Документ 1164-2008-п, перша редакція — Прийняття від 27.12.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1164
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.
2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1164
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику
для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного
середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення
періодичності проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів,
стандартів, норм і правил (крім будівельних,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних
норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав
споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання,
транспортування, використання, експлуатації, реалізації та
утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у
сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та
продукції на підприємствах громадського харчування, а також під
час надання послуг громадянам як споживачам.
2. Ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і
реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг),
оцінюється за такими критеріями:
виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт,
надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та
нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її
безпеки для життя і здоров'я та навколишнього природного
середовища;
складність і тривалість виробничого процесу, який
застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг);
виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної
небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні
речовини тощо);
виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може
застосовуватися не за призначенням;
введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність
оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції
(виконання робіт, надання послуг);
кількість виявлених протягом року порушень суб'єктом
господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і
правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері
захисту прав споживачів під час її реалізації;
строки провадження господарської діяльності.
3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням
послуг), суб'єкти господарювання належать до високого, середнього
та незначного ступеня ризику.
4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти
господарювання, які провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі
продукції та послуг ДК 016-97 ( v0822217-97, v1822217-97,
v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) (далі - ДКПП).
5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v1822217-97,
v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:
1) продукція сільського господарства, мисливства та лісового
господарства:
продукція рослинництва - код 01.1;
продукція тваринництва - код 01.2;
продукція змішаного сільського господарства - код 01.3;
послуги в сільському господарстві - код 01.4;
послуги в мисливстві - код 01.5;
продукція лісового господарства та пов'язаних з нею послуг - код 02.0;
2) продукція рибного господарства та пов'язаних з нею
послуг - код 05.0;
3) продукція добувної промисловості:
вугілля кам'яне, вугілля буре та торф - коди 10.1, 10.2,
10.3;
нафта сира та газ природний - код 11.1;
послуги з видобування нафти та газу - код 11.2;
руда залізна - код 13.1;
руда кольорових металів - код 13.2;
камінь будівельний - код 14.1;
пісок та глина - код 14.2;
мінерали для хімічної промисловості та виробництво добрив -
код 14.3;
сіль - код 14.4;
продукція добувної промисловості - код 14.5;
4) продукція харчової промисловості та перероблення
сільськогосподарських продуктів:
м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;
продукція рибна - код 15.2;
продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;
жир тваринний та олія - код 15.4;
продукти молочні та морозиво - код 15.5;
продукція борошномельно-круп'яної промисловості та
крохмалопродукти - код 15.6;
корми готові для тварин - 15.7;
продукти харчові інші - код 15.8;
напої - код 15.9;
вироби тютюнові - код 16.0;
5) вироби текстильної та швейної промисловості:
пряжа та нитки текстильні - код 17.1;
тканини текстильні - код 17.2;
послуги з кінцевого оброблення текстилю - код 17.3;
вироби з текстилю - код 17.4;
матеріали з текстилю інші - код 17.5;
полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання - код 17.6;
вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання - код 17.7;
одяг шкіряний - код 18.1;
одяг з текстилю - код 18.2;
хутро та вироби з нього - код 18.3;
6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:
шкіра - код 19.1;
вироби шкіряні галантерейні та дорожні - код 19.2;
взуття - 19.3;
7) деревина та вироби з неї:
деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;
панелі дерев'яні - код 20.2;
вироби столярні та теслярські - код 20.3;
тара дерев'яна - код 20.4;
вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені - код
20.5;
8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція
друкована:
маса паперова, папір та картон - код 21.1;
вироби з паперу та картону - код 21.2;
продукція друкована - код 22.1;
продукція друкована, не введена в інші угруповання, та
послуги, пов'язані з поліграфією - код 22.2;
9) кокс, продукція нафтопереробки:
коксопродукти - код 23.1;
продукти нафтопереробки - код 23.2;
10) продукція хімічна:
продукція хімічна основна - код 24.1;
продукти агрохімічні - код 24.2;
фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;
мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;
продукти хімічні інші - код 24.6;
волокна штучні та синтетичні - 24.7;
11) вироби гумові та пластмасові - коди 25.1 і 25.2;
12) вироби мінеральні неметалеві інші:
скло та вироби із скла - код 26.1;
вироби керамічні - код 26.2;
черепиця та плитка керамічна - код 26.3;
цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини - код
26.4;
цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;
вироби з бетону будівельні - код 26.6;
вироби з каменю - код 26.7;
вироби мінеральні різні - код 26.8;
13) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським
способом:
продукція чорної металургії - код 27.1;
труби та трубопроводи - код 27.2;
