Питання державного регулювання діяльності бюро кредитних історій
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.20091174
Документ 1174-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.08.2015, підстава - 609-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 2009 р. N 1174
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }
Питання державного регулювання
діяльності бюро кредитних історій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 23, ст. 1078; 2006 р., N 9, ст. 545), та
додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня
2009 р. N 464 ( 464-2009-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої
влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших
державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36,
ст. 1226) зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1174 ( 1174-2005-п )
"Питання уповноваженого органу з державного регулювання діяльності
бюро кредитних історій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49,
ст. 3072).
3. Міністерству юстиції, Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг разом з Міністерством фінансів вирішити в
установленому порядку питання щодо передачі відповідних бюджетних
призначень від Міністерства юстиції до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг з урахуванням змін, внесених
згідно з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1174
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п )
та від 13 травня 2009 р. N 464 ( 464-2009-п )

1. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ):
у пункті 34 графу "Вид господарської діяльності" доповнити
абзацом такого змісту:
"збирання, оброблення, зберігання, захист, використання
інформації, яка складає кредитну історію";
пункт 37 виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }вгору