Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України
Указ Президента України від 19.12.19951167/95
Документ 1167/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2010, підстава - 723/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 723/2010 ( 723/2010 ) від 24.06.2010 }
Питання Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України

У зв'язку з уточненням статусу, функцій і повноважень Фонду
сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального
самоврядування України п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Указу Президента України від 17 квітня 1992 року
N 257 ( 257/92 ) "Про Фонд сприяння становленню і розвитку
місцевого та регіонального самоврядування України" такі зміни:
1) у назві Указу та статті 1 слова "Фонд сприяння становленню
і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України"
замінити словами "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України"; 2) статтю 2 викласти в такій редакції: "2. Визначити статус Фонду як центральної науково-методичної,
консультативної та координуючої установи при Президентові України
для підтримки та сприяння розвиткові місцевого самоврядування в
Україні. Основними завданнями Фонду є: надання науково-методичної та консультативної допомоги у
становленні та розвитку місцевого самоврядування; координація зусиль вітчизняних асоціацій та інших
організацій, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого
самоврядування; сприяння органам місцевого самоврядування у розвиток
демократичних форм і методів їх роботи; сприяння утвердженню правових засад у діяльності органів
місцевого самоврядування; вироблення на основі вітчизняного і міжнародного досвіду
пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування". 2. Призначити ПУХТИНСЬКОГО Миколу Олександровича головою
Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України. 3. М.Пухтинському подати у місячний строк проект нової
редакції Положення про Фонд. 4. Кабінету Міністрів України та голові Київської міської
державної адміністрації Л.Косаківському вирішити в установленому
порядку питання щодо розміщення Фонду, його матеріально-технічного
забезпечення.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 19 грудня 1995 року
N 1167/95вгору