Документ 1174-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2000 р. N 1174
Київ
Про внесення доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2000 р. N 755

З метою запобігання утворенню у виробників електричної
енергії, які є також її постачальниками за нерегульованим тарифом,
додаткової дебіторської заборгованості з авансових платежів, що
надійшли від споживачів за електричну енергію відповідно до
укладених договорів, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня
2000 р. N 755 ( 755-2000-п ) "Про утворення державного
підприємства "Енергоринок" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 19, ст. 49) такі доповнення:
1) пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:
"Погодитися з пропозиціями Міністерства палива та енергетики
щодо відпуску електричної енергії її виробникам як ліцензіатам на
право провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з
постачанням електричної енергії за нерегульованим тарифом, у
рахунок погашення заборгованості державного підприємства
"Енергоринок" перед цими виробниками для подальшого постачання
споживачам, а також щодо здійснення відпуску електричної енергії в
обсягах, попередньо оплачених споживачами коштами або забезпечених
проплатою векселями фінансових установ на день прийняття цієї
постанови, згідно з укладеними договорами між постачальником та
споживачем за наявності актів звіряння, підписаних постачальником
і споживачем електричної енергії, в яких зазначено суму
заборгованості постачальника, обсяг електричної енергії, за який
проведено передоплату, а також номери платіжних або інших
документів, що підтверджують внесення споживачем сум передоплати.
Взяти до відома, що у разі купівлі електричної енергії на
оптовому ринку електричної енергії України постачальником, який
був власником проданої ним цьому ринку електроенергії для
використання її на власні потреби, сторони договору
купівлі-продажу припиняють виконання зобов'язань шляхом
зарахування зустрічних однорідних вимог згідно із законодавством";
2) доповнити постанову новими пунктами 7, 8, 9 і пунктами
10, 11 такого змісту:
"7. Національній комісії регулювання електроенергетики внести
в тижневий термін зміни до алгоритму розподілу коштів оптового
ринку електричної енергії України в частині врахування вартості
відпущеної електричної енергії з цього ринку як оплати коштами з
відповідним зменшенням виплат, належних тому виробнику електричної
енергії, який здійснив її постачання згідно з абзацом другим
пункту 6 цієї постанови.
8. Погодитися з пропозицією Міністерства палива та
енергетики, що енергопостачальні компанії, які постачають
електричну енергію за регульованим тарифом, поставлятимуть її за
пільговим роздрібним тарифом, який становить не менше ніж
80 відсотків розміру роздрібного тарифу на день прийняття цієї
постанови, у разі дотримання споживачами таких умов:
в період до 15 серпня 2000 р. споживач здійснив попередню
оплату електричної енергії, внісши при цьому вартість обсягу її
споживання, заявленого на період до 1 січня 2001 р.;
попередня оплата здійснена коштами шляхом їх перерахування на
розподільчий рахунок енергопостачальника, відкритий в
уповноваженому банку.
9. Під час укладання окремих угод на постачання електричної
енергії за пільговими роздрібними тарифами, передбачити, що:
енергопостачальник здійснює постачання електроенергії за
пільговим роздрібним тарифом починаючи з дня отримання коштів в
обсягах, визначених пунктом 8 цієї постанови;
у платіжних дорученнях на попередню оплату електричної
енергії споживач у графі "Призначення платежу" додатково зазначає,
що оплата електроенергії провадиться згідно з пунктом 8 цієї
постанови.
У разі надходження таких платіжних доручень від споживачів
уповноважений банк, в якому відкрито розподільчий рахунок
відповідного енергопостачальника, здійснює по них окремо розподіл
коштів згідно з алгоритмом розподілу коштів оптового ринку
електричної енергії України, затвердженим Національною комісією
регулювання електроенергетики. При перерахуванні цих коштів на
розподільчий рахунок державного підприємства "Енергоринок" банк у
графі платіжного доручення "Призначення платежу" повинен додатково
зазначити, що оплата електроенергії провадиться згідно з пунктом 8
цієї постанови.
10. Кошти, що надійшли на розподільчий рахунок державного
підприємства "Енергоринок" згідно з пунктом 8 цієї постанови,
перераховуються на поточний рахунок Національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом" для закупівлі свіжого
ядерного палива.
11. Національній комісії регулювання електроенергетики внести
відповідні зміни до алгоритму оптового ринку електричної енергії
України і забезпечити компенсацію витрат енергопостачальних
компаній при здійсненні продажу електричної енергії споживачам
згідно з пунктом 8 цієї постанови шляхом віднесення цих витрат на
результати господарської діяльності Національної атомної
енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
У зв'язку з цим пункти 7, 8, 9 вважати відповідно пунктами
12, 13, 14.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37вгору