Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 29.01.2003117
Документ 117-2003-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2014, підстава - 429-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 січня 2003 р. N 117
Київ
Про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 907 ( 907-2004-п ) від 13.07.2004
N 1441 ( 1441-2004-п ) від 28.10.2004
N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006
N 729 ( 729-2009-п ) від 17.07.2009
N 397 ( 397-2011-п ) від 13.04.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012
N 429 ( 429-2014-п ) від 10.09.2014 }

З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги
за соціальною ознакою Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 907 ( 907-2004-п ) від 13.07.2004 )
1. Запровадити Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги (далі - Реєстр).
2. Затвердити Положення про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги, що додається.
3. Міністерству соціальної політики:
забезпечити включення до Реєстру інформації про осіб, які
мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу
цивільного захисту України ( 5403-17 ), Законів України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), "Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ),
"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
( 962-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про Службу безпеки України"
( 2229-12 ), "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ),
"Про захист рослин" ( 180-14 ), "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ), "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), "Про Державну кримінально-виконавчу
службу України" ( 2713-15 ), "Про Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 ), "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ), "Про соціальний захист дітей війни"
( 2195-15 ), "Про культуру" ( 2778-17 ), Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), статті 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) і пенсіонерів за віком; { Абзац другий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 397 ( 397-2011-п ) від
13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 429
( 429-2014-п ) від 10.09.2014 }

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2011-п ) від 13.04.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2011-п ) від 13.04.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2011-п ) від 13.04.2011 }

надавати інформацію, що міститься в Реєстрі, центральним
органам виконавчої влади для забезпечення надання пільг особам,
які мають на них право, з дотриманням вимог Законів України "Про
інформацію" ( 2657-12 ) і "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 429 ( 429-2014-п ) від 10.09.2014 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

