Документ 1183-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава - 1360-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1183
Київ
 
Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2011 рік
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }
 
{ Установити, що не використані в 2011 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у цій Постанові, дійсні до 1 березня 2012 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України - див. Постанову КМ № 1360 ( 1360-2011-п ) від 26.12.2011 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити на 2011 рік:
 
     обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 
     перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
 
     перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
 
     перелік товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;
 
     перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
 
     перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
 
     перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія ( 807_200 ), згідно з додатком 7;
 
     перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 8.
 
     2. Установити, що:
 
     не використані в 2010 році суб'єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1406 ( 1406-2009-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2010 рік" (Офіційний вісник України, 2009 p., N 101, ст. 3533), дійсні до 1 березня 2011 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;
 
     відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.
 
     3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу ( 995_215 ) експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ).
 
     4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
 
     забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках;
 
     інформувати щомісяця Державну митну службу про оформлені суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлено квоти.
 
     5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках.
 
     6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 27

 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ОБСЯГИ
квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році

 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування товару    |Код згідно з|Обсяг квоти, грамів|
|                |  УКТЗЕД  |          |
|                |( 2371в-14 )|          |
|-------------------------------+------------+-------------------|
|Срібло (включаючи срібло з   |   7106  |   1000000   |
|покриттям із золота або    |      |          |
|платини) у необробленому або  |      |          |
|напівобробленому вигляді, або у|      |          |
|вигляді порошку (крім     |      |          |
|банківських металів)      |      |          |
|-------------------------------+------------+-------------------|
|Золото (включаючи золото з   |   7108  |    80000    |
|покриттям із платини)     |      |          |
|необроблене, напівоброблене або|      |          |
|у вигляді порошку (крім    |      |          |
|банківських металів)      |      |          |
|-------------------------------+------------+-------------------|
|Відходи або брухт дорогоцінних |   7112  |   500000    |
|металів чи металів, плакованих |      |          |
|дорогоцінними металами;    |      |          |
|інші відходи або брухт із   |      |          |
|вмістом дорогоцінних металів чи|      |          |
|сполук дорогоцінних металів,  |      |          |
|використовувані        |      |          |
|головним чином для       |      |          |
|добування дорогоцінних     |      |          |
|металів            |      |          |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
2. Обсяги квот встановлено в перерахунку на чисту вагу
дорогоцінного металу.
 
3. Експорт товарів здійснюється безпосередньо державною
установою "Державне сховище дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння України" без ліцензій.
 
4. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
до банківських металів, здійснюються у порядку,
встановленому Національним банком.
 
5. Національний банк здійснює експорт та імпорт товарів,
зазначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
без ліцензій.

