Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Перелік від 21.11.20111183
Документ 1183-2011-п, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 25.05.2017, підстава - 345-2017-п
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 31.12.2020, підстава - 567-2016-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2011 р. № 1183
Київ

{Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ № 173 від 02.03.2016}

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 656 від 19.08.2015}

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 173 від 02.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 538 від 07.08.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 29 від 22.01.2014
№ 173 від 02.03.2016
№ 345 від 17.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразки бланків дипломів доктора і кандидата наук, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 173 від 02.03.2016}

2. Установити, що:

дипломи доктора і кандидата наук та атестати старшого наукового співробітника, видані Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, є дійсними і не підлягають обміну;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 від 07.08.2013, № 29 від 22.01.2014}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 955 від 25.12.2013}

іноземним громадянам і громадянам України, що виїжджають за кордон, видається додаток до диплома кандидата наук за формою, визначеною Міністерством освіти і науки.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити у двомісячний строк:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

описи бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника;

порядок оформлення, видачі та обліку дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника;

порядок списання невикористаних бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника старого зразка.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. № 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 29)

ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК

{Зразок Диплома із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013; в редакції Постанови КМ № 29 від 22.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 345 від 17.05.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. № 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2014 р. № 29)

ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК

{Зразок Диплома із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013; в редакції Постанови КМ № 29 від 22.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 345 від 17.05.2017}


{Зразок бланка атестата старшого наукового співробітника виключено на підставі Постанови КМ № 173 від 02.03.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. № 1183

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 199 "Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (ЗП України, 1993 р., № 9, с. 169).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1273 "Про підвищення ступеня захисту дипломів доктора та кандидата наук і атестата старшого наукового співробітника" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 24).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1328 "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 36).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1718 "Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3332).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 463).вгору