Документ 1179-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.94 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) такі зміни:
 
     1) у статті 8:
 
     частину першу після слів "підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" доповнити словами "підготовку у військових оркестрах";
 
     частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Порядок підготовки до військової служби у військових оркестрах визначається Міністерством оборони України";
 
     2) частину першу статті 12 після слів "ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою" доповнити словами "у військових оркестрах".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1179-IVвгору