Документ 1168/2001, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2001 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2001 року:
- за розробку та впровадження ресурсозберігаючої технології
виробництва конкурентоздатного на світовому ринку арматурного
прокату нового покоління:
ВИХЛЕВЩУКУ Валерію Антоновичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту чорної металургії імені
З.І. Некрасова НАН України
ХУДИКУ Юрію Тарасовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту чорної металургії
імені З.І. Некрасова НАН України
ПОЛЯКОВУ Валерію Олександровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії
імені З.І. Некрасова НАН України
САЦЬКОМУ Віталію Антоновичу - кандидатові технічних наук,
голові правління відкритого акціонерного товариства "Запорізький
металургійний комбінат "Запоріжсталь"
ДУБИНІ Олегу Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
Першому віце-прем'єр-міністрові України, колишньому генеральному
директорові Криворізького державного гірничо-металургійного
комбінату "Криворіжсталь"
ОМЕСЮ Миколі Михайловичу - кандидатові технічних наук,
заступникові технічного директора Криворізького державного
гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь"
ШЕРЕМЕТУ Володимиру Олександровичу - технічному директорові
Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату
"Криворіжсталь"
СМІЯНЕНКУ Ігорю Миколайовичу - директорові по виробництву
Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату
"Криворіжсталь"
КРИВОШЕЄВУ Петру Івановичу - кандидатові технічних наук,
директорові Державного науково-дослідного інституту будівельних
конструкцій
ЛЮБІМОВУ Івану Михайловичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Холдінг-компанія "Інтермет";
- за цикл праць "Україна крізь віки":
СМОЛІЮ Валерію Андрійовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту історії України НАН
України
РЕЄНТУ Олександру Петровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту історії України НАН України
КОТЛЯРУ Миколі Федоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Інституту історії України НАН України
КУЛЬЧИЦЬКОМУ Станіславу Владиславовичу - докторові історичних
наук, заступникові директора Інституту історії України НАН України
ДАНИЛЕНКУ Віктору Михайловичу - докторові історичних наук,
завідувачу відділу Інституту історії України НАН України
РУСІНІЙ Олені Володимирівні - кандидатові історичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН
України
ТОЛОЧКУ Олексію Петровичу - кандидатові історичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН
України
БАРАНУ Володимиру Даниловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
археології НАН України
СТЕПАНКОВУ Валерію Степановичу - докторові історичних наук,
завідувачу кафедри Кам'янець-Подільського державного педагогічного
університету
ТРОЩИНСЬКОМУ Володимиру Павловичу - докторові історичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту соціології НАН
України;
- за розробку теоретичних основ та впровадження нових
високопродуктивних технологій, що підвищують ресурс і надійність
роботи деталей та вузлів двигунів:
БОГУСЛАЄВУ В'ячеславу Олександровичу - докторові технічних
наук, голові правління відкритого акціонерного товариства
"Мотор-Січ"
ЖЕМАНЮКУ Павлу Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
заступникові генерального директора відкритого акціонерного
товариства "Мотор-Січ"
КРИВЦОВУ Володимиру Станіславовичу - докторові технічних
наук, ректорові Національного аерокосмічного університету імені
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
ДОЛМАТОВУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету імені
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
БОРИСЕВИЧУ Володимиру Карповичу - докторові технічних наук,
професорові кафедри Національного аерокосмічного університету
імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
ЛЯШЕНКУ Борису Артемовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем міцності НАН України
ЖОЛТКЕВИЧУ Миколі Дмитровичу - докторові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Харківський науково-дослідний
інститут технології машинобудування"
МОВШОВИЧУ Ісааку Яковичу - докторові технічних наук,
головному інженерові Державного підприємства "Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування"
ПОДОЛЬСЬКОМУ Борису Аврамовичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Державного підприємства
"Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування"
ВЛАСЕНКУ Василю Миколайовичу - провідному інженерові
Державного підприємства "Харківський науково-дослідний інститут
технології машинобудування";
