Документ 1162-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.12.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.01.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1162
Київ
Про затвердження кваліфікаційних вимог
до керівників та заступників керівників органів
державного управління у сфері використання
ядерної енергії, поводження з радіоактивними
відходами і органів державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити кваліфікаційні вимоги до керівників та
заступників керівників органів державного управління у сфері
використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними
відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, що додаються.
2. Міністерству палива та енергетики, Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові ядерного
регулювання затвердити кваліфікаційні вимоги до керівників
експлуатуючих організацій ( z1340-13 ), інших підприємств,
діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, а також
порядок перевірки їх знань з ядерної та радіаційної безпеки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1162
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до керівників та заступників керівників
органів державного управління
у сфері використання ядерної енергії,
поводження з радіоактивними відходами
і органів державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки

1. Заступником керівника, який відповідно до розподілу
функціональних обов'язків безпосередньо відповідає за стан
державного управління у сфері використання ядерної енергії,
поводження з радіоактивними відходами, або керівником у разі
відсутності таких повноважень у заступника керівника призначається
особа:
1) яка має:
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування -
фізика, прикладна фізика, енергетика;
високий рівень кваліфікації у галузі ядерної та радіаційної
безпеки, що підтверджується результатами роботи або
кваліфікаційної атестації, проведеної органом державного
управління у сфері використання ядерної енергії чи у сфері
поводження з радіоактивними відходами або органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
стаж роботи на керівних посадах в зазначених органах чи на
підприємствах і в установах, що провадять діяльність у сфері
використання ядерної енергії та радіаційного захисту, не менш як
п'ять років;
досвід роботи з розроблення проектів нормативно-правових
актів, та/або оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, та/або
нагляду за ядерною та радіаційною безпекою, та/або практичного
застосування основних стандартів МАГАТЕ;
2) яка усвідомлює пріоритетність проблем ядерної та
радіаційної безпеки, що підтверджується характеристикою її
попередньої діяльності.
2. На посаду керівника або заступника керівника органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
призначається особа:
1) яка має:
повну вищу освіту відповідного професійного спрямування -
природничі науки, енергетика, право;
високий рівень кваліфікації у галузі ядерної та радіаційної
безпеки, що підтверджується результатами роботи та кваліфікаційної
атестації, проведеної органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки;
стаж роботи на керівних посадах в органі державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки або в органі державного
управління у сфері використання ядерної енергії чи у сфері
поводження з радіоактивними відходами не менш як п'ять років чи на
підприємствах і установах, що провадять діяльність у сфері
використання ядерної енергії та радіаційного захисту не менш як
десять років;
досвід роботи з розроблення проектів нормативно-правових
актів, та/або оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, та/або
нагляду за ядерною та радіаційною безпекою;
досвід практичного застосування основних стандартів МАГАТЕ;
2) яка усвідомлює пріоритетність проблем ядерної та
радіаційної безпеки, що підтверджується характеристикою її
попередньої діяльності.вверх