Документ 117-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2017, підстава - 256-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. № 117
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 256 від 12.04.2017}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 72 від 04.02.2013
№ 941 від 18.12.2013
№ 355 від 20.08.2014
№ 650 від 05.11.2014
№ 413 від 06.07.2016}

{Зміни до Постанови див. в Постанові КМ N 202 від 27.03.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 117

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державної політики з питань сім’ї та дітей” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які безпосередньо здійснюють видатки за зазначеними в пункті 3 цього Порядку напрямами, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування Єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого Реєстру.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 355 від 20.08.2014}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виконання плану заходів з виконання у поточному бюджетному періоді Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2) здійснення заходів та виконання завдань, передбачених Державною цільовою соціальною програмою підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 355 від 20.08.2014}

3) виконання заходів і завдань, передбачених Державною соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 728);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 72 від 04.02.2013; в редакції Постанови КМ № 413 від 06.07.2016}

4) здійснення заходів та виконання завдань, передбачених Державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. № 717 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2925);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 941 від 18.12.2013; в редакції Постанови КМ № 355 від 20.08.2014}

5) надання у 2014 році фінансової підтримки центру захисту дітей “Наші діти” для проведення реконструкції третього корпусу.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 355 від 20.08.2014; в редакції Постанови КМ № 650 від 05.11.2014}

4. Реалізація програм та проведення заходів з питань сім’ї та дітей за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) здійснення видатків, не пов’язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання послуг через посередників;

3) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

4) проведення заходів, не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

5) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ 355 від 20.08.2014}

6. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів згідно із затвердженими ним календарними планами з урахуванням обґрунтованої потреби в коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей заходу, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

У разі коли до закупівлі послуг не застосовуються встановлені законом вимоги щодо проведення передбачених ним процедур, договори про надання послуг, необхідних для організації і здійснення заходів з реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

8-1. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, ст. 17), за наявності проектної документації на об’єкти, яка оформлена згідно з Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), і Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 650 від 05.11.2014}

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну інформацію про виконання результативних показників бюджетної програми у строки, передбачені для подання зазначеної звітності.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів та про виконання результативних показників.

{Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ № 355 від 20.08.2014}вгору