Документ 1192-2000-п, поточна редакція — Редакція від 31.08.2019, підстава - 765-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 серпня 2000 р. № 1192
Київ

Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 373 від 24.03.2004
№ 60 від 25.01.2006
№ 35 від 25.01.2012
№ 477 від 28.05.2012
№ 623 від 30.10.2014
№ 219 від 15.04.2015
№ 1181 від 25.12.2015
№ 890 від 30.11.2016
№ 151 від 16.03.2017
№ 595 від 26.07.2018
№ 929 від 07.11.2018
№ 765 від 21.08.2019}

{У назві і тексті Постанови слово “малозабезпеченій” виключено згідно з Постановою КМ № 477 від 28.05.2012}

{У тексті постанови слова “інвалідом”, “який”, “таким” та “ним” замінено відповідно словами “особою з інвалідністю”, “яка” “такою” та “нею” згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити з 1 січня 2004 р. призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за такою особою з інвалідністю.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 373 від 24.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 28.05.2012}

2. Затвердити Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (додається).

3. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Державним комітетом статистики підготувати і затвердити форму піврічної звітності щодо надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004}

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2000 р. № 1192

ПОРЯДОК
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

{У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

{У назві і тексті Порядку слово “малозабезпечена” у всіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ № 477 від 28.05.2012}

{У тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту населення" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "орган соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 623 від 30.10.2014}

{У тексті Порядку слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

1. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (далі - допомога на догляд) надається відповідно до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" у грошовій формі.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 477 від 28.05.2012, № 595 від 26.07.2018}

2. Призначення і виплата допомоги на догляд провадиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (далі - орган соціального захисту населення).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 623 від 30.10.2014}

У сільській місцевості заяви з документами, необхідними для призначення допомоги на догляд, приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими комітетами селищних і сільських рад, і передаються відповідним органам соціального захисту населення.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 890 від 30.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 765 від 21.08.2019}

3. Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 373 від 24.03.2004, № 477 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 151 від 16.03.2017}

4. Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 373 від 24.03.2004, № 595 від 26.07.2018}

5. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату.

До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї не включаються особи, визнані особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 219 від 15.04.2015, № 929 від 07.11.2018, № 765 від 21.08.2019}

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 890 від 30.11.2016}

6. При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім'ї органи, що призначають допомогу на догляд, мають право користуватися всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, у тому числі інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 929 від 07.11.2018}

Для нарахування допомоги на догляд можуть використовуватися відомості про доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані, одержані від органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду, центрів зайнятості, інших підприємств, установ та організацій).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004}

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до п’яти календарних днів із дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів Пенсійного фонду України інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням допомоги на догляд.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 929 від 07.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 765 від 21.08.2019}

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1181 від 25.12.2015}

Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 765 від 21.08.2019}

7. Для призначення грошової допомоги на догляд особою, яка звертається за її призначенням, подаються такі документи відповідним органам соціального захисту населення:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015}

заява;

документ, що посвідчує особу;

{Абзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 890 від 30.11.2016}

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 219 від 15.04.2015}

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 890 від 30.11.2016}

Якщо особа, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, постійно проживає за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але має інше зареєстроване місце проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання допомоги на догляд за зареєстрованим місцем проживання такої особи з використанням інформаційних систем.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004; в редакції Постанов КМ № 219 від 15.04.2015, № 595 від 26.07.2018}

У разі коли особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу постійно проживає за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, але має інше зареєстроване місце проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання допомоги на догляд за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю з використанням інформаційних систем.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанов КМ № 219 від 15.04.2015, № 595 від 26.07.2018}

Форма заяви затверджується Мінсоцполітики, а форма висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу - МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015}

8. Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки. У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на право особи на допомогу, ця особа повинна в десятиденний строк повідомити про такі обставини орган, що проводить виплату допомоги.

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015}

Для продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк подаються документи, зазначені у пункті 7 цього Порядку, крім висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу у разі, коли строк, на який видано висновок, не зазначено.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 219 від 15.04.2015}

Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:

сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015}

закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

{Абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015}

Органами соціального захисту населення надсилаються щокварталу запити до психіатричних закладів органів охорони здоров’я для отримання інформації про осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які перебувають на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні більш як календарний місяць.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 219 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}

{Абзац десятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 765 від 21.08.2019}

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму допомога на догляд перераховується без звернення одержувача допомоги. Органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної допомоги на догляд з місяця затвердження нового розміру прожиткового мінімуму.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 373 від 24.03.2004}

9. Допомога на догляд призначається з місяця звернення за допомогою, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи.

Рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

Для підтвердження факту спільного проживання з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за нею у разі потреби складається акт про проведення обстеження сім’ї спеціалістами органів соціального захисту населення. Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, обстеження сім'ї для встановлення факту догляду є обов'язковим.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 30.10.2014, № 595 від 26.07.2018}

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 373 від 24.03.2004}

10. У разі переїзду сім'ї, у складі якої є особа, якій надано допомогу на догляд, в іншу місцевість виплата допомоги за старим місцем проживання припиняється. За новим місцем проживання допомога на догляд призначається на підставі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

11. Виплата допомоги на догляд провадиться через поштові відділення зв'язку за місцем проживання особи, яка одержує зазначену допомогу, або через установу банку, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок цієї особи за її заявою.

12. Рішення органу соціального захисту населення про відмову у призначенні допомоги на догляд може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 60 від 25.01.2006}

13. На кожну особу, яка одержує допомогу на догляд, відповідним органом соціального захисту населення заводиться особова справа, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення допомоги.

В особовому рахунку, що заповнюється на підставі документів особової справи, фіксуються відомості про виплату допомоги.

13-1. Якщо внаслідок зловживань з боку громадян (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату допомоги на догляд тощо) були надміру виплачені суми допомоги, органи соціального захисту населення здійснюють такі заходи:

визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану особи;

повідомляють одержувача допомоги про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті допомоги на догляд у наступні періоди провадять щомісячні відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків призначеної допомоги;

у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.

{Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004}

13-2. Суми допомоги на догляд, які були призначені до виплати і залишилися неодержаними у зв'язку із смертю особи, якій допомога була призначена, виплачуються одному із членів сім'ї (опікуну, піклувальнику), який на день смерті особи проживав разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомога на догляд за якою була призначена, за весь період невиплати, включаючи місяць, в якому настала смерть одержувача, якщо звернення від члена сім'ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

{Порядок доповнено пунктом 13-2 згідно з Постановою КМ № 373 від 24.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 219 від 15.04.2015, № 595 від 26.07.2018}

14. Роз'яснення порядку призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею надає Мінсоцполітики.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 26.07.2018}вгору