- за створення та освоєння виробництва вітчизняних
зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 "Славутич" та КЗС-1580 "Лан":
КОНЮХОВУ Станіславу Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, генеральному конструкторові Державного
конструкторського бюро "Південне" імені М.К. Янгеля
БОНДАРУ Михайлу Анатолійовичу - заступникові головного
конструктора Державного конструкторського бюро "Південне" імені
М.К. Янгеля
КРАВЧУКУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
директорові Державного департаменту транспортного і
сільськогосподарського машинобудування Міністерства промислової
політики України
БУРЯЧЕНКУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Херсонські комбайни"
БЕРМАНУ Олександру Павловичу - виконавчому директорові
відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни"
КОВАЛЮ Сергію Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
першому заступникові директора Українського державного центру по
випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва, Київська область
НЄДОВЄСОВУ Віктору Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Національного наукового центру "Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства", Київська
область
САЄНКУ Віктору Митрофановичу - голові правління закритого
акціонерного товариства "Завод "Автоштамп", Кіровоградська область
БОГУНУ Олександру Олександровичу - головному інженерові
спеціалізованого конструкторського бюро закритого акціонерного
товариства "Завод "Автоштамп", Кіровоградська область
КУМПАНУ Віктору Карповичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Конструкторське бюро "Бердянськсільмаш";
- за комплекс дослідно-конструкторських та технологічних
розробок по впровадженню високих технологій при виробництві
волоконно-оптичних кабелів:
ІОРГАЧОВУ Дмитру Васильовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові відкритого акціонерного товариства
"Одеський кабельний завод "Одескабель"
БОНДАРЕНКУ Олегу Володимировичу - кандидатові технічних наук,
начальникові науково-дослідного відділу відкритого акціонерного
товариства "Одеський кабельний завод "Одескабель"
ДАЩЕНКУ Олександру Федоровичу - докторові технічних наук,
провідному спеціалістові відкритого акціонерного товариства
"Одеський кабельний завод "Одескабель"
КУГОТУ Василю Миколайовичу - заступникові головного технолога
відкритого акціонерного товариства "Одеський кабельний завод
"Одескабель"
ДУБРОВУ Олександру Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, директорові спільного
Українсько-Американського підприємства "Керос-Київ"
УСОВУ Анатолію Васильовичу - докторові технічних наук,
провідному спеціалістові спільного Українсько-Американського
підприємства "Керос-Київ"
ГОЛУБОВУ Олексію Григоровичу - заступникові Державного
секретаря Міністерства промислової політики України
БАРАНОВУ Олександру Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові управління зв'язку, телекомунікацій та інформатизації
Київської міської державної адміністрації
ЯЦЕНКУ Олегу Володимировичу - керівникові відділення
Українського інституту досліджень навколишнього середовища і
ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України;
- за нові фізичні ефекти в сильно анізотропних
напівпровідниках і прилади на їхній основі:
ТОВСТЮКУ Корнію Денисовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові
Науково-технологічного центру "Грім", м. Львів
СЛИВЦІ Володимиру Юлійовичу - докторові фізико-математичних
наук, ректорові Ужгородського національного університету
БЕРЧІ Дарії Михайлівні - докторові фізико-математичних наук,
професорові кафедри Ужгородського національного університету
КОВАЛЮКУ Захару Дмитровичу - докторові фізико-математичних
наук, керівникові Чернівецького відділення Інституту проблем
матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
ІЩЕНКУ Станіславу Степановичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики
напівпровідників НАН України
МОЦНОМУ Федору Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики
напівпровідників НАН України
ЯРЕМКУ Анатолію Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики
напівпровідників НАН України
КОСЕВИЧУ Арнольду Марковичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Фізико-технічного інституту низьких
температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
КОШКІНУ Володимиру Мойсейовичу - докторові фізико-
математичних наук, завідувачу кафедри Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут"
СТАХІРІ Йосипу Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Львівського національного університету
імені Івана Франка;
- за імплантуємі пристрої для лікування захворювань
