| | | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |місцеві | 7211,21 | 511,6 | 582,34 | 2716,29 | 2806,22 | 594,76 | | | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | | | | | +------------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |інші джерела| 71782,608 |6816,164 |9954,691 | 23958,51 |28573,803|2479,44 |". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. У підпункті 16 пункту 3 Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних
проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі
погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами
Державного казначейства як фінансові зобов'язання станом на
1 січня 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2010 р. N 421 ( 421-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1420, N 55, ст. 1873, N 69,
ст. 2487, N 71, ст. 2559, N 74, ст. 2639, N 78, ст. 2755, N 82,
ст. 2884, N 84, ст. 2940, N 85, ст. 2993, N 90, ст. 3182):
в абзаці першому цифри "53375,88" замінити цифрами
"52503,58";
в абзаці другому цифри "49630,86" замінити цифрами
"48758,56".вгору