вироби перероблення сталі - код 27.3;
метали кольорові - код 27.4;
литво - код 27.5;
конструкції металеві для будівництва - код 28.1;
резервуари, цистерни та контейнери металеві - код 28.2;
котли нагрівальні - код 28.3;
послуги з кування, штампування карбування; виготовлення
виробів з металевого порошку - код 28.4;
послуги з обробки металів - код 28.5;
вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального
призначення - код 28.6;
вироби металеві інші - код 28.7;
14) машини та устаткування:
устаткування механічне - код 29.1;
машини загального призначення - код 29.2;
машини сільськогосподарські - код 29.3;
верстати - код 29.4;
машини та устаткування для металургійної промисловості - код
29.5;
прилади побутові - 29.7;
15) устаткування електричне та електронне:
машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;
двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;
апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;
провід та кабель ізольований - код 31.3;
акумулятори та батареї електричні - код 31.4;
лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;
устаткування електричне інше - код 31.6;
компоненти електронні - код 32.1;
апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;
апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку
і зображення - код 32.3;
устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;
апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2;
устаткування для керування технологічними процесами
автоматизоване - код 33.3;
устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4;
годинники - код 33.5;
16) устаткування транспортне:
автомобілі - код 34.1;
корпуси та причепи автомобілів - 34.2;
устаткування автомобільне - 34.3;
продукція суднобудування - код 35.1;
локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад -
код 35.2;
мотоцикли та велосипеди - код 35.4;
устаткування транспортне, не введене в інші угруповання - код
35.5;
17) продукція промислова інша:
меблі - код 36.1;
монети та ювелірні вироби - код 36.2;
вироби спортивні - код 36.3;
ігри та іграшки - код 36.4;
18) електрична енергія, газ, пара і гаряча вода:
послуги з виробництва і розподілу електричної енергії - код
40.1;
вироблений газ та послуги з розподілу газоподібного палива по
магістралях - код 40.2;
послуги з постачання водяної пари і гарячої води - включно з
холодоагентами - код 40.3;
зібрана та очищена вода, послуги з розподілу води - код 41.0;
19) послуги з оптової та роздрібної торгівлі; послуги з
ремонту автомобілів, мотоциклів, особистих і побутових товарів:
послуги з торгівлі автомобілями - код 50.1;
послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів -
код 50.2;
послуги з торгівлі автомобільними деталями і приладдям - код
50.3;
послуги з торгівлі мотоциклами та їх ремонту - код 50.4;
послуги з роздрібної торгівлі пальним - код 50.5;
послуги з оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною і
живими тваринами - код 51.2;
послуги з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами - код 51.3;
послуги з оптової торгівлі побутовими товарами - код 51.4;
послуги з оптової торгівлі промисловим обладнанням - код
51.6;
послуги з оптової торгівлі інші - код 51.7;
послуги з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах -
код 52.1;
послуги з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в
спеціалізованих магазинах - код 52.2;
послуги з роздрібної торгівлі фармацевтичними, медичними,
косметичними та гігієнічними товарами - код 52.3;
послуги з роздрібної торгівлі новими товарами в
спеціалізованих магазинах інші - код 52.4;
послуги з роздрібної торгівлі вживаними товарами в
магазинах - код 52.5;
послуги з роздрібної торгівлі поза магазинами - код 52.6;
послуги з ремонту особистих та побутових виробів - код 52.7;
20) послуги готелів та ресторанів:
послуги готелів - код 55.1;
послуги кемпінгів та місць короткотермінового проживання
інших - код 55.2;
послуги громадського харчування - код 55.3;
послуги з забезпечення напоями - код 55.4;
послуги їдалень, послуги з постачання готової їжі - код 55.5;
21) послуги транспорту, складського господарства і зв'язку:
послуги залізничного транспорту - код 60.1;
послуги наземного транспорту іншого - код 60.2;
послуги з транспортування трубопроводами - код 60.3;
послуги морського транспорту закордонного і каботажного
плавання - код 61.1;
послуги річкового транспорту - код 61.2;
послуги авіаційного транспорту, які надаються за розкладом -
код 62.1;
послуги авіаційних перевезень, які не підпорядковуються
розкладу - код 62.2;
послуги космічного транспорту - код 62.3;
послуги транспортної обробки і складування вантажів - код
63.1;
послуги транспортної інфраструктури - код 63.2;
послуги туристичних агентств і операторів - 63.3.
6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v3822217-97,
v5822217-97 ) за такими кодами:
1) продукція промислова інша:
інструменти музичні - код 36.3;
продукція обробки металевих відходів - код 37.1;
продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;
2) послуги з оптової торгівлі несільськогосподарськими
проміжними продуктами, відходами і брухтом - код 51.5;
3) послуги транспорту, складського господарства і зв'язку:
організація вантажних перевезень - код 63.4;
послуги поштові та кур'єрські - код 64.1;
послуги засобів зв'язку - код 64.2.
7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v5822217-97 ) за
такими кодами:
1) послуги посередників у торгівлі - 51.1.
2) послуги із здавання під найм (в оренду) машин і обладнання
без операторів, прокат побутових товарів і предметів особистого
користування:
послуги із здавання під найм (в оренду) автомобілів - код
71.1;
послуги із здавання під найм (в оренду) інших транспортних
засобів - код 71.2;
послуги із здавання під найм (в оренду) інших машин і
обладнання - код 71.3;
послуги з прокату предметів особистого користування і
побутових товарів - код 71.4;
інші послуги (коди з 72 по 92).
8. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
господарською діяльністю, пов'язаною з виробництвом, випуском і
реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг),
суб'єктів господарювання здійснюються в установленому порядку з
такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки.вгору