 
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році

 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування товару        | Код згідно |
|                         | з УКТЗЕД  |
|                         |( 2371б-14, |
|                         | 2371г-14 ) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Фарби друкарські, визначені згідно із встановленою|3215 11 00 00|
|Мінфіном та Держмитслужбою методикою, із захисними|3215 19 00 00|
|властивостями, а саме*:              |       |
|                         |       |
|світінням та зміною кольору в променях      |       |
|ультрафіолетового світла             |       |
|                         |       |
|невидимі при денному світлі, які мають світіння в |       |
|променях ультрафіолетового світла         |       |
|                         |       |
|невидимі у променях інфрачервоного світла (тільки |       |
|для коду згідно з УКТЗЕД 3215 11 00 00)      |       |
|( 2371б-14 )                   |       |
|                         |       |
|зміною кольору або стають невидимими при денному |       |
|світлі під час нагрівання більше +30 град.C    |       |
|                         |       |
|проникаючі на зворотний бік паперу із зміною   |       |
|кольору (тільки для коду згідно з         |       |
|УКТЗЕД 3215 11 00 00) ( 2371б-14 )        |       |
|                         |       |
|оптичною мінливістю, яка змінює колір залежно від |       |
|кута зору або кута освітлювання (ovi - фарби)   |       |
|(тільки для коду згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00)  |       |
|( 2371б-14 )                   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Тільки папір некрейдований з водяними знаками без |4802 55   |
|вмісту волокон, одержаних механічним способом,  |4802 56   |
|або в якому такі волокна становлять не більш як  |4802 57 00 00|
|10 мас. % загальної маси волокна з масою 1 кв.м  |4802 58   |
|40 г або більше*                 |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Тільки папір некрейдований з водяними знаками з  |4802 61   |
|вмістом волокон, одержаних механічним способом,  |4802 62 00 00|
|більш як 10 мас. % загальної маси волокна*    |4802 69 00 00|
|--------------------------------------------------+-------------|
|Оптичний полікарбонат для виробництва дисків для |3907 40 00 00|
|лазерних систем зчитування**           |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Обладнання для виробництва дисків для лазерних  |       |
|систем зчитування**:               |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|термопластавтомат інжекційного штампування дисків |8477 10 00 00|
|--------------------------------------------------+-------------|
|прес-форми для термопластавтоматів інжекційного  |8480 71 00 90|
|штампування дисків                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|матриці або штампи, які містять дані, необхідні  |8523 80 91 00|
|для штампування дисків              |8523 80 93 00|
|                         |8523 80 99 00|
------------------------------------------------------------------ 
_______________
* Ліцензії видаються тільки суб'єктам господарювання, які
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
крім суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт захисних
друкарських фарб за кодом згідно з УКТЗЕД 3215 19 00 00
( 2371б-14 ) для виготовлення пластикових карток Міжнародної
Платіжної Системи Visa International. Експорт та імпорт зазначених
товарів безпосередньо Національним банком для власних потреб та
потреб виробничих підрозділів здійснюються без ліцензії.
     ** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ). У разі коли опис товару не відповідає опису, зазначеному в додатку, але товар класифікується за наведеним у цьому додатку кодом, митне оформлення такого товару здійснюється без ліцензії.
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

 
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів (озоноруйнівних речовин), експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування речовини       | Код згідно з |
|                        |   УКТЗЕД  |
