Документ 1179/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.06.2016, підстава - 230/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми
Голодомору 1932-1933 років в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 932/2010 ( 932/2010 ) від 04.10.2010
N 230/2016 ( 230/2016 ) від 31.05.2016
N 231/2016 ( 231/2016 ) від 31.05.2016 }

З метою посилення державної підтримки та заохочення до
проведення досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести такі зміни до указів Президента України:
1) пункт 1 Положення про щорічну премію Президента України
для молодих вчених, затвердженого Указом Президента України від
12 червня 2000 року N 779 ( 779/2000 ) "Про Положення про щорічну
премію Президента України для молодих вчених" (зі змінами,
внесеними Указом від 24 березня 2003 року N 253) ( 253/2003 ),
доповнити словами "(у тому числі дослідження теми Голодомору
1932-1933 років в Україні)".

{ Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 230/2016 ( 230/2016 ) від 31.05.2016 }

{ Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 932/2010 ( 932/2010 ) від 04.10.2010 }

2. Комітету з Національної премії України імені Тараса
Шевченка, Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки, Комітету з Державної премії України імені Олександра
Довженка приділяти особливу увагу роботам, які подаються на
здобуття відповідних Державних премій України, а також премії
Президента України для молодих вчених та висвітлюють тему
Голодомору 1932-1933 років в Україні. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 231/2016 ( 231/2016 ) від 31.05.2016 }
3. Міністерству освіти і науки України, Національній академії
наук України, Українському інституту національної пам'яті,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вживати заходів щодо створення належних умов для
проведення досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 грудня 2007 року
N 1179/2007вгору