Документ 116/2009, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.09.2009, підстава - 600/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 600/2009 ( 600/2009 ) від 07.08.2009 }
Про Цільовий план Україна - НАТО на 2009 рік
у рамках Плану дій Україна - НАТО

З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору ( 994_002 ), виконання схваленого під час засідання
Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна -
НАТО ( v0002520-03 ), а також зобов'язань України як держави -
учасниці Програми "Партнерство заради миру" ( 950_001 ) і
пріоритетних завдань у рамках Інтенсифікованого діалогу між
Україною та НАТО з питань членства та відповідних реформ,
започаткованого на Вільнюському засіданні Комісії Україна - НАТО
21 квітня 2005 року, п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів
Цільового плану Україна - НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО ( v0002520-03 ) (далі - Цільовий план), що
додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання заходів Цільового плану, подавати щоквартально до 5
числа місяця, наступного за звітним періодом, до Національного
центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерства
закордонних справ України звіти про стан виконання Цільового
плану.
Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції
України забезпечувати до 12 числа місяця, наступного за звітним
періодом, узагальнення зазначених звітів та подання узагальненого
звіту до Міністерства закордонних справ України.
Міністерству закордонних справ України подавати узагальнені
звіти до Кабінету Міністрів України для дальшого інформування
Президента України.
3. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання Цільового плану, з метою інформування НАТО про досягнуті
Україною результати виконання Цільового плану подавати до
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
та Міністерства закордонних справ України інформацію про стан
виконання заходів Цільового плану за п'ятнадцять днів до
проведення засідань Політичного та Політико-військового керівних
комітетів НАТО, на яких розглядатимуться питання щодо виконання
Цільового плану.
Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції
України забезпечувати у десятиденний строк узагальнення
інформації, наданої центральними органами виконавчої влади,
відповідальними за виконання Цільового плану, та подавати
узагальнені звіти до Міністерства закордонних справ України.
4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України, Міністерства закордонних справ України, інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання
заходів Цільового плану, забезпечувати регулярне інформування
громадськості про хід та результати виконання заходів
співробітництва України з НАТО.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 березня 2009 року
N 116/2009

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 2 березня 2009 року N 116/2009
ЦІЛЬОВИЙ ПЛАН
Україна - НАТО на 2009 рік
у рамках Плану дій Україна - НАТО
( v0002520-03 )

Розділ 1
Політичні та економічні питання
Зовнішня і безпекова політика
Україна, виходячи із своїх національних інтересів, проводить
збалансовану зовнішню політику, що ґрунтується на принципах
міжнародного права, рівноправності та взаємовигідного
співробітництва.
Додержання принципів демократії, верховенства права,
прагнення до загальновизнаних європейських цінностей є важливими
факторами, що визначають зовнішню політику держави.
Україна розвиває відносини із стратегічними партнерами,
поглиблює відносини з іншими державами світу та бере активну
участь у міжнародному багатосторонньому співробітництві,
спираючись на членство в ООН, ОБСЄ, Раді Європи.
Україна проводить активну регіональну політику, яка полягає у
забезпеченні захисту національних інтересів та розвитку
партнерських відносин із сусідами, утвердженні стабільності та
демократії, економічному розвитку в басейнах трьох морів -
Чорного, Балтійського і Каспійського, а також бере участь та
активно розвиває співпрацю в рамках Організації за демократію та
економічний розвиток - ГУАМ, Організації Чорноморського
Економічного Співробітництва, Центральноєвропейської ініціативи, у
форматі Україна - Вишеградська група, інших проектах; розвиває
добросусідські відносини з Російською Федерацією на засадах
стратегічного партнерства, а також з іншими державами - членами
Співдружності Незалежних Держав. Метою такої діяльності є
забезпечення безпеки і стабільності в усіх вимірах - політичному,
економічному, міграційному, інформаційному.
Одним з основних зовнішньополітичних пріоритетів України є
європейська та євроатлантична інтеграція, що полягає у
послідовному процесі зміцнення національної безпеки, поступальному
економічному розвитку, утвердженні цінностей демократії, прав і
свобод людини, активному, цілеспрямованому та неухильному
зближенні з ЄС та НАТО відповідно до Закону України "Про основи
національної безпеки України" ( 964-15 ).
Шляхом послідовного виконання заходів Плану дій Україна -
НАТО ( v0002520-03 ) та активної реалізації ініціатив у рамках
Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства
та відповідних реформ (Інтенсифікований діалог) протягом останніх
років створено передумови для переведення формату співробітництва
з НАТО на якісно новий рівень.
Україна продовжуватиме здійснювати збалансовану і послідовну
зовнішню політику у рамках стратегічного курсу інтеграції в
євроатлантичні та європейські структури.
