Документ 1182-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2004, підстава - 1238-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 1997 р. N 1182
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1238 ( 1238-2004-п ) від 22.09.2004 )
Про затвердження Методики визнання кредитів
(інших видів заборгованості) нестандартними
при створенні небанківськими фінансовими
установами страхового резерву

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Методику визнання кредитів (інших видів
заборгованості) нестандартними при створенні небанківськими
фінансовими установами страхового резерву для покриття ризиків
неповернення основного боргу за такими кредитами (іншими видами
заборгованості), що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1997 р. N 1182
МЕТОДИКА
визнання кредитів (інших видів заборгованості)
нестандартними при створенні небанківськими
фінансовими установами страхового резерву для
покриття ризиків неповернення основного боргу за
такими кредитами (іншими видами заборгованості)

1. Ця Методика розроблена відповідно до підпункту 12.2.2
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) і поширюється на небанківські фінансові установи
(крім страхових компаній).
2. Терміни, що вживаються в Методиці, мають таке значення:
кредити - кредити та інші види заборгованості;
забезпечені кредити - кредити, які мають забезпечення у
вигляді ліквідної застави, реальна (ринкова) вартість якої
перевищує кредитну заборгованість не менш як на 25 відсотків, або
банківську гарантію;
недостатньо забезпечені кредити - кредити, які мають
забезпечення у вигляді ліквідної застави, реальна (ринкова)
вартість якої становить не менш як 60 відсотків суми кредитної
заборгованості, кредити, застраховані в установленому порядку, та
кредити, надані під гарантії, гарантії-поруки юридичних осіб;
незабезпечені кредити - кредити, які не мають забезпечення
або мають забезпечення у вигляді ліквідної застави, реальна
(ринкова) вартість якої становить менш як 60 відсотків суми
кредитної заборгованості;
реальна (ринкова) вартість застави - вартість застави,
визначена на момент оцінки ризику даного кредиту.
3. Страховий резерв небанківської фінансової установи
створюється для відшкодування можливих втрат, що виникають у
результаті кредитної діяльності та інших активних операцій, які
згідно із законодавством належать до її основної діяльності.
Страховий резерв створюється небанківською фінансовою установою
самостійно у розмірі, достатньому для повного покриття ризиків
неповернення основного боргу за кредитами, визнаними
нестандартними згідно із цією Методикою та безнадійними згідно із
статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств".
4. Розмір страхового резерву, який має бути створеним за
всіма групами кредитів, класифікованих відповідно до цієї
Методики, залежить від загальної суми сукупних зобов'язань
дебіторів небанківської фінансової установи на останній робочий
день звітного податкового періоду.
До загальної суми зазначених зобов'язань не включаються
зобов'язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій,
що не включаються до основної діяльності небанківської фінансової
установи.
5. Страховий резерв використовується тільки для покриття
непогашеної простроченої заборгованості за основним боргом (без
процентів та комісій).
6. З метою визначення кредитів нестандартними небанківська
фінансова установа здійснює класифікацію виданих кредитів. Залежно
від наявності кредитного забезпечення, а також кількості днів, на
які прострочено заборгованість, кредити поділяються на 3 основні
групи ризику: стандартні, нестандартні та безнадійні.
7. До стандартних кредитів належать:
кредити незалежно від виду забезпечення, строк погашення яких
не настав;
кредити, за якими своєчасно і в повному обсязі погашається
основний борг, включаючи кредити, пролонговані в установленому
порядку, але не більш як два рази, із загальним строком
пролонгації не більше ніж на 6 місяців.
Резервування за такими кредитами рекомендується встановити у
розмірі 2 відсотків від загальної суми.
8. До безнадійних кредитів належать кредити, визнані такими
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств".
9. До нестандартних кредитів належать граничні, сумнівні та
небезпечні кредити.
10. Граничними вважаються:
кредити, пролонговані більш як 2 рази, або із загальним
строком пролонгації більше ніж на 6 місяців;
забезпечені кредити, прострочені до 60 днів;
недостатньо забезпечені кредити, прострочені до 30 днів.
Резервування за граничними кредитами рекомендується
встановити у розмірі 5 відсотків їх загальної суми.
11. Сумнівними вважаються:
незабезпечені кредити, прострочені до 30 днів:
недостатньо забезпечені кредити, прострочені від 30 до 60
днів;
забезпечені кредити, прострочені від 60 до 180 днів.
Резервування за сумнівними кредитами рекомендується
встановити у розмірі 30 відсотків їх загальної суми.
12. Небезпечними вважаються:
незабезпечені кредити, прострочені від 30 до 60 днів;
недостатньо забезпечені кредити, прострочені від 60 до 180
днів;
забезпечені кредити, прострочені понад 180 днів.
Резервування за небезпечними кредитами рекомендується
встановити у розмірі 80 відсотків їх загальної суми.вгору