центральної нервової системи: науково-технічна розробка,
виробництво та практичне застосування в закладах охорони здоров'я:
ЗОЗУЛІ Юрію Панасовичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, директорові Інституту нейрохірургії імені
академіка А.П. Ромоданова
ОРЛОВУ Юрію Олександровичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова
ПЛАВСЬКОМУ Миколі Віталійовичу - науковому співробітникові
Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова
ДЗЯК Людмилі Антонівні - докторові медичних наук, завідувачу
кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
КАРДАШУ Анатолію Михайловичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Донецького державного медичного університету імені
М. Горького
ОЛЬХОВУ Валерію Михайловичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Вінницького державного медичного університету імені
М.І. Пирогова
МАЛЬЧЕНКУ Костянтину Івановичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Дитячий нейрохірургічний
центр"
БІЛОШИЦЬКОМУ Олегу Володимировичу - головному інженерові
товариства з обмеженою відповідальністю "Дитячий нейрохірургічний
центр"
ЯРИГІНУ Борису Тимофійовичу - інженерові товариства з
обмеженою відповідальністю "Дитячий нейрохірургічний центр";
- за створення та впровадження у виробництво серії
вітчизняних вибухозахищених асинхронних двигунів потужністю від
2,2 до 400 кВт для вибухонебезпечних виробництв України:
ШИРНІНУ Івану Григоровичу - докторові технічних наук,
директорові Українського науково-дослідного
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом, м. Донецьк
КАЇЦІ Василю Васильовичу - кандидатові технічних наук,
головному конструкторові проекту Українського науково-дослідного
проектно-конструкторського та технологічного інституту
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом, м. Донецьк
ДМИТРЕНКУ Юрію Івановичу - завідувачу відділення Українського
науково-дослідного проектно-конструкторського та технологічного
інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом, м. Донецьк
КРАСНІКОВУ Геннадію Васильовичу - завідувачу відділу
Українського науково-дослідного проектно-конструкторського та
технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового
електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом,
м. Донецьк
ФЕДОРЕНКУ Григорію Михайловичу - докторові технічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН
України
ЛУГОВСЬКОМУ Віктору Володимировичу - кандидатові
фізико-математичних наук, заступникові начальника управління
Міністерства промислової політики України
ЗАХАРЧЕНКУ Петру Івановичу - кандидатові технічних наук,
президентові відкритого акціонерного товариства "Первомайський
електромеханічний завод імені Карла Маркса", Луганська область
ДІРЕНКУ Віталію Григоровичу - головному конструкторові
відкритого акціонерного товариства "Первомайський
електромеханічний завод імені Карла Маркса", Луганська область
ОРЛОВУ Володимиру Івановичу - директорові відкритого
акціонерного товариства "Південний електромашинобудівний завод",
м. Нова Каховка;
- за цикл робіт "Теорія і практика створення антисигнатурних
олігодезоксирибонуклеотидів як універсальних антимікробних
засобів":
СКРИПАЛЮ Івану Гавриловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН
України
ПАНЧЕНКО Ларисі Петрівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
МАЛИНОВСЬКІЙ Ларисі Петрівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології
імені Д.К. Заболотного НАН України
ЄГОРОВУ Олегу Володимировичу - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології
імені Д.К. Заболотного НАН України
ФЕДОРЯКУ Дмитру Михайловичу - кандидатові біологічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України
ДУБЕЮ Ігорю Ярославовичу - кандидатові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України
АЛЕКСЄЄВІЙ Інні Володимирівні - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології
і генетики НАН України
ШАЛАМАЮ Анатолію Севастяновичу - кандидатові хімічних наук,
заступникові генерального директора закритого акціонерного
товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод"
МАКІТРУКУ Василю Лукичу - начальникові дільниці закритого
акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод"
СЕРЕБРЯНОМУ Саулу Бенціоновичу - докторові хімічних наук
(посмертно);
- за палеомагнітні дослідження в Україні (теорія, методологія
та впровадження в практику нового напрямку в галузі наук про
Землю):
ТРЕТЯКУ Олександру Никифоровичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, головному науковому співробітникові
Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
