Документ 1168/95, поточна редакція — Прийняття від 20.12.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1995 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1995 року:
- за цикл монографій "Фізико-хімічна механіка руйнування
матеріалів і цілісність конструкцій":
ПАНАСЮКУ Володимиру Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Фізико-механічного інституту
імені Г.В. Карпенка НАН України
АНДРЕЙКІВУ Олександру Євгеновичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка
НАН України
РОМАНІВУ Олегу Миколайовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
НАЗАРЧУКУ Зіновію Теодоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
САВРУКУ Михайлу Петровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка НАН України
КОВЧИКУ Степану Євстаховичу - докторові технічних наук,
виконуючому обов'язки завідувача відділу Фізико-механічного
інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
НИКИФОРЧИНУ Григорію Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка НАН України
ДАЦИШИН Олександрі Петрівні - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного
інституту імені Г.В. Карпенка НАН України;
- за цикл праць "Елементарні процеси та резонансні явища в
парних зіткненнях електронів, атомів і іонів":
ЗАПІСОЧНОМУ Івану Прохоровичу - докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту електронної
фізики НАН України
ШПЕНИКУ Отто Бартоломійовичу - докторові фізико-математичних
наук, директорові Інституту електронної фізики НАН України
ІМРЕ Арпаду Йосиповичу - докторові фізико-математичних наук,
завідувачу відділу Інституту електронної фізики НАН України
ЗАВІЛОПУЛУ Анатолію Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту
електронної фізики НАН України
САБАДУ Омеляну Петровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту електронної
фізики НАН України
ЛЕНДЬЕЛУ Володимиру Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Ужгородського університету
ШИМОНУ Людвіку Людвіковичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Ужгородського державного університету
АЛЕКСАХІНУ Іллі Сергійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Ужгородського державного університету;
- за цикл наукових праць "Координаційна хімія в
електролітах":
ВОЛКОВУ Сергію Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту загальної та
неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України
СКОПЕНКУ Віктору Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
КОКОЗЕЮ Володимиру Миколайовичу - докторові хімічних наук,
завідувачу лабораторії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
ПЕХНЬЮ Василю Івановичу - кандидатові хімічних наук, старшому
науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної
хімії імені В.І. Вернадського НАН України
ГОРОДИСЬКОМУ Олександру Володимировичу - академікові
Національної академії наук України (посмертно);
- за цикл праць "Наукові основи екологічної оцінки впливу
гідротехнічних об'єктів на водні екосистеми з метою управління
якістю води та біопродуктивність":
РОМАНЕНКУ Віктору Дмитровичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту гідробіології НАН
України
ОКСІЮК Ользі Петрівні - докторові біологічних наук, головному
науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України
ЖУКИНСЬКОМУ Валерію Миколайовичу - кандидатові біологічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології
НАН України
ЛАВРИКУ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту гідробіології НАН України
СТОЛЬБЕРГУ Феліксу Володимировичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківської державної академії міського
господарства;
- за восьмитомну монографію "Литосфера Центральной и
Восточной Европы":
ЧЕКУНОВУ Анатолію Васильовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту геофізики
імені С.І. Субботіна НАН України
СТАРОСТЕНКУ Віталію Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту геофізики імені
С.І. Субботіна НАН України
ХАРИТОНОВУ Олегу Матвійовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
ГОРДІЄНКУ Вадиму В'ячеславовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Інституту
геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
КРАСОВСЬКОМУ Сергію Сергійовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу відділу Інституту
геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
КУТАСУ Роману Івановичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, завідувачу відділу Інституту геофізики імені С.І. Субботіна
НАН України
ПАШКЕВИЧ Інні Костянтинівні - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Інституту
геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
СОЛЛОГУБУ Всеволоду Борисовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України (посмертно);
- за цикл праць "Теоретичне обгрунтування, конструювання,
освоєння виробничого випуску та впровадження в клінічну практику
принципово нового медичного пробіотика - біоспорин":
СМИРНОВУ Валерію Веніаміновичу - академікові національної
академії наук України, директорові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
РЕЗНИКУ Семену Рафаїловичу - докторові медичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
СОРОКУЛОВІЙ Ірині Борисівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
В'ЮНИЦЬКІЙ Валентині Олексіївні - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
СЛАБОСПИЦЬКІЙ Алевтині Тимофіївні - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
ГОЛОВЧЕНКУ Володимиру Івановичу - президентові відкритого
акціонерного товариства "Дніпрофарм"
ЧАПЛИНСЬКОМУ Володимиру Яковичу - докторові медичних наук,
старшому мікробіологові відкритого акціонерного товариства
"Дніпрофарм"
КРИЛОВІЙ Валентині Петрівні - начальникові цеху відкритого
акціонерного товариства "Дніпрофарм";
