Документ 1187-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 7 Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 7 Закону України "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228;
2000 р., N 5, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 39; 2002 р., N 26,
ст. 173) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"військові містечка (майнові комплекси), інше нерухоме і
рухоме військове майно (крім усіх видів озброєння, бойової техніки
та боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних
Сил України і не планується до використання за призначенням".
У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим і восьмим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1187-IVвгору