Документ 1160/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.01.2009, підстава - 45/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 45/2009 ( 45/2009 ) від 28.01.2009 }
Про зупинення дії розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 року N 1366-р
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0039100-08 ) від 15.12.2008 }

Кабінет Міністрів України 30 жовтня 2008 року видав
розпорядження N 1366-р ( 1366-2008-р ) "Про розміщення Одеських
апеляційного та окружного адміністративних судів", яким погодився
з пропозицією Державної судової адміністрації України щодо
розміщення Одеських апеляційного та окружного адміністративних
судів у будівлях навчальних корпусів N 1 і 27 та приміщеннях
корпусу N 3 колишнього Одеського інституту Сухопутних військ
(військове містечко N 217) по Фонтанській дорозі, 14, у місті
Одесі. Це рішення було прийнято без участі Міністерства оборони
України.
Назване розпорядження ( 1366-2008-р ) видано Кабінетом
Міністрів України всупереч Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Відповідно до закріплених Основним Законом України
( 254к/96-ВР ) основ правового порядку в Україні органи державної
влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України (частина друга статті 19) ( 254к/96-ВР ); Конституція
України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу (частина друга
статті 8).
Конституція України ( 254к/96-ВР ) наділяє Кабінет Міністрів
України повноваженням здійснювати управління об'єктами державної
власності відповідно до закону (пункт 5 статті 116)
( 254к/96-ВР ). Законами, що визначають правові основи управління
об'єктами державної власності, військовим майном, є Закони України
"Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про
правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ), "Про
оборону України" ( 1932-12 ), відповідно до яких управління
військовим майном здійснюється центральним органом виконавчої
влади - Міністерством оборони України.
Таким чином, вирішивши розпорядженням N 1366-р
( 1366-2008-р ) питання управління військовим майном без участі
Міністерства оборони України, Кабінет Міністрів України діяв у
спосіб, що не передбачений ні Основним Законом ( 254к/96-ВР )
держави, ні чинними Законами України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України" ( 1075-14 ), "Про оборону України"
( 1932-12 ), і порушив вимоги пункту 5 статті 116 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), а також частини другої статті 19, частини
третьої статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які
зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй
діяльності, зокрема, Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України і за частиною третьою статті 8 Основного Закону
( 254к/96-ВР ) держави є нормами прямої дії.
Ураховуючи наведене, відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 2008 року N 1366-р ( 1366-2008-р ) "Про розміщення
Одеських апеляційного та окружного адміністративних судів".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2008 року
N 1160/2008вгору