Документ 117-97-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 лютого 1997 р. N 117
Київ
Про додаткові вимоги до умов реалізації спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

З метою подальшого впорядкування діяльності у сфері оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами, роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що товаросупровідні документи на спирт
етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові
вироби повинні містити відомості про рух цих товарів від імпортера
(для товарів іноземного виробництва) або виробника (для товарів
вітчизняного виробництва) до кінцевого продавця. Зазначені відомості повинні містити назви підприємств та
реєстраційні реквізити виданих їм ліцензій (на право імпорту або
виробництва, оптової або роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами), а також дати приймання-передачі цих товарів і реквізити
документів, що засвідчують здійснення цих операцій. У разі залучення до перевезення спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів транспортних
організацій (перевізників) у їх товаросупровідних документах
зазначаються також назва та реєстраційні реквізити одержаних
перевізниками ліцензій на право провадження такої діяльності. Якщо
перевезення цих товарів здійснювалось власними транспортними
засобами, у товаросупровідних документах зазначаються реєстраційні
номери транспортних засобів, якими перевозилися зазначені товари. Під час укладення договорів купівлі-продажу та перевезення
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів до них повинні вноситися відомості про назву та
реєстраційні реквізити ліцензій підприємств (на право імпорту або
виробництва, оптової або роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами), які здійснювали операції купівлі-продажу та перевезення
цих товарів від імпортера (для товарів іноземного виробництва) або
виробника (для товарів вітчизняного виробництва) до кінцевого
продавця.
2. Міністерству статистики за погодженням з Державною
податковою адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством
транспорту, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Державним комітетом по харчовій промисловості у
місячний термін з дня підписання цієї постанови затвердити в
установленому порядку вимоги до форми товаросупровідних
документів на спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні
напої та тютюнові вироби, зазначені у пункті 1 цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після її
опублікування у газеті "Урядовий кур'єр".

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.43вгору