- за цикл наукових праць "Теоретичні основи системи
виробництва відповідальних деталей та вузлів машин із високоміцних
легких конструкційних матеріалів":
КРИВОВУ Георгію Олексійовичу - докторові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Український
науково-дослідний інститут авіаційної технології"
ЗАБАШТІ Володимиру Федоровичу - докторові технічних наук,
начальникові лабораторії відкритого акціонерного товариства
"Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
ГАЙДАЧУКУ Віталію Євгеновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського авіаційного інституту імені
М.Є. Жуковського
КАРПОВУ Якову Семеновичу - докторові технічних наук,
доцентові Харківського авіаційного інституту імені
М.Є. Жуковського
ІЩЕНКУ Анатолію Яковичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
РЯБОВУ Володимиру Рафаїловичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України
БОГОЛЮБОВУ Володимиру Семеновичу - докторові технічних наук,
директорові галузевого науково-дослідного центру авіаційної
промисловості "Композит", місто Москва;
- за цикл праць "Фізичні механізми деградації та шляхи
підвищення надійності оптоелектронних приладів":
ШЕЙНКМАНУ Мойсею Ківовичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, керівникові відділення Інституту фізики
напівпровідників НАН України
ТОРЧИНСЬКІЙ Тетяні Вікторівні - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту фізики напівпровідників НАН
України
ЛУК'ЯНЧИКОВІЙ Наталії Борисівні - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту фізики
напівпровідників НАН України
СВЄЧНІКОВУ Георгію Сергійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізики напівпровідників НАН України
ТОМЧУКУ Петру Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту фізики НАН України
ТЕЛЕЖКІНУ Веніаміну Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, керівникові відділу Донецького
фізико-технічного інституту НАН України
ЛИТВИНУ Олександру Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові начальника виробництва акціонерного товариства "Чисті
метали", місто Світловодськ
ОМЕЛЬЯНЧУКУ Володимиру Прокоповичу - голові правління
відкритого акціонерного товариства "Центральне конструкторське
бюро "Ритм", місто Чернівці;
- за розроблення наукових основ створення і технологічних
процесів виробництва нового класу пористих металевих матеріалів
волокнистої будови та виробів на їх основі для високоефективного
капілярного транспорту в теплообмінних системах і тонкої
фільтрації рідких та газових середовищ:
КОСТОРНОВУ Анатолію Григоровичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН
України
КИРИЧЕНКУ Олегу Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України
МОРОЗУ Анатолію Леонтійовичу - кандидатові технічних наук,
старшому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України
ЧЕРКАСОВУ Михайлу Івановичу - головному технологові Інституту
проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
КІРДІНУ Миколі Кузьмичу - головному інженерові Макіївського
особливого конструкторсько-технологічного бюро Інституту проблем
матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
ПРІСНЯКОВУ Володимиру Федоровичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Дніпропетровського державного
університету
ГОНТАРЄВУ Юрію Костянтиновичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Дніпропетровського державного університету
ГУЖВІ Миколі Сергійовичу - технічному директорові Київського
державного виробничого об'єднання "Хімволокно";
- за працю "Наукові основи, розроблення технології і
промислове використання метану вуглегазових родовищ":
ПУДАКУ Валентину Васильовичу - кандидатові технічних наук,
технічному директорові Донецького виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
ІЛЛЮШЕНКУ Валентину Григоровичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Донецького виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
КОНАРЄВУ Валентину Васильовичу - кандидатові технічних наук,
керівникові групи Донецького виробничого об'єднання по видобутку
вугілля
АЛЕКСЄЄВУ Анатолію Дмитровичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Донецького фізико-технічного інституту НАН
України
ПОЛТАВЦЮ Віктору Івановичу - кандидатові технічних наук
БРІЖАНЬОВУ Анатолію Михайловичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Донецького
державного технічного університету
ГАЛАЗОВУ Руслану Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Виробничого об'єднання шахтної геології і
технічного буріння;
- за цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології
виробництва та використання на транспорті альтернативних моторних
палив на базі мінеральних ресурсів України":
КАРПУ Ігорю Миколайовичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту газу НАН України
П'ЯТНИЧКУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту газу НАН України
БИКОВУ Геннадію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України
КАЛАЧЕВУ Сергію Іллічу - науковому співробітникові Інституту
газу НАН України
ДИКОМУ Миколі Олександровичу - докторові технічних наук,
професорові Національного технічного університету України
ДОЛГАНОВУ Кінту Євгенійовичу - докторові технічних наук,
професорові Українського транспортного університету
БЄЛЯНСЬКОМУ Віктору Петровичу - докторові технічних наук,
професорові Київського міжнародного університету цивільної
авіації;
- за підручник "Українська література" для учнів 9 класу (К.:
Освіта, 1993):
СТЕПАНИШИНУ Борису Іллічу - кандидатові педагогічних наук,
професорові Рівненського державного педагогічного інституту.
2. Установити на 1995 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки п'ятсот мільйонів карбованців кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 1995 року
N 1168/95вгору