Заходи:
1. *Провести засідання Комісії Україна - НАТО на рівні
міністрів закордонних справ, міністрів оборони держав - членів
НАТО та глав дипломатичних представництв держав - членів НАТО, а
також, залежно від дальших рішень, на рівні глав держав і урядів.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальні за виконання: МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. *Провести експертні консультації Україна - НАТО високого
рівня та консультації спільних робочих груп з питань воєнної
реформи, економічної безпеки, планування дій на випадок
надзвичайної ситуації цивільного характеру, науки і захисту
довкілля та з питань оборонно-технічного співробітництва в рамках
роботи Комісії Україна - НАТО.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Міноборони України, Мінекономіки України,
МНС України, МОН України, Мінприроди України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Апарат Ради національної безпеки
і оборони України
3. *Провести консультації з політичним комітетом НАТО з
актуальних питань зовнішньої політики та аспектів внутрішньої
політики України, які є важливими для НАТО в контексті державної
політики в сфері євроатлантичної інтеграції.
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Міноборони України, Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Апарат Ради національної безпеки
і оборони України
4. *Провести в рамках Інтенсифікованого діалогу засідання
Комісії Україна - НАТО за участю керівників центральних органів
виконавчої влади України.
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальні за виконання: МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
1.1.1 Співпраця з НАТО у сфері підтримання
безпеки євроатлантичного простору.
Участь і підтримка операцій
і місій під егідою НАТО
Україна приділяє особливу увагу питанням, які набувають
пріоритетного значення в рамках діяльності Ради євроатлантичного
партнерства, зокрема, підтримці демократичних цінностей
партнерства, протидії торгівлі людьми, боротьбі з організованою
злочинністю та торгівлею наркотиками.
Україна поділяє цілі політики партнерства НАТО та
зобов'язується брати активну участь у заходах Програми НАТО
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ) (ПЗМ) згідно з Рамковим
документом Партнерства заради миру, підписаним у 1994 році. Метою
участі України у зазначених заходах є використання досвіду і
допомоги НАТО у питаннях реформування сектору оборони і безпеки.
Україна продовжує здійснювати заходи, спрямовані на досягнення
належного рівня військової взаємосумісності із збройними силами
держав - членів НАТО та поглиблення співробітництва в інших
сферах, що становлять взаємний інтерес.
Україна вживає дієвих заходів для підтримання стабільності та
продовжує брати участь у миротворчих місіях НАТО в Косові,
Республіці Ірак, Ісламській Республіці Афганістан, а також в
антитерористичній операції НАТО на Середземному морі "Активні
зусилля" (ОАЗ). Україна прагне до розширення в майбутньому її
участі в миротворчій діяльності.
Україна залишається готовою надавати підтримку миротворчим та
гуманітарним місіям і операціям НАТО шляхом залучення свого
авіаційного транспортного потенціалу до перевезення вантажів та
особового складу збройних сил держав - членів і держав - партнерів
Альянсу.
Заходи:
1. *Забезпечувати дальшу ефективну діяльність українського
миротворчого контингенту у складі українсько-польської оперативної
групи військ УкрПолБат Міжнародних сил безпеки в Косові
(МСБК/КФОР).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України, інші центральні органи
виконавчої влади
2. *Продовжувати забезпечувати участь миротворчого персоналу
України у складі Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак
(ТМН-І). Розглянути можливість збільшення чисельності
військовослужбовців у складі ТМН-І.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України, інші центральні органи
виконавчої влади
3. *Розширити участь миротворчого персоналу України у складі
Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) під проводом НАТО в
Ісламській Республіці Афганістан відповідно до Указу Президента
України від 26 січня 2007 року N 47 ( 47/2007 ) "Про направлення
миротворчого персоналу України для участі в операції Міжнародних
сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України, інші центральні органи
виконавчої влади
4. *Забезпечити участь українського контингенту в
антитерористичній операції НАТО на Середземному морі "Активні
зусилля" (ОАЗ), а також діяльність первинного національного
Контактного пункту та обмін інформацією щодо підозрілих суден.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Адміністрація Держприкордонслужби України,
Мінтрансзв'язку України,
Служба безпеки України
5. *Продовжити за сприяння експертів НАТО підготовку кораблів
та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України для
забезпечення їх участі в ОАЗ.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. *Провести консультації з НАТО та державами - членами НАТО
з питань вдосконалення підготовки та участі сил і засобів
Військово-Морських Сил Збройних Сил України в ОАЗ.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. *Продовжити співробітництво з державами - членами та
державами - партнерами НАТО в рамках Робочої програми
євроатлантичного партнерства (РПЄАП) і Індивідуальної програми
партнерства (ІПП) між Україною та НАТО. Забезпечити участь
представників центральних органів виконавчої влади у заходах
міжнародного співробітництва та багатонаціональних навчаннях у
рамках зазначених програм.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
8. *Провести консультації з НАТО та державами - членами
Альянсу щодо участі Збройних Сил України в Силах реагування НАТО
(СРН).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України, інші центральні органи
виконавчої влади
9. *Подавати на періодичній основі відповідну оперативну
інформацію для використання Міжнародними силами сприяння безпеці в
Ісламській Республіці Афганістан.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання:
Служба безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, Міноборони України
10. *Використовувати можливості Міжнародного центру
спеціальної підготовки (МЦСП) Служби безпеки України для надання
інструкторської допомоги представникам підрозділів спеціального
призначення правоохоронних органів та спеціальних служб Ісламської
Республіки Афганістан, а також для тренування таких підрозділів на
базі МЦСП Служби безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання -
Служба безпеки України
11. *Надавати повітряний коридор для здійснення перельотів
літаками військово-транспортної авіації збройних сил держав -
членів НАТО через територію України в рамках участі в операції
МССБ в Ісламській Республіці Афганістан.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінтрансзв'язку України, інші центральні
органи виконавчої влади
12. Провести переговори з представниками держав - членів НАТО
щодо участі України у конкретних проектах, зокрема спільних,
спрямованих на забезпечення військово-технічної допомоги
Ісламській Республіці Афганістан.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Міноборони України,
інші центральні органи виконавчої влади
13. Продовжити проведення консультацій з політичних питань і
з питань безпеки на рівні міністерств закордонних справ України та
держав - членів НАТО, а також держав - кандидатів на вступ до
Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МЗС України
1.1.2. Боротьба з тероризмом
Україна як держава - учасниця міжнародних договорів у сфері
боротьби з тероризмом підтримує дії світової спільноти у боротьбі
з тероризмом і виконує взяті на себе зобов'язання.
