Документ 1167/2000, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.11.2011, підстава - 1057/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 }
Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) та відповідно до Указу Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему
центральних органів виконавчої влади" п о с т а н о в л я ю:
1. Встановити, що Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ України) є центральним органом
виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і
підзвітним Президентові України.
Національна комісія регулювання електроенергетики України
здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані
їй територіальні органи.
2. На часткову зміну статті 4 Указу Президента України від
19 серпня 1997 року N 853 ( 853/97 ) "Про заходи щодо реалізації
державної політики у сфері природних монополій" покласти на
Національну комісію регулювання електроенергетики України функції
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його
розподілу, транспортування нафти і нафтопродуктів, інших речовин
магістральними трубопроводами, а також регулювання діяльності
суб'єктів господарювання на суміжних ринках з постачання
природного газу та зберігання природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами
здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного
газу.
3. Покласти додатково на Національну комісію регулювання
електроенергетики України:
співробітництво в межах компетенції з державними органами і
неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними
організаціями з питань, віднесених до її компетенції, участь у
підготовці міжнародних договорів України;
здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо адаптації
законодавства України з питань природних монополій та суміжних
ринків до законодавства Європейського Союзу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 2000 року
N 1167/2000вгору