|                        | ( 2371б-14 ) |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тетрахлорид вуглецю               | 2903 14 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)  | 2903 19 10 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бромистий метил                 | 2903 39 11 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трихлорфторметан (ХФВ-11)            | 2903 41 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дихлордифторметан (ХФВ-12)           | 2903 42 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трихлортрифторетан               | 2903 43 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дихлортетрафторетан               | 2903 44 10 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хлорпентафторетан (ХФВ-115)           | 2903 44 90 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хлортрифторметан (ХФВ-13)            | 2903 45 10 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пентахлорфторетан (ХФВ-111)           | 2903 45 15 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)          | 2903 45 25 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)        | 2903 45 30 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)        | 2903 45 35 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214)       | 2903 45 40 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)        | 2903 45 45 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216)        | 2903 45 50 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)         | 2903 45 55 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)          | 2903 45 20 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бромхлордифторметан (Галон 1211)        | 2903 46 10 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бромтрифторметан (Галон 1301)          | 2903 46 20 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дибромтетрафторетан               | 2903 46 90 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан   | 2903 49 10 00 |
|(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),       |        |
|тетрахлорфторетан (ГХФВ-121),          |        |
|трихлордифторетан (ГХВФ-122),          |        |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-123),          |        |
|хлортетрафторетан (ГХФВ-124),          |        |
|трихлорфторетан (ГХФВ-131),           |        |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-132),          |        |
|хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан   |        |
|(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b),   |        |
|хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан    |        |
|(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),     |        |
|гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),         |        |
|пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),        |        |
|тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),       |        |
|трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),       |        |
|дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225),        |        |
|1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), |        |
|1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан     |        |
|(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), |        |
|пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),         |        |
|тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),        |        |
|трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),        |        |
|дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),        |        |
|хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),         |        |
|тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),         |        |
|трихлордифторпропан (ГХФВ-242),         |        |
|дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),         |        |
|хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),         |        |
|трихлорфторпропан (ГХФВ-251),          |        |
|дихлордифторпропан (ГХФВ-252),         |        |
|хлортрифторпропан (ГХФВ-253),          |        |
|дихлорфторпропан (ГХФВ-261),          |        |
|хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан   |        |
|(ГХФВ-271)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,| 2903 49 30 00 |
|тетрабромфторетан, трибромдифторетан,      |        |
|дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,      |        |
|трибромфторетан, дибромдифторетан,       |        |
|бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,|        |
|бромфторетан, гексабромфторпропан,       |        |
|пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, |        |
|трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, |        |
|бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,    |        |
|тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,  |        |
|дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,   |        |
|тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,    |        |
|дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,    |        |
|трибромфторпропан, дибромдифторпропан,     |        |
|бромтрифторпропан, дибромфторпропан,      |        |
|бромдифторпропан, бромфторпропан        |        |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів.
2. Експорт та імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
2903 14 00 00-2903 46 90 00 ( 2371б-14 ) здійснюються
в особливих випадках їх використання згідно з
вимогами Монреальського протоколу ( 995_215 ).
 
3. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2903 19 10 00
( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб без
ліцензій.
 
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

 
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини
і експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
у 2011 році (крім товарів, що перевозяться
у контейнерах з особистим майном)

 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування товарів      |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371б-14,   |
|                      |   2371г-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лікарські засоби (ліки) (за винятком    |    3004*    |
|товарів, включених до товарних позицій 3002,|          |
|3005 або 3006) ( 2371б-14 ), що складаються |          |
|із змішаних або незмішаних продуктів для  |          |
|терапевтичного або профілактичного     |          |
|застосування, у дозованому вигляді     |          |
|(включаючи лікарські засоби у вигляді    |          |
|трансдермальних систем) або розфасовані для |          |
|роздрібної торгівлі             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Органічні синтетичні барвники визначеного  |    3204*    |
|або невизначеного хімічного складу;     |          |
|препарати, зазначені у примітці 3 до цієї  |          |
|групи, виготовлені на основі органічних   |          |
|синтетичних барвників; органічні синтетичні |          |
|продукти видів, які використовують як    |          |
|флуоресцентні відбілювальні препарати або як|          |
|люмінофори, визначеного або невизначеного  |          |
|хімічного складу              |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) |    3208*    |
|на основі синтетичних полімерів або хімічно |          |
|модифікованих природних полімерів,     |          |
|дисперговані або розчинені у неводному   |          |
|середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 |          |
|до цієї групи                |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) |    3209*    |
|на основі синтетичних полімерів або хімічно |          |
|модифікованих природних полімерів,     |          |
|дисперговані або розчинені у водному    |          |
|середовищі                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замазки для скла, садові замазки, цементи  |    3214*    |
|смоляні, замазки (для ущільнення) та інші  |          |
|мастики; шпаклівки для малярних робіт;   |          |
|невогнетривкі суміші для підготовки поверхні|          |
|фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, |          |
|стелі тощо                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Косметичні препарати або засоби для макіяжу |    3304*    |
|та препарати для догляду за шкірою, крім  |          |
|лікарських препаратів, включаючи      |          |
|сонцезахисні препарати або препарати для  |          |
|загару; засоби для манікюру та педикюру   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Засоби для догляду за волоссям       |    3305*    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Засоби для гігієни порожнини рота або зубів,|    3306*    |
|включаючи порошки та пасти для зубних    |          |
|протезів; нитки, що використовуються для  |          |
|очищення проміжків між зубами (зубоочисні  |          |
|нитки), упаковані для роздрібної торгівлі  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Засоби, що використовуються перед голінням, |    3307*    |
|під час гоління або після гоління;     |          |
|дезодоранти для тіла, препарати для     |          |
|приготування ванн, депілятори, інші     |          |
|парфумерні або туалетні і косметичні    |          |
|препарати, не включені до інших товарних  |          |
|позицій; дезодоранти для приміщень,     |          |
|ароматизовані або неароматизовані, з    |          |
|дезінфекційними властивостями або без них  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Поверхнево-активні органічні речовини та  |  3401 30 00 00* |
|засоби для миття шкіри у вигляді рідини або |          |
|крему та розфасовані для роздрібної     |          |
|торгівлі, які містять або не містять мило  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Поверхнево-активні органічні речовини (крім |    3402*    |
|мила); поверхнево-активні препарати, засоби |          |
|для прання, миття (включаючи допоміжні мийні|          |
|засоби) та засоби для чищення із вмістом або|          |
|без вмісту мила (крім засобів, включених до |          |
|товарної позиції 3401) ( 2371б-14 )     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мастильні матеріали (включаючи мастильно-  |    3403*    |
|охолоджувальні емульсії для різальних    |          |
|інструментів, засоби для змащування різі  |          |
|болтів або гайок, засоби для видалення іржі |          |
|або антикорозійні засоби та засоби для   |          |
|змащування форм для кращого видалення з форм|          |
|виробів, виготовлені на основі мастильних  |          |
|матеріалів), а також засоби, які      |          |
|використовують для масляної або жирової   |          |
|обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра|          |
|та інших матеріалів, крім засобів, що    |          |
|містять як основний компонент        |          |
|70 мас. % або більше нафти або       |          |
|нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних  |          |
|мінералів                  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вакси та креми для чищення взуття, мастики, |    3405*    |
|полірувальні засоби для догляду за меблями, |          |
|підлогою, кузовами транспортних засобів,  |          |
