Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 30.07.19981187
Документ 1187-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2006, підстава - 1023-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1998 р. N 1187
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1023 ( 1023-2006-п ) від 26.07.2006 }
Про затвердження Порядку віднесення
харчових продуктів до категорії спеціальних

На виконання статті 9 Закону України "Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок віднесення харчових продуктів до
категорії спеціальних, що додається.
2. Установити, що:
віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних і
погодження в установленому порядку норми використання цих
продуктів проводиться лише на підставі позитивного висновку
державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого головним
державним санітарним лікарем України або уповноваженою ним особою; витрати на проведення робіт, пов'язаних з віднесенням
харчових продуктів до категорії спеціальних, провадяться за
рахунок замовника цих робіт.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 липня 1998 р. N 1187
ПОРЯДОК
віднесення харчових продуктів
до категорії спеціальних
1. Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та
юридичних осіб, що займаються виробництвом і реалізацією
спеціальних харчових продуктів.
2. Роботи, пов'язані з віднесенням харчових продуктів до
категорії спеціальних, виконуються державними закладами
(установами) охорони здоров'я, які визначаються головним державним
санітарним лікарем України. У разі потреби до цих робіт можуть залучатися заінтересовані
центральні органи виконавчої влади.
3. Згідно із статтею 1 Закону України "Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) до
харчових продуктів категорії спеціальних належать такі продукти,
які мають лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні та
біологічно активні харчові добавки, продукти дитячого харчування
та харчування для спортсменів. Продукти дитячого харчування - продукти, що призначені для
дітей віком від народження до 14 років та відповідають
фізіологічним особливостям дитячого організму. Продукти харчування для спортсменів - продукти харчування та
біологічно активні добавки до їжі, що використовуються
спортсменами в період підготовки, змагань чи відновлення сил і не
можуть бути віднесені до фармакологічних засобів корекції
працездатності.
4. Для проведення робіт з віднесення харчового продукту до
категорії спеціальних харчових продуктів виробник чи постачальник
(далі - замовник робіт) звертається до головного державного
санітарного лікаря України або уповноваженої ним особи з
відповідною заявою, до якої додаються: а) копії таких документів: для оцінки якості та безпеки продукції вітчизняного
виробництва - нормативна документація на відповідний продукт,
технологічна інструкція з рецептурами, інформація про спеціальні
властивості продукту та рекомендації виробника щодо його
споживання; для оцінки якості та безпеки продукції іноземного виробництва
- сертифікат виробника відповідного продукту (або документ, що
засвідчує його якість та безпеку); документ органу охорони
здоров'я країни-виробника (чи іншої уповноваженої на це установи),
що свідчить про безпеку продукту для здоров'я людини; б) інформація про склад, спеціальні властивості, призначення
продукту та результати клінічних досліджень (якщо вони
проводилися); рекомендації щодо споживання; зразки продукції з
маркуванням українською мовою; копія ветеринарного чи
фітосанітарного сертифіката (у разі необхідності). Всі документи засвідчуються підписом керівника замовника
робіт та печаткою.
5. Після надходження заяви з необхідними документами головним
державним санітарним лікарем України або уповноваженою ним особою
приймається рішення про: а) виконання роботи з оцінки якості та безпеки харчового
продукту і віднесення його до категорії спеціальних харчових
продуктів; б) визначення обсягу досліджень та закладу (установи) охорони
здоров'я, де ці дослідження проводитимуться. У разі необхідності ознайомлення з виробництвом та системою
контролю за якістю та безпекою продукції імпортного виробництва
МОЗ проводить це разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади за згодою із замовником робіт.
6. У разі коли дослідження проводяться до укладення договору
(угоди) на поставку продукції, зразки продукції подаються
безпосередньо її виробником. Зразки продукції обов'язково опломбовуються і супроводжуються
листом виробника, яким засвідчується їх походження. У разі коли дослідження проводяться з використанням
продукції, яка вже завезена в Україну, зразки відбираються
уповноваженою особою державного закладу (установи) охорони
здоров'я, що проводить дослідження.
7. У разі необхідності проводяться клінічні дослідження
харчових продуктів у порядку, встановленому головним державним
санітарним лікарем України. Рішення про проведення клінічних досліджень приймається лише
в тому разі, якщо вони повною мірою відповідають вимогам безпеки,
що підтверджується відповідними документами.
8. Заклад (установа), що проводить дослідження, подає до
Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ звіт про
результати досліджень для проведення державної
санітарно-гігієнічної експертизи, після якої приймається рішення
щодо віднесення продукту харчування до категорії спеціальних
харчових продуктів і погодження норм його використання з видачею
відповідного висновку згідно із статтями 12 і 16 Закону України
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ).
9. Термін проведення робіт, у тому числі досліджень, та
видачі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи
визначається у кожному конкретному випадку, але не повинен
перевищувати 30 діб з дня отримання заяви з усіма необхідними
документами. В особливих випадках, коли надана продукція потребує
більш глибокого вивчення, дослідження проводяться згідно з
індивідуальним графіком за домовленістю із замовником робіт.
10. За надання недостовірної інформації фізичні та юридичні
особи несуть відповідальність згідно із законодавством.вгору