Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 121
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 11.11.20091191
Документ 1191-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 листопада 2009 р. N 1191
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 121

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1998 р. N 121 ( 121-98-п ) "Про затвердження переліку обов'язкових
етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації
систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 185; 2002 р., N 1,
ст. 4) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1191
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 121
( 121-98-п )

1. У постанові ( 121-98-п ):
1) у назві та тексті постанови ( 121-98-п ) слова "систем і
засобів автоматизованої обробки та передачі даних" замінити
словами "засобів інформатизації";
2) у пункті 2 слова "систем або розроблення" виключити, а
після слова "стандартів" доповнити словами ", а також здійснювати
в установленому порядку їх облік та реєстрацію";
3) у пункті 3 слова "Державним комітетом зв'язку та
інформатизації" замінити словами "Державним комітетом
інформатизації";
4) в абзаці третьому пункту 4 слова "систем і" виключити;
5) у пункті 5 постанови ( 121-98-п ) слова "Державний комітет
зв'язку та інформатизації" замінити словами "Державний комітет
інформатизації".
2. Перелік обов'язкових етапів робіт під час проектування,
впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої
обробки та передачі даних, затверджений зазначеною постановою
( 121-98-п ), викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 121 ( 121-98-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1191)
ПЕРЕЛІК
обов'язкових етапів робіт під час проектування,
впровадження та експлуатації засобів інформатизації

Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення
питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання
необхідних функцій.
Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або
модернізації засобів інформатизації.
Обґрунтування необхідності використання особистих немайнових
та (або) майнових прав інтелектуальної власності на засоби
інформатизації.
Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію
засобів інформатизації.
Розроблення технічного та робочого або техноробочого проекту
створення чи модернізації засобів інформатизації.
Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування
засобів інформатизації.
Виконання пусконалагоджувальних робіт.
Проведення випробувань створених або модернізованих засобів
інформатизації.
Введення засобів інформатизації в експлуатацію.
Виконання робіт з обслуговування засобів інформатизації
відповідно до гарантійних зобов'язань.
Післягарантійне обслуговування засобів інформатизації.".вгору