|склом або металом, пасти для чищення,    |          |
|порошки та аналогічні засоби (у тому числі |          |
|папір, вата, повсть, фетр, неткані     |          |
|матеріали, пластмаси або гума пориста,   |          |
|просочені або вкриті цими речовинами), за  |          |
|винятком восків товарної позиції 3404    |          |
|( 2371б-14 )                |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Інсектициди, родентициди, фунгіциди,    |    3808*    |
|гербіциди, засоби, що запобігають      |          |
|проростанню паростків, та регулятори росту |          |
|рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні |          |
|засоби, подані у формах або упаковках для  |          |
|роздрібної торгівлі або як препарати або у |          |
|вигляді готових виробів (наприклад, стрічки,|          |
|оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір   |          |
|липкий від мух)               |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні   |    3809*    |
|речовини), препарати для прискорення    |          |
|фарбування або закріплення барвників, а   |          |
|також інші продукти і готові препарати   |          |
|(наприклад, препарати та засоби для обробки |          |
|та протрави) видів, які використовують у  |          |
|текстильній, паперовій, шкіряній      |          |
|промисловості або аналогічних виробництвах, |          |
|які в інших товарних позиціях не зазначені |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прискорювачі вулканізації каучуку готові;  |    3812*    |
|багатоскладові пластифікатори для каучуку  |          |
|або пластмаси, в інших товарних позиціях не |          |
|зазначені; антиоксиданти та інші      |          |
|стабілізатори для каучуку або пластмаси   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші, препарати та заряди для       |  3813 00 00 00* |
|вогнегасників; готові вогнегасні гранати та |          |
|бомби                    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Розчинники та розріджувачі складні     |   3814 00*   |
|органічні, в інших товарних позиціях не   |          |
|зазначені; готові суміші для видалення фарб |          |
|або лаків                  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антифризні препарати та готові рідкі    |  3820 00 00*  |
|протиобліднювальні суміші          |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Препарати вогнезахисні, водонепроникні та  |  3824 90 70 00* |
|інші подібні захисні суміші, які      |          |
|використовуються у будівництві       |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші з вмістом галогенованих похідних   | 3824 71 00 00  |
|метану, етану або пропану          | 3824 74 00 00  |
|                      | 3824 79 00 00  |
|                      | 3824 72 00 00  |
|                      | 3824 73 00 00  |
|                      | 3824 78 00 00  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Продукти хімічного виробництва або суміжних | 3824 75 00 00  |
|виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин| 3824 76 00 00  |
|                      | 3824 77 00 00  |
|                      | 3824 81 00 00  |
|                      | 3824 82 00 00  |
|                      | 3824 83 00 00  |
|                      | 3824 90 98 00  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прості поліефіроспирти з гідроксильним   |  3907 20 29 00  |
|числом більш як 100             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Силікони у первинних формах         |  3910 00 00*  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Установки для кондиціонування повітря, до  |    8415    |
|складу яких входять вентилятори з двигуном |          |
|та прилади для змінювання температури і   |          |
|вологості повітря, включаючи кондиціонери, в|          |
|яких вологість не регулюється окремо    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Холодильники, морозильники та інше     |    8418    |
|холодильне або морозильне обладнання,    |          |
|електричне або інших типів; теплові насоси, |          |
|крім установок для кондиціонування повітря, |          |
|товарної позиції 8415 ( 2371г-14 )     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Градирні та аналогічне устатковання для   |  8419 89 10 00  |
|безпосереднього охолодження за допомогою  |          |
|води, що циркулює (відбувається без     |          |
|роздільної стінки)             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вогнегасники заряджені           |   8424 10   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Автомати торговельні з умонтованими     |  8476 21 00 00  |
|нагрівальними або охолоджувальними     |  8476 81 00 00  |
|пристроями                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Охолоджувачі повітря випарного типу     |  8479 60 00 00  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зволожувачі та осушувачі повітря      |  8479 89 97 90  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зброя та засоби індивідуального захисту в  |  9304 00 00 00* |
|аерозольній упаковці            |          |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
* Товари в аерозольній упаковці.
_______________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів. У разі відсутності
озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у
переліку, митне оформлення здійснюється без
ліцензії.
2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 3204, 3208,
3209, 3401 30 00 00, 3402, 3403, 3405, 3814 00,
3824 90 70 00, 3824 90 99 00 і 3910 00 00
( 2371б-14 ) здійснюється безпосередньо
Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб без
ліцензій.
 
