Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 18.09.20031181-IV
Документ 1181-IV, перша редакція — Прийняття від 18.09.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.95 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У другому реченні частини першої статті 9 Закону України
"Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36,
ст. 526; 1999 р., N 4, ст. 35) слова "пожежної охорони" виключити.
2. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2002 р.,
N 43, ст. 313):
1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ
України", "Міністр внутрішніх справ України" та "органів державної
виконавчої влади" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи",
"Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та
"органів виконавчої влади" у відповідних відмінках;
2) у частині першій статті 16 слова "органів внутрішніх справ
України" виключити;
3) частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
"Особи рядового та начальницького складу державної пожежної
охорони складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом
Міністрів України";
4) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
"У селищах і селах підрозділи місцевої пожежної охорони
створюються місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування відповідно до положення, затвердженого
Кабінетом Міністрів України. Додатково підрозділи місцевої
пожежної охорони можуть створюватися також у містах та для охорони
об'єктів".
3. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313):
1) абзац сьомий статті 1 виключити;
2) у статті 2 цифри "386600", "284400" і "241700" замінити
відповідно цифрами "324400, "240200" і "190500".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1181-IVвгору