Документ 118-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.60)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Частину другу статті 24-1 після слів "проектів регіонального розвитку" доповнити словами "(у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад)".

2. Частину першу статті 64 доповнити пунктами 20-1 та 20-2 такого змісту:

"20-1) збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

20-2) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування".

3. У частині першій статті 69:

у пункті 4 слово "нерухоме" виключити;

доповнити пунктами 7-1 та 7-2 такого змісту:

"7-1) збір за місця для паркування транспортних засобів;

7-2) туристичний збір".

4. У пункті 13 частини першої статті 91 слово "державних" виключити.

5. Пункт 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пунктом 1 частини першої статті 88 цього Кодексу".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 січня 2015 року
№ 118-VIII
вгору