Документ 119-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - 645-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2014 р. № 119
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ № 645 від 22.07.2015, № 656 від 19.08.2015}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84; 2001 р., № 32, ст. 1492; 2004 р., № 13, ст. 902; 2013 р., № 71, ст. 2610; 2014 р., № 10, ст. 332, № 28, ст. 791) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 119

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260

1. Пункт 2 постанови після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) видається випускникам вищих навчальних закладів за формою, затвердженою Європейською Комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES, у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2. Доповнити перелік документів про освіту і вчені звання в Україні, затверджений зазначеною постановою, після позиції "Додаток до диплома про вищу освіту" такою позицією:

"Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)".

3. Зразок додатка до диплома про вищу освіту, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. № 1260
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 р. № 119)

ДОДАТОК
до диплома про вищу освітувгору