Документ 1179-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) такі зміни:
1) у статті 8:
частину першу після слів "підготовку призовників з
військово-технічних спеціальностей" доповнити словами "підготовку
у військових оркестрах";
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок підготовки до військової служби у військових
оркестрах визначається Міністерством оборони України";
2) частину першу статті 12 після слів "ліцеях з посиленою
військово-фізичною підготовкою" доповнити словами "у військових
оркестрах".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1179-IVвгору