ЗАВОЙСЬКОМУ Володимиру Миколайовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
РУСАКОВУ Олегу Максимовичу - докторові геолого-мінералогічних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту геофізики
імені С.І. Субботіна НАН України
ГЛЕВАСЬКІЙ Аллі Михайлівні - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
МИХАЙЛОВІЙ Нінель Петрівні - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, колишньому провідному науковому
співробітникові Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН
України
ЦИКОРІ Всеволоду Миколайовичу - науковому співробітникові
Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України;
- за цикл робіт "Теорія та практика біотехнології випуску
ксампану та енпосану, розробка наукових засад та технологій їх
використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловостях та
сільському господарстві":
ГВОЗДЯКУ Ростиславу Іллічу - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту мікробіології і вірусології імені
Д.К. Заболотного НАН України
ВОЦЕЛКО Світлані Костянтинівні - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
ЛИТВИНЧУК Ользі Олександрівні - кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології
імені Д.К. Заболотного НАН України
БОЛОХОВСЬКІЙ Валентині Антонівні - кандидатові технічних
наук, заступникові директора Державного підприємства "Ензим",
Вінницька область
МАРТИНЮК Наталії Борисівні - начальникові лабораторії
Державного підприємства "Ензим", Вінницька область
НАГОРНІЙ Ользі Володимирівні - начальникові лабораторії
Державного підприємства "Ензим", Вінницька область
САРІБЕКОВУ Георгію Савовичу - докторові технічних наук,
проректорові Херсонського державного технічного університету
ГНІДЕЦЮ Василю Петровичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові Херсонського державного
технічного університету
КАЛАКУРІ Марії Михайлівні - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного
торговельно-економічного університету
МАТИШЕВСЬКІЙ Марії Степанівні - докторові біологічних наук
(посмертно);
- за цикл робіт "Ймовірносно-статистичні методи в проблемах
надійності та безпеки інформаційних технологій":
КОВАЛЕНКУ Ігорю Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
ПАРАСЮКУ Івану Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
СТОЙКОВІЙ Лідії Степанівні - докторові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
КУЗНЄЦОВУ Миколі Юрійовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ШПАКУ Валентину Дорофійовичу - докторові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ФАЛЮ Олексію Михайловичу - кандидатові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
КОЧУБІНСЬКОМУ Анатолію Івановичу - кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
ВЕЛИКОМУ Анатолію Павловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Державного
науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання
економіки
ГУПАЛУ Анатолію Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, директорові Науково-учбового центру прикладної інформатики
НАН України
САВЧУКУ Михайлу Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут";
- за цикл монографій "Функціонально-аналітичні та групові
методи сучасної математичної фізики":
ПЕТРИНІ Дмитру Яковичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту математики НАН
України
НІКІТІНУ Анатолію Глібовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту математики НАН України
ГЕРАСИМЕНКУ Віктору Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
МАЛИШЕВУ Петру Віталійовичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН
України
КЛІМИКУ Анатолію Уляновичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту теоретичної фізики імені
М.М. Боголюбова НАН України
ФУЩИЧУ Вільгельму Іллічу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України (посмертно);
- за підручник "Лазерна фізика", друге видання, К.: Леся,
1999:
КОРОТКОВУ Павлу Андрійовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
ГРИГОРУКУ Валерію Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
ХИЖНЯКУ Анатолію Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, заступникові директора Міжнародного центру "Інститут
прикладної оптики" НАН України;
- за підручник "Урологія", К.: Вища школа, 1993:
ВОЗІАНОВУ Олександру Федоровичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту урології та
нефрології
ЛЮЛЬКУ Олексію Володимировичу - докторові медичних наук,
проректорові Дніпропетровської державної медичної академії.
2. Установити на 2001 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сімдесят п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 2001 року
N 1168/2001вгору