4. Органам, закладам і установам Міністерства внутрішніх
справ, Державного департаменту з питань виконання покарань,
Державної податкової адміністрації, Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони, Міністерства
освіти і науки, Служби безпеки, Міністерства культури і туризму,
Міністерства аграрної політики, Міністерства вугільної
промисловості, Міністерства палива та енергетики, Міністерства
охорони здоров'я передати управлінням праці та соціального захисту
населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій, структурним підрозділам з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських рад
інформацію про осіб, які мають право на пільги за соціальною
ознакою, перебувають або перебували на обліку у зазначених
органах, закладах і установах. ( Постанову доповнено пунктом 4
згідно з Постановою КМ N 1441 ( 1441-2004-п ) від 28.10.2004, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-2006-п ) від
22.02.2006 )
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. N 117
ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги
1. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають
право на пільги (далі - Реєстр), - автоматизований банк даних,
створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних
осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із
законами України (далі - пільговики). { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-2006-п ) від
22.02.2006 }
Реєстр складається з баз даних Мінсоцполітики, Міністерства
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці та соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь праці та
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій, структурних підрозділів з питань
праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських
рад. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
2. До Реєстру включається така інформація: загальні відомості
про пільговика (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік
народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, адреса
зареєстрованого місця проживання (або за рішенням комісій,
утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого
самоврядування відповідно до пункту 4 Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, ст. 17; 2000 р., N 5, ст. 178), адреса
фактичного місця проживання), склад сім'ї, характеристика житла),
реквізити паспорта та документа, що підтверджує право на пільги, а
також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право,
інформація про те, якими пільгами він реально користується. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 907
( 907-2004-п ) від 13.07.2004, N 180 ( 180-2006-п ) від
22.02.2006, N 729 ( 729-2009-п ) від 17.07.2009 }
3. Управління праці та соціального захисту населення
районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських рад (далі
- уповноважені органи):
організовують збирання, систематизацію і зберігання
зазначеної у пункті 2 цього Положення інформації та забезпечують
її автоматизоване використання для контролю за відомостями, які
подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для
розрахунків за надані пільговикам послуги;
ведуть облік пільговиків шляхом формування на кожного
пільговика персональної облікової картки згідно з формою
"1-пільга", в якій використовується індивідуальний
ідентифікаційний номер пільговика у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
вносять до Реєстру відповідні уточнення у разі визнання
такими, що втратили чинність, чи зупинення дії законодавчих актів,
на підставі яких пільговики отримують пільги;
надають консультації пільговикам, підприємствам та
організаціям, що надають послуги.
4. Уповноважені органи з дотриманням вимог Законів України
"Про інформацію" ( 2657-12 ) і "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ) мають право: { Абзац перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 429 ( 429-2014-п ) від 10.09.2014 }
отримувати від пільговиків документи, що підтверджують їх
право на пільги;
проводити перевірку достовірності поданих документів;
отримувати відомості від пільговиків, а також від органів
виконавчої влади, де перебувають на обліку пільговики, підприємств
та організацій, що надають послуги, житлово-експлуатаційних
організацій та державних органів реєстрації актів цивільного
стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних
носіях в установленому форматі з питань, пов'язаних з формуванням
та веденням Реєстру; { Абзац четвертиий пункту 4 в редакції
Постанов КМ N 907 ( 907-2004-п ) від 13.07.2004, N 180
( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
використовувати під час наповнення Реєстру інформацію з інших
баз даних щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на
пільги; { Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 180
( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
надавати інформацію, яка міститься в Реєстрі, підприємствам
та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах їх
компетенції, а також органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування з метою надання пільг, передбачених законодавчими
актами, пільговикам. { Пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з
Постановою КМ N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 429 ( 429-2014-п ) від
10.09.2014 }
Розголошення отриманої уповноваженими органами інформації про
пільговика без його згоди забороняється, крім випадків,
передбачених законодавством.
5. Для включення до Реєстру інформації про пільговика він
подає уповноваженому органу копії документів, що підтверджують
право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням
оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів, пред'являє
паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги,
щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.
{ Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1441 ( 1441-2004-п ) від 28.10.2004, N 180 ( 180-2006-п ) від
22.02.2006, N 429 ( 429-2014-п ) від 10.09.2014 }
У сільській місцевості пільговик подає зазначені документи
(копії документів), пред'являє оригінали документів та паспорт, а
також надає інформацію виконавчому органу сільської, селищної
ради. Виконавчий орган приймає подані документи (копії
документів), перевіряє відповідність поданої копії документа, що
підтверджує право на пільги, його оригіналу, фіксує надану
інформацію та реквізити паспорта пільговика і передає їх
відповідному уповноваженому органу.
У разі коли пільговик з поважних причин (хвороба,
інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого
органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього
до Реєстру. { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
Якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація
з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до
Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої
участі (за винятком інформації, що міститься у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів). { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
6. Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з
кількома законами України, включається до Реєстру як пільговик, що
користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його
вибором.
Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома
законами, до Реєстру включається така інформація про пільговика.
{ Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 907
( 907-2004-п ) від 13.07.2004 }
У разі коли фізична особа, яка має і використовує право на
пільги на підставі одного із законів України, використовує також
своє право на інші пільги як член сім'ї пільговика, який має право
на пільги згідно з іншими законами, ця фізична особа включається
до Реєстру також як член сім'ї пільговика.
7. У разі зміни місця проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує
уповноважений орган, пільговик або його законний представник
повинен повідомити його про це письмово. { Абзац перший пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
У разі зміни місця проживання поза межами
адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з
обліку в уповноваженому органі за попереднім місцем проживання та
стає на облік за новим місцем проживання. { Абзац другий пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Постановою N 429 ( 429-2014-п ) від
10.09.2014 }
Уповноважені органи за попереднім місцем проживання
пільговика закривають його персональну облікову картку та видають
пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем
проживання відкривають нову облікову картку з дати реєстрації
пільговика. { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою N 429 ( 429-2014-п ) від 10.09.2014 } { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 907 ( 907-2004-п ) від
13.07.2004 }
8. У разі коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що
потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він
повідомляє про це уповноважений орган.
9. Пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в
Реєстрі, та у разі незгоди з ними звернутися письмово до
уповноваженого органу про їх виправлення. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180
( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
10. Підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця
до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та
електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих
пільговикам у минулому місяці, згідно з формою "2-пільга". { Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
Підприємства та організації, що надають послуги з проїзду в
міському та приміському транспорті, у разі неможливості подати
розрахунки за формою "2-пільга" надсилають уповноваженому органу
розрахунки за формою, що встановлюється договором на перевезення
пільгових категорій громадян. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 180 ( 180-2006-п ) від 22.02.2006 }
11. Уповноважений орган щомісяця:
1) звіряє інформацію, що міститься в Реєстрі, з інформацією,
яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги,
і у разі виявлення розбіжностей щодо загальної кількості
пільговиків або розміру пільг, що надаються конкретному
пільговику, не провадить розрахунків, що стосуються виявлених
розбіжностей, до уточнення цієї інформації;
2) після проведення розрахунків з підприємствами та
організаціями, що надають послуги, складає:
реєстр погашення заборгованості перед підприємствами та
організаціями, що надають послуги, згідно з формою "5-пільга" та
реєстр розрахунків згідно з формою "7-пільга";
акти звіряння розрахунків за надані пільговикам послуги
згідно з формою "3-пільга";
3) до 15 числа подає:
фінансовим органам районних, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад акти
звіряння розрахунків згідно з формою "3-пільга";
Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
звіти згідно з формами "4-пільга" та "6-пільга". { Абзац третій
підпункту 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
12. Мінсоцполітики затверджує форми "1-пільга", "4-пільга",
"5-пільга", "6-пільга", "7-пільга"; форму "2-пільга" - за
погодженням з Міненерговугіллям, Мінрегіоном і Мінінфраструктури;
а форму "3-пільга" - з Мінфіном. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 180 ( 180-2006-п ) від
22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }вгору