Документ 1161-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито" щодо операцій з цінними паперами
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.456 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1996 р., N 52, ст. 302; 1999 р., N 25, ст. 211; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 14, ст. 102; 2004 р., N 2, ст. 6, N 25, ст. 353; 2006 р., N 16, ст. 134) такі зміни:
 
     1) у статті 2:
 
     пункт 9 викласти в такій редакції:
 
     "9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів";
 
     доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
     "9-1) за реєстрацію деривативів";
 
     2) у підпункті "п" пункту 6 статті 3:
 
     абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
 
"за реєстрацію випуску цінних 0,1 відсотка номінальної
  паперів, крім облігацій      вартості випуску цінних
  державних і місцевих позик     паперів, але не більше 
п'ятикратного розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
на 1 січня поточного року;
    за реєстрацію деривативів 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1161-VIвгору