Документ 1161-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про державне мито" щодо операцій з цінними паперами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.456 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1996 р., N 52, ст. 302;
1999 р., N 25, ст. 211; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223;
2003 р., N 14, ст. 102; 2004 р., N 2, ст. 6, N 25, ст. 353;
2006 р., N 16, ст. 134) такі зміни:
1) у статті 2:
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій
державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів";
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) за реєстрацію деривативів";
2) у підпункті "п" пункту 6 статті 3:
абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
"за реєстрацію випуску цінних 0,1 відсотка номінальної паперів, крім облігацій вартості випуску цінних державних і місцевих позик паперів, але не більше
п'ятикратного розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої
на 1 січня поточного року;
за реєстрацію деривативів 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1161-VIвгору