Про внесення змін до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.20151179
Документ 1179-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1179
Київ

Про внесення змін до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р., № 77, ст. 2196), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1179

ЗМІНИ,
що вносяться до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Відомості (звіти, рішення Рахункової палати) про результати здійснених Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та обґрунтовані пропозиції щодо призупинення дії або скасування актів Кабінету Міністрів з питань фінансів і бюджету з мотивів їх невідповідності законам України, подані Кабінетові Міністрів Рахунковою палатою, за рішенням Прем’єр-міністра надсилаються відповідним органам виконавчої влади, до повноважень яких належать вирішення порушених Рахунковою палатою питань, вжиття заходів реагування та інформування Рахункової палати і Кабінету Міністрів. За рішенням Прем’єр-міністра надіслані Рахунковою палатою відомості розглядаються на нарадах під його головуванням або під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів чи відповідними органами виконавчої влади, а також можуть розглядатися на засіданні Кабінету Міністрів, на якому заслуховуються звіти керівників органів виконавчої влади, а також результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи. Для розгляду та обговорення таких питань запрошується відповідна посадова особа Рахункової палати з правом виступу.”.

2. Пункт 2 виключити.

3. Доповнити параграф пунктом 4 такого змісту:

“4. На запит Рахункової палати до Кабінету Міністрів щодо надання статистичної, фінансової та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на неї Конституцією та законами України повноважень, така інформація за дорученням Прем’єр-міністра готується відповідним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить вирішення порушених Рахунковою палатою питань, та надсилається Рахунковій палаті і Кабінету Міністрів.”.вгору