Про зміну меж міста Ровно
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 06.06.19911167-XII
Документ 1167-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про зміну меж міста Ровно
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 28, ст. 363 )

Розглянувши клопотання виконкому Ровенської обласної Ради
народних депутатів про зміну меж міста Ровно, Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання виконкому Ровенської обласної Ради
народних депутатів про включення у межі міста Ровно 2796,8 гектара
земель Ровенського району.
2. Внести питання про зміну меж міста Ровно на розгляд
Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 червня 1991 року
N 1167-XIIвгору