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

 
"Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. N 420 ( 420-2011-п )
 
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2011 році
 
{ Ліцензування імпорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 0207, 020900 набирає чинності з 1 липня 2011 року }
------------------------------------------------------------------
|      Найменування товару       |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371б-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|М'ясо та їстівні субпродукти свійської   |    0207    |
|птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, |          |
|свіжі, охолоджені або морожені       |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сало без пісних частин, свинячий жир і жир |   0209 00   |
|свійської птиці, не витоплені та не виділені|          |
|іншим способом, свіжі або охолоджені,    |          |
|морожені, солоні або в розсолі, сушені або |          |
|копчені                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Інсектициди (крім ветеринарних лікарських  |3808 50 00 00*   |
|засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що |3808 91*      |
|запобігають проростанню паростків, та    |3808 92*      |
|регулятори росту рослин, родентициди (крім |3808 93*      |
|ветеринарних лікарських засобів), а також  |3808 99*      |
|аналогічні їм засоби (крім дезінфекційних  |          |
|засобів)                  |          |
------------------------------------------------------------------ 
---------------
     * Крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу Міністерства екології та природних ресурсів виключно для проведення державних випробувань та наукових досліджень.
 
     Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства.
 
{ Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

 
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів із вмістом легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів,
експорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування товару        | Код згідно з |
|                         |  УКТЗЕД  |
|                         | ( 2371б-14, |
|                         |  2371в-14, |
|                         |  2371г-14 ) |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зола, шлак та залишки (відходи), що містять   |2620 19 00 00 |
|переважно цинк, крім гартцинку          |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зола, шлак та залишки (відходи), що містять   |2620 30 00 00 |
|переважно мідь                  |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Чавун переробний легований, чавун дзеркальний  |7201 50    |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феронікель                    |7202 60 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феротитан                    |7202 91 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феросплави                    |7202 99 80 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зливки чорних металів для переплавлення     |7204 50 00 00 |
|(шихтові зливки)                 |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в|7218 10 00 00 |
|інших первинних формах              |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена) |7401 00 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Мідь нерафінована; аноди мідні для        |7402 00 00 00 |
|електролітичного рафінування           |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Мідь рафінована та мідні сплави необроблені   |7403     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Лігатури на основі міді             |7405 00 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Порошки та луска з міді             |7406     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Прутки, бруски та профілі мідні         |7407     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Труби та трубки мідні              |7411     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Решітки та сітки з мідного дроту         |7419 99 10 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби мідні без різьби (крім шайб, включаючи  |7415 29 00 00 |
|шайби пружинисті)                |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби мідні з різьбою (крім гвинтів, болтів та |7415 39 00 00 |
|гайок)                      |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Господарчі вироби мідні та їх частини      |7418 19 90 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби мідні                   |7419     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Сплави алюмінієві вторинні у зливках або рідкому |7601 20 91 00 |
|стані                      |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Сплави алюмінієві вторинні інші         |7601 20 99 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби алюмінієві інші              |7616 99    |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Свинець необроблений               |7801     |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Виливниці та ливарні ковші            |8454 20 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Частини конвертерів, ливарних ковшів і виливниць |8454 90 00  |
|та ливарних машин, призначених для використання в|       |
|металургії або ливарному виробництві       |       |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Державним
агентством з управління державними корпоративними
правами та майном. У разі відсутності вмісту
легованих чорних металів, кольорових металів та їх
сплавів у товарах, наведених у переліку, митне
оформлення таких товарів здійснюється без
ліцензії.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 420 ( 420-2011-п ) від 11.04.2011 }

 
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
підлягає ліцензуванню у 2011 році
в рамках тарифної квоти відповідно до положень
Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія ( 807_200 )

