Про використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.19991185
Документ 1185-99-п, поточна редакція — Редакція від 16.06.2004, підстава - 769-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1999 р. N 1185
Київ
Про використання коштів фондів охорони
навколишнього природного середовища
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 447 ( 447-2003-п ) від 01.04.2003
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
( У тексті Постанови слова "Міністерство енергетики" та
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Міністерство палива та енергетики" та
"Міністерство екології та природних ресурсів" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 447 ( 447-2003-п ) від 01.04.2003 )
( У тексті Постанови слова "Міністерство екології та природних
ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

З метою здійснення на електростанціях системи Міністерства
палива та енергетики заходів, спрямованих на зниження забруднення
навколишнього природного середовища, розвиток екологічно безпечних
технологій та виробництв, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
забезпечити пріоритетне фінансування в 2000-2005 роках
природоохоронних заходів, які проводяться на електростанціях
системи Міністерства палива та енергетики, з Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища в обсязі не менш як 70
відсотків надходження коштів від них та енергогенеруючих компаній,
що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
(далі - енергопідприємства), в установленому законодавством
порядку. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 447
( 447-2003-п ) від 01.04.2003 )
2. Міністерства палива та енергетики:
за погодженням з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища розробити програму природоохоронних заходів,
що підлягають фінансуванню з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища згідно з пунктом 1 цієї
постанови;
вжити заходів для забезпечення повноти сплати
енергопідприємствами збору за забруднення навколишнього природного
середовища.
3. Державному казначейству запровадити починаючи з II
кварталу 1999 р. облік надходжень коштів від енергопідприємств до
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища і
забезпечити щомісячне подання відповідної інформації Міністерству
охорони навколишнього природного середовища і Міністерству палива
та енергетики.
4. Рекомендувати:
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським радам під час формування
переліку природоохоронних заходів для фінансування з
республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища забезпечувати
пріоритетне фінансування природоохоронних заходів на
електростанціях регіону в межах коштів, які надходять від
енергопідприємств згідно з положеннями про відповідні фонди
охорони навколишнього природного середовища;
сільським, селищним, міським радам установити
енергопідприємствам пільги щодо сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища в межах сум, що надходять до
відповідних бюджетів, з метою забезпечення цільового використання
коштів на зниження забруднення навколишнього природного
середовища.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37вгору