Document 119-2000-п, current version — Adoption on January 24, 2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2000 р. N 119
Київ
Про затвердження Порядку реєстрації
договорів оренди земельної частки (паю)

На виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р.
N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок реєстрації договорів оренди земельної
частки (паю), що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2000 р. N 119
ПОРЯДОК
реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)
1. Цей Порядок визначає умови та процедуру реєстрації
договорів оренди земельних часток (паїв) (далі - договори оренди).
2. Реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим
комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування
земельної частки (паю).
3. Для реєстрації договору оренди орендодавець подає особисто
або надсилає поштою до відповідного виконавчого комітету органу
місцевого самоврядування:
договір оренди у двох примірниках;
сертифікат на право на земельну частку (пай).
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради
перевіряє у дводенний термін подані документи, реєструє або готує
обгрунтований висновок про відмову в реєстрації.
4. Договір оренди реєструється у Книзі записів реєстрації
договорів оренди земельних часток (паїв), що ведеться за формою
згідно з додатком.
Датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного
запису до цієї Книги.
5. На обох примірниках договору оренди ставиться штамп із
зазначенням дати реєстрації та номера запису, а також з підписом
особи, яка зареєструвала договір.
6. Рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено у
судовому порядку.
7. Перший примірник договору оренди передається орендарю,
другий - орендодавцю.
8. Договір оренди підлягає перереєстрації у разі, коли до
нього внесено зміни.
9. Реєстрація договорів оренди земельних часток (паїв)
проводиться безоплатно.
Додаток
до Порядку реєстрації договорів
оренди земельної частки (паю)
КНИГА
записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв)
______________________ рада ________________ району (міста) ________________________ області
---------------------------------------------------------------------------- Зареєстровано|Прізвище, |Орендар,|Земельна частка (пай), яка|Термін|Прізвище -------------|ім'я, |адреса, | надається в оренду | дії |і підпис номер | дата |по бать- |код за |--------------------------|дого- | особи, | |кові орен-|ЄРДПОУ |місце роз-|номер, |розмір,| вору | яка | |додавця, |(для |ташування |серія |гекта- |оренди| внесла | |адреса, |юридич- |(кадастро-|серти- |рів | | запис | |ідентифі- |ної |вий номер,|фіката | | | | |каційний |особи) |масив, |на пра-| | | | |код | |урочище, |во на | | | | | | |поле) |земель-| | | | | | | |ну | | | | | | | |частку | | | ------+------+----------+--------+----------+-------+-------+------+-------- ------+------+----------+--------+----------+-------+-------+------+-------- ------+------+----------+--------+----------+-------+-------+------+-------- ------+------+----------+--------+----------+-------+-------+------+-------- ----------------------------------------------------------------------------on top