Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.20031161
Документ 1161-2003-п, поточна редакція — Редакція від 07.03.2012, підстава - 150-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2003 р. N 1161
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 567 ( 567-2011-п ) від 01.06.2011
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2003 р. N 1161
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 липня
1996 р. N 775 ( 775-96-п ) "Про затвердження Порядку передачі
дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам
України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами
їх проживання у сім'ях усиновителів" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 394; Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1177):
1) у назві і тексті постанови та Порядку, затвердженого
зазначеною постановою, слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках
замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку;
2) у підпункті 6 абзацу другого та в абзаці третьому пункту
41 Порядку слова "паспорта або іншого документа, який засвідчує
особу" замінити словами "паспортного документа".
3. Абзац другий пункту 3 Порядку здійснення координації
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1999 р. N 48 ( 48-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 3,
ст. 94), доповнити словами "а також заходи щодо видворення за межі
України іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах
контрольованих прикордонних районів".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2011-п ) від 01.06.2011 }

5. У пункті 13 Програми запобігання торгівлі жінками та
дітьми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
25 вересня 1999 р. N 1768 ( 1768-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 39, ст. 1947; 2002 р., N 51, ст. 2290), слова
"іноземним громадянам" замінити словом "іноземцям".вгору