Виходячи з положень Статуту ООН ( 995_010 ) та
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, Україна у
процесі зовнішньополітичної діяльності поєднує захист національних
інтересів із завданнями збереження миру, захисту основних прав і
свобод громадян та боротьби з тероризмом.
Антитерористичний центр при Службі безпеки України продовжує
координувати заходи щодо вдосконалення загальнодержавної системи
боротьби з терористичною діяльністю відповідно до Закону України
"Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ), інших актів законодавства.
Україна приділяє значну увагу міжнародному співробітництву
шляхом приєднання до нових ініціатив і здійснення заходів,
спрямованих на посилення безпеки та запобігання терористичним
актам на своїй території, участі в Глобальній ініціативі по
боротьбі з актами ядерного тероризму, активно впроваджує положення
Глобальної контртерористичної стратегії ООН. Україна активізує
діяльність із реалізації заходів у рамках Плану дій
партнерства проти тероризму, інших заходів під егідою НАТО на
двосторонньому та багатосторонньому рівнях.
Україна продовжує надавати підтримку в збільшенні можливостей
НАТО з обміну інформацією та розвідувальними даними щодо
тероризму.
Заходи:
1. *Забезпечити участь представників Міноборони України в
заходах із визначення можливостей протидії саморобним вибуховим
пристроям та знищення вибухових речовин у рамках Програми захисту
від тероризму Конференції національних директорів з озброєнь.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Здійснювати обмін інформацією з Розвідувальним
підрозділом з питань терористичної загрози НАТО через підрозділ
обміну розвідувальною інформацією НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України
3. *Провести спільний семінар експертів з метою обміну
досвідом з питань реагування та протидії сучасним загрозам
міжнародній безпеці за участю представників Спеціального комітету
НАТО та Служби безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
4. *Продовжити здійснення заходів щодо залучення сил та
засобів антитерористичних підрозділів України до Процесу
планування та оцінки сил (ППОС), відпрацювання організаційних і
практичних критеріїв (оснащення, тактика, методологія, прийняття
рішень) для досягнення їх взаємосумісності з аналогічними
підрозділами НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МЗС України, Міноборони України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, МВС України,
МНС України
5. *Продовжити практику залучення експертів держав - членів
НАТО до проведення в Україні навчань і тренувань з
антитерористичної тематики, спрямованих на вдосконалення та
поглиблення міжнародного співробітництва, отримання відповідних
оцінок та рекомендацій.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МЗС України, МНС України, Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
6. *Забезпечити учать України у командно-штабних
політико-військово-цивільних навчаннях НАТО з урегулювання
кризових ситуацій "CMX - 2009".
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, МЗС України, Міноборони
України, інші центральні органи виконавчої влади
7. *Провести консультації з відповідними структурами НАТО та
державами - членами НАТО щодо участі українських представників у
заходах Альянсу з урегулювання кризових ситуацій, зокрема тих, що
зумовлені терористичними актами.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МЗС України, МНС України, Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
8. *Продовжити практику залучення експертів Служби безпеки
України до виконання відповідних програм НАТО з метою підвищення
боєздатності підрозділів Служби безпеки України та їх
взаємосумісності з відповідними структурами держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МВС України, МЗС України
9. *Вжити заходів для проведення зустрічі експертів з метою
розгляду організаційних та юридичних питань щодо участі
Антитерористичного центру при Службі безпеки України у Процесі
планування та оцінки сил, Концепції оперативних можливостей НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
10. *Організовувати семінари за участю експертів НАТО для
вирішення питань щодо залучення експертів відповідних підрозділів
Служби безпеки України до Процесу планування та оцінки сил,
Концепції оперативних можливостей НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
11. *Розглянути можливість розроблення та здійснення під
егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної
реформи високого рівня заходів з реