Документ 1178-2002-п, попередня редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - 1408-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1178
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004
N 1735 ( 1735-2004-п ) від 23.12.2004
N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006
N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про захист прав споживачів" ( 2949-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1178
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 19 березня 1994 р. N 172 ( 172-94-п ) "Про реалізацію
окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"
(ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 173) слово "виготівники" замінити
словом "виробники".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1994 р. N 215 ( 215-94-п ) "Про реалізацію окремих положень Закону
України "Про захист прав споживачів" (ЗП України, 1994 р., N 7,
ст. 186):
1) у тексті постанови слова "господарюючих суб'єктів"
замінити словами "суб'єктів господарської діяльності";
2) у тексті Порядку відбору у суб'єктів господарської
діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг
зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів для перевірки їх якості та Порядку
проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із
споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затверджених
зазначеною постановою, слова "господарюючий суб'єкт", "Державний
комітет у справах захисту прав споживачів", "службова особа
Державного комітету у справах захисту прав споживачів, його
органів", "Республіка Крим", "касовий (товарний) чек чи інший
документ", "виготівник" у всіх відмінках і формах числа замінити
відповідно словами "суб'єкт господарської діяльності",
"Держстандарт", "службова особа Держстандарту та його
територіальних органів", "Автономна Республіка Крим",
"розрахунковий документ встановленої форми", "виробник" у
відповідному відмінку і формі числа.
4. У Порядку та умовах державного обов'язкового страхування
службових осіб державних органів у справах захисту прав
споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 червня 1994 р. N 385 ( 385-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 10,
ст. 240):
1) у пункті 2 слова "Державного комітету у справах захисту
прав споживачів, його органів в Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі" замінити словами "Держстандарту та його
територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі";
2) у пункті 3 слова "Державним комітетом у справах захисту
прав споживачів" замінити словом "Держстандартом".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833
( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }

6. У пункті 1 Правил зберігання транспортних засобів на
автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 115 ( 115-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6,
ст. 191), слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити
словами "суб'єктами господарської діяльності".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 липня
1996 р. N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р., N 15,
ст. 418; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2282):
1) у пункті 3 слова "Суб'єктам підприємництва" замінити
словами "Суб'єктам господарської діяльності";
2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
пункт 6 після слова "достовірної" доповнити словами "і
своєчасної";
у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності",
"суб'єкт господарювання" та "суб'єкт підприємництва" в усіх
відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарської
діяльності" у відповідному відмінку і формі числа;
пункт 26 викласти у такій редакції:
"26. Під час продажу алкогольних напоїв продавець
зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ
встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про
дату продажу".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

9. У Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня
1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096):
1) у пункті 3 слово "Держспоживзахистом" замінити словом
"Держстандартом";
2) у тексті Порядку слова "суб'єкт підприємницької
діяльності" та "суб'єкт господарювання" у всіх відмінках і формах
числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у
відповідному відмінку і формі числа.

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735
( 1735-2004-п ) від 23.12.2004 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570
( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383
( 383-2011-п ) від 30.03.2011 }

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 листопада
1997 р. N 1209 ( 1209-97-п ) "Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 55; 1998 р.,
N 38, ст. 1396; 2000 р., N 46, ст. 2008):
1) у пункті 2 слова "Державному комітетові у справах захисту
прав споживачів" замінити словами "Державному комітетові
стандартизації, метрології та сертифікації";
2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 16 слова "заміни на аналогічні
примірники належної якості" замінити словами "заміни на товар
аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної
якості";
абзац другий пункту 20 доповнити реченням такого змісту:
"Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день
розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші - в
інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом
7 днів";
у пункті 22 слова "касового чи товарного чека" замінити
словами "розрахункового документа встановленої форми";
3) у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької
діяльності", "суб'єкт господарювання" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у
відповідному відмінку і формі числа.
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня
1997 р. N 1442 ( 1442-97-п ) "Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2,
ст. 51):
1) у пункті 2 слова "Державному комітетові по стандартизації,
метрології та сертифікації" замінити словами "Державному
комітетові стандартизації, метрології та сертифікації", а слова
"Державному комітетові у справах захисту прав споживачів"
виключити;
2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
абзац перший пункту 9 після слова "достовірної" доповнити
словами "і своєчасної";
пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"Під час продажу нафтопродуктів за готівку продавець
зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ
встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про
дату продажу";
абзац третій пункту 11 викласти у такій редакції:
"заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості";
3) у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності"
в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт
господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа.
15. У пункті 109 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1997 р. N 1446 ( 1446-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 52, с. 109; 2000 р., N 41, ст. 1748):
1) абзац другий після слова "одержання" доповнити словом
"своєчасної";
2) абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"звернутися з метою захисту своїх прав як споживачів до
Держстандарту".
16. У Правилах роздрібної торгівлі ювелірними та іншими
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 460 ( 460-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 517; 2001 р., N 20,
ст. 856):
1) пункт 5 після слова "достовірною" доповнити словами "і
своєчасною";
2) у пункті 10:
абзац третій викласти у такій редакції:
"заміни на вироби аналогічної марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості";
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"заміни на такі ж вироби іншої марки (моделі, артикулу,
модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни";
3) у пункті 22 слова "суб'єкта господарювання" замінити
словами "суб'єкта господарської діяльності";
4) у пункті 24 слова "касового та товарного чеків" замінити
словами "розрахункового документа встановленої форми";
5) у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності"
в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт
господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1178
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р.
N 297 ( 297-92-п ) "Про створення Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів" (ЗП України, 1992 р., N 6,
ст. 140).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада
1996 р. N 1400 ( 1400-96-п ) "Про колегію Державного комітету у
справах захисту прав споживачів".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р.
N 1244 ( 1244-99-п ) "Про введення однієї посади заступника Голови
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів -
начальника Головного Київського міського управління у справах
захисту прав споживачів".вгору