Документ 1168-VI, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 03.08.2017, підстава - 2136-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 17-рп/2009 ( v017p710-09 )
від 07.07.2009 }
Про внесення змін до деяких законів України
щодо повноважень Конституційного Суду України,
особливостей провадження у справах за конституційними
зверненнями та недопущення зловживань правом
на конституційне подання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.461 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2591-VI ( 2591-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 9, ст.58
N 2136-VIII ( 2136-19 ) від 13.07.2017, ВВР, 2011, N 35, ст.376 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2136-VIII ( 2136-19 ) від 13.07.2017 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2591-VI ( 2591-17 ) від 07.10.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1168-VIвгору