 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування товару   |Код згідно з|Обсяг тарифної квоти,|
|               |  УКТЗЕД  |  метричних тонн*  |
|               |( 2371а-14 )|           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Баранина або козлятина,   |  0204  |     500     |
|свіжа, охолоджена або    |      |           |
|морожена           |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Перець роду Capsicum або роду| 0709 60  |     5000    |
|Pimenta, свіжий або     |      |           |
|охолоджений         |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Овочі сушені, цілі, нарізані |  0712  |     500     |
|шматками, скибками,     |      |           |
|подрібнені чи у вигляді   |      |           |
|порошку, але без будь-якої  |      |           |
|подальшої обробки      |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Плоди сушені, крім тих, що  |  0813  |     200     |
|включені до товарних позицій |      |           |
|0801-0806 ( 2371а-14 );   |      |           |
|суміші горіхів або сушених  |      |           |
|плодів цієї групи      |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Перець роду Piper; стручковий|  0904  |     500     |
|перець роду Capsicum або   |      |           |
|пахучий перець роду Pimenta, |      |           |
|сушені або подрібнені чи   |      |           |
|мелені            |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Рослини, частини рослин,   | 1211 90  |     500     |
|насіння та плоди, які    |      |           |
|використовуються в основному |      |           |
|у парфумерії, медицині або  |      |           |
|для боротьби з комахами,   |      |           |
|паразитами тощо, свіжі або  |      |           |
|сушені, порізані або     |      |           |
|непорізані, подрібнені або  |      |           |
|неподрібнені, мелені або   |      |           |
|немелені           |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Кондитерські вироби з цукру |  1704  |     500     |
|(включаючи білий шоколад),  |      |           |
|без вмісту какао       |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Шоколад та інші готові    |  1806  |     500     |
|харчові продукти з вмістом  |      |           |
|какао            |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Готові харчові вироби,    |  1904  |     500     |
|одержані шляхом здуття або  |      |           |
|смаження зерна зернових   |      |           |
|культур чи зернових продуктів|      |           |
|(наприклад, кукурудзяні   |      |           |
|пластівці); зернові культури |      |           |
|(крім кукурудзи) у вигляді  |      |           |
|зерна або пластівців, гранул |      |           |
|чи оброблені іншим способом |      |           |
|(за винятком борошна,    |      |           |
|крупки, крупів), попередньо |      |           |
|проварені або приготовлені  |      |           |
|іншим способом, в іншому   |      |           |
|місці не зазначені      |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Печиво солодке сухе;     | 1905 31  |     100     |
|вафлі та вафельні облатки  | 1905 32  |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Овочі, плоди та інші їстівні |  2001  |     6000    |
|частини рослин, приготовлені |      |           |
|або консервовані з доданням |      |           |
|оцту чи оцтової кислоти   |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Томати, приготовлені або   |  2002  |     4000    |
|консервовані без додання оцту|      |           |
|чи оцтової кислоти      |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Овочі, приготовлені або   |  2005  |     3000    |
|консервовані без додання оцту|      |           |
|чи оцтової кислоти,     |      |           |
|незаморожені, крім продуктів |      |           |
|товарної позиції 2006    |      |           |
|( 2371а-14 )         |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Варення, джеми, плодові желе,|  2007  |     100     |
|мармелад, плодове або    |      |           |
|горіхове пюре, плодові або  |      |           |
|горіхові пасти, одержані   |      |           |
|шляхом теплової обробки, з  |      |           |
|доданням або без додання   |      |           |
|цукру чи інших        |      |           |
|підсолоджувальних речовин  |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Плоди, горіхи та інші їстівні|  2008  |     500     |
|частини рослин, приготовлені |      |           |
|або консервовані іншим    |      |           |
|способом, з доданням або без |      |           |
|додання цукру чи інших    |      |           |
|підсолоджувальних речовин або|      |           |
|спирту, в іншому місці не  |      |           |
|зазначені          |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Соки з плодів (включаючи   |  2009  |   3000000**   |
|виноградне сусло) або соки  |      |           |
|овочеві, незброджені та без |      |           |
|додання спирту, з доданням  |      |           |
|або без додання цукру чи   |      |           |
|інших підсолоджувальних   |      |           |
|речовин           |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Продукти для приготування  |  2103  |     3000    |
|соусів і готові соуси;    |      |           |
|смакові добавки та приправи |      |           |
|змішані; порошок гірчиці та |      |           |
|готова гірчиця        |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Вина виноградні, включаючи  |  2204  |   40000000**   |
|вина кріплені; сусло     |      |           |
|виноградне, крім продуктів  |      |           |
|товарної позиції 2009    |      |           |
|( 2371а-14 )         |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Спиртові дистиляти та спиртні| 2208 20  |    100000**   |
|напої, одержані шляхом    |      |           |
|перегонки виноградного вина |      |           |
|або вичавок винограду    |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Спиртові напої        | 2208 90  |    100000**   |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Оцет харчовий та його    | 2209 00  |    100000**   |
|замінники, одержані з оцтової|      |           |
|кислоти           |      |           |
|-----------------------------+------------+---------------------|
|Тютюн з невідділеною     | 2401 10  |    10000    |
|середньою жилкою       |      |           |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
* Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Республікою
Македонія та Україною ( 807_200 ) від 18 січня 2001 р.,
ратифікованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
     ** Літрів.

 
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
 
ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2011 році

 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування товару        | Код згідно з |
|                         |  УКТЗЕД  |
|                         | ( 2371а-14 ) |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Нафта сира українського походження        | 2709 00 90 00|
|-------------------------------------------------+--------------|
|Газ природний у газоподібному стані       | 2711 21 00 00|
|українського походження             |       |
------------------------------------------------------------------ 
_______________
Примітка: Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
енергетики та вугільної промисловості.вгору