Документ 118/93, текущая редакция — Принятие от 12.04.1993


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про звільнення Представника Президента
України у місті Києві

 
     Представник Президента України у місті Києві І.М. Салій систематично грубо порушує положення Закону України "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ), приймає розпорядження всупереч вимогам законодавства, що стало підставою для скасування ряду з них Президентом України, виявляє недисциплінованість, не виконує рішення Президента України і Кабінету Міністрів України.
 
     Указом Президента України від 19 грудня 1992 року ( 613/92 ) скасовано 6 розпоряджень І.М. Салія, а також звернуто його увагу на серйозні порушення норм законодавства і запропоновано вжити заходів до недопущення подібного в майбутньому. Однак належних висновків з цього зроблено не було.
 
     Представник Президента України у місті Киеві І.М. Салій та колегія Київської міської державної адміністрації проігнорували розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 1993 року ( 143-93-р ) про звільнення приміщень, які адміністрація займає на правах оренди у будинку N 1 на Михайлівській площі, в установлений строк розпорядження не було виконано.
 
     У зв'язку з наведеним п о с т а н о в л я ю:
 
     1. За грубі порушення законодавства, що виявились у прийнятті незаконних розпоряджень, невиконанні указів і розпоряджень Президента України та розпорядження Кабінету Міністрів України, звільнити САЛІЯ Івана Миколайовича з посади Представника Президента України у місті Києві.
 
     2. Звернути увагу колегії Київської міської державної адміністрації на необхідність суворого додержання у своїй діяльності законів та інших актів законодавства України.
 
     3. Цей Указ довести до відома всіх місцевих державних адміністрацій і зажадати від Представників Президента України в областях, районах, місті Севастополі, районах міст Києва і Севастополя вжити заходів щодо належного виконання Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, зміцнення виконавської дисципліни, додержання норм службової етики.
 
     4. Призначити ДАНЬКЕВИЧА Івана Петровича виконуючим обов'язки глави Київської міської державної адміністрації.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 12 квітня 1993 року
N 118/93вверх