Документ 1178-2002-п, поточна редакція — Редакція від 15.04.2017, підстава - 239-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1178
Київ
 
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 N 1735 ( 1735-2004-п ) від 23.12.2004 N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011 N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" ( 2949-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 25

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1178
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

 
     2. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 ( 172-94-п ) "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 173) слово "виготівники" замінити словом "виробники".

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

 
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }

 
     6. У пункті 1 Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 115 ( 115-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 191), слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарської діяльності".
 
     7. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2282):
 
     1) у пункті 3 слова "Суб'єктам підприємництва" замінити словами "Суб'єктам господарської діяльності";
 
     2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
 
     пункт 6 після слова "достовірної" доповнити словами "і своєчасної";
 
     у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності", "суб'єкт господарювання" та "суб'єкт підприємництва" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа;
 
     пункт 26 викласти у такій редакції:
 
     "26. Під час продажу алкогольних напоїв продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу".

 
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

 
     9. У Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096):
 
     1) у пункті 3 слово "Держспоживзахистом" замінити словом "Держстандартом";
 
     2) у тексті Порядку слова "суб'єкт підприємницької діяльності" та "суб'єкт господарювання" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа.

 
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735 ( 1735-2004-п ) від 23.12.2004 }

 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 }

 
{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011 }

 
     13. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 р. N 1209 ( 1209-97-п ) "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 55; 1998 р., N 38, ст. 1396; 2000 р., N 46, ст. 2008):
 
     1) у пункті 2 слова "Державному комітетові у справах захисту прав споживачів" замінити словами "Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації";
 
     2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
 
     в абзаці другому пункту 16 слова "заміни на аналогічні примірники належної якості" замінити словами "заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості";
 
     абзац другий пункту 20 доповнити реченням такого змісту: "Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів";
 
     у пункті 22 слова "касового чи товарного чека" замінити словами "розрахункового документа встановленої форми";
 
     3) у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності", "суб'єкт господарювання" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа.
 
     14. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 ( 1442-97-п ) "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51):
 
     1) у пункті 2 слова "Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації", а слова "Державному комітетові у справах захисту прав споживачів" виключити;
 
     2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:
 
     абзац перший пункту 9 після слова "достовірної" доповнити словами "і своєчасної";
 
     пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Під час продажу нафтопродуктів за готівку продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу";
 
     абзац третій пункту 11 викласти у такій редакції:
 
     "заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості";
 
     3) у тексті Правил слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарської діяльності" у відповідному відмінку і формі числа.
 
     15. У пункті 109 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1446 ( 1446-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 109; 2000 р., N 41, ст. 1748):
 
     1) абзац другий після слова "одержання" доповнити словом "своєчасної";
 
     2) абзац п'ятий викласти у такій редакції:
 
     "звернутися з метою захисту своїх прав як споживачів до Держстандарту".

 
{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1178
 
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

 
     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. N 297 ( 297-92-п ) "Про створення Державного комітету України у справах захисту прав споживачів" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 140).
 
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1996 р. N 1400 ( 1400-96-п ) "Про колегію Державного комітету у справах захисту прав споживачів".
 
     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1244 ( 1244-99-п ) "Про введення однієї посади заступника Голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів - начальника Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів".вгору