Документ 1161-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2000 р. N 1161
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 та визнання такими, що втратили чинність,
актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Додатки 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від
13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2469) викласти в редакції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України з питань оплати праці за переліком, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Верховної Ради України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Керівник апарату 380
Заступник Керівника апарату 370
Заступник Керівника апарату - 360
Керуючий справами
Керівник управління 330
Завідувач самостійного відділу, 310-320
керівник Прес-служби
Завідувач відділу у складі управління 290-310
Перший помічник Голови Верховної 320
Ради України - завідувач Секретаріату
Радник, помічник Голови Верховної Ради 300-310
України, начальник управління будинками
Завідувач секретаріату комітету, 300
фракції, завідувач групи (самостійної)
Помічник Першого заступника і Заступника 260-270
Голови Верховної Ради України -
завідувач Секретаріату
Радник Першого заступника і Заступника 260-270
Голови Верховної Ради України
Завідувач сектору; завідувач канцелярії 270
Голови Верховної Ради України, Першого
заступника Голови Верховної Ради України
Головний консультант з питань 220-250
юридично-наукового забезпечення;
головний науковий консультант
Головний: консультант, спеціаліст; 220-250
завідувач групи
Старший консультант, провідний
спеціаліст 185-200
Старший консультант з питань 185-200
юридично-наукового забезпечення,
науковий консультант
Консультант; помічник-консультант 155-175
народного депутата України
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату міністерств, центральних органів
виконавчої влади із спеціальним статусом, інших
центральних органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |---------------------------------- Посада | мініс- |цент- |інші |урядові |терства |ральні |цент- |органи | |органи |ральні|держав- | |вико- |органи|ного | |навчої |вико- |управ- | |влади із|навчої|ління | |спеці- |влади | | |альним | | | |статусом| | ------------------------------------------------------------------
Міністр 380 - - -
Перший заступник Міністра 340 - - -
Заступник Міністра 330 - - -
Керівник центрального - 370 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
Керівник іншого - - 340 -
центрального органу
виконавчої влади
Керівник урядового органу - - - 330
державного управління
Перший заступник:
керівника центрального - 330 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого - - 320 -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу - - - 310
державного управління
Заступник:
керівника центрального - 320 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого - - 310 -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу - - - 300
державного управління
Керівник Департаменту 290-300 - - -
(директор, начальник)
Начальник Головного 240-260 230-250 - -
управління
Начальник управління, 230-250 220-240 210-230 205-225
самостійного відділу,
керуючий справами,
керівник служби Міністра
Начальник управління у 230-240 210-230 - -
складі Головного
управління
Начальник відділу у складі 195-220 190-210 185-200 180-195
Головного управління,
управління, підвідділу у
складі самостійного
відділу, помічник
керівника
Помічник заступника 175-195 165-185 155-175 150-170
керівника, завідувач
сектору
Головний 165-185 - - -
економіст-фінансист
Мінфіну
Головний: казначей, - - 165-185 -
контролер-ревізор
ГоловКРУ
Головний спеціаліст, 160-180 150-170 145-165 145-165
консультант, радник
Головний державний - - - 145-165
інспектор
Провідний економіст- 145-165 - - -
фінансист Мінфіну
Провідний: казначей, - - 145-165 -
контролер-ревізор
ГоловКРУ
Провідний спеціаліст 133-155 130-150 125-145 125-145
Старший контролер-ревізор - - 125-145 -
ГоловКРУ
Старший державний - - - 125-145
інспектор
Спеціаліст I категорії 120-135 120-130 115-125 115-125
Контролер-ревізор - - 115-125 -
ГоловКРУ
Державний інспектор - - - 115-125
Спеціаліст II категорії 110-120 110-120 105-115 105-115
Спеціаліст 100-110 100-110 95-105 95-105
Посадові оклади за окремими
посадами працівників МЗС
Посол з особливих доручень 230-250 - - -
Перший секретар 165-175 - - -
Другий секретар 160-170 - - -
Третій секретар 155-165 - - -
Аташе, референт 140-160 - - -
Примітка. В урядових органах державного управління за
працівниками, безпосередньо призначеними з
відповідних або аналогічних посад центральних
органів виконавчої влади, в яких створені урядові
органи, на період їх роботи в даному урядовому
органі на даній посаді зберігаються посадові оклади
за попереднім місцем роботи, якщо оклади,
затверджені цією постановою, нижчі.

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці,
що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня
1993 р. N 368 ( 368-93-р ).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня
1995 р. N 551 ( 551-95-р ).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1998 р. N 273 ( 273-98-р ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 17, ст. 637).
4. Пункти 1 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 621 ( 621-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників виборчої комісії Автономної Республіки Крим"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 694).
5. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1998 р. N 2004 ( 2004-98-п ) "Про деякі заходи
підтримки діяльності фізкультурно-спортивного товариства "Динамо"
України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1880).
6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого
1999 р. N 117 ( 117-99-п ) "Питання Національної служби
посередництва і примирення" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 5, ст. 165).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1999 р. N 718 ( 718-99-п ) "Про забезпечення діяльності
Національної служби посередництва і примирення" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 17, ст. 744).
8. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня
1999 р. N 1037 ( 1037-99-п ) "Питання Державної адміністрації
ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24,
ст. 1110).
9. Пункти 3 і 4 змін і доповнень, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853 ( 853-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 22, ст. 905).вгору