Документ 1169/95, поточна редакція — Прийняття від 20.12.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
по архітектурі 1995 року

На підставі подання Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури та Спілки архітекторів України
п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України по архітектурі
1995 року:
- за реставрацію сакральної архітектури XIV-XIX століть по
Тернопільській області:
КІНДЗЕЛЬСЬКОМУ Богдану Ярославовичу - начальникові майстерні
Українського регіонального спеціалізованого
науково-реставраційного інституту "Укрзахідпроектреставрація"
ДУБИКУ Юрію Ярославовичу - старшому викладачеві Державного
університету "Львівська політехніка", колишньому головному
архітекторові проектів Львівської філії Українського
спеціалізованого науково-реставраційного проектного інституту
"Укрпроектреставрація"
СКРЕНТОВИЧУ Ярославу Юрійовичу - головному архітекторові
проектів Українського регіонального спеціалізованого
науково-реставраційного інституту "Укрзахідпроектреставрація"
ЮРЧЕНКУ Сергію Борисовичу - головному архітекторові проектів
Українського спеціального науково-реставраційного проектного
інституту "Укрзахідпроектреставрація";
- за архітектуру комплексу споруд інститутів міжнародних
відносин і журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та гуртожитку готельного типу Української
Академії державного управління при Президентові України на
вул. Мельникова, 36 у місті Києві:
ШПАРІ Ігорю Петровичу - професорові Української академії
мистецтв, президентові Спілки архітекторів України, керівникові
авторського колективу
ВІГУ Яношу Яношевичу - керівникові та головному архітекторові
проектів архітектурно-планувальної майстерні N 11 акціонерного
товариства "Київпроект"
ДУХОВИЧНОМУ Гергію Самуїловичу - керівникові та головному
архітекторові проектів персональної творчої майстерні
"Г. Духовичний" при Спілці архітекторів України
НОСЕНКУ Олександру Борисовичу - головному архітекторові
проектів персональної творчої майстерні "Г. Духовичний" при Спілці
архітекторів України
ТАМАРОВУ Олександру Сергійовичу - керівникові та головному
архітекторові проектів персональної творчої майстерні (місто
Москва)
КЛІЩУКУ Олександру Лукичу - головному архітекторові проектів
архітектурно-планувальної майстерні N 2 акціонерного товариства
"Київпроект"
ОНУФРІЄНКУ Івану Івановичу - заступникові начальника
управління Державного комітету України у справах містобудування і
архітектури, колишньому головному конструкторові проектів
Головного управління "Київпроект" Київського міського виконавчого
комітету
НЕЧВАЛЮ Анатолію Михайловичу - керівникові управління N 8
акціонерного товариства відкритого типу "Київміськбуд-2";
- за розробку, дослідження і впровадження нової
архітектурно-будівельної системи "РАМПА" для житлово-цивільного
будівництва:
ШМУКЛЕРУ Валерію Самуїловичу - доцентові Харківської
державної академії міського господарства, заступникові
генерального директора по науці науково-проектно-будівельної
компанії РАМПА (місто Харків), керівникові розробки
БРУСНІКОВУ Юрію Миколайовичу - головному архітекторові
проектів науково-проектно-будівельної компанії РАМПА
ГУСАКОВУ Володимиру Миколайовичу - голові Державного комітету
України у справах містобудування і архітектури, колишньому
директорові проектного інституту "Укрміськбудпроект"
ДЕМ'ЯНЕНКУ Юрію Павловичу - головному архітекторові проектів
науково-проектно-будівельної компанії РАМПА
СЕРДЮКУ Едуарду Михайловичу - головному архітекторові
проектів науково-проектно-будівельної компанії РАМПА
ГРОДЗІНСЬКОМУ Віталію Веніаміновичу - генеральному
директорові науково-проектно-будівельної компанії РАМПА
БЕДІМУ Василю Дмитровичу - головному інженерові закритого
акціонерного товариства "Будівельно-монтажний трест N 86" (місто
Харків), головному спеціалістові-будівельникові
науково-проектно-будівельної компанії РАМПА.
2. Установити на 1995 рік розмір Державної премії України по
архітектурі п'ятсот мільйонів карбованців кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 1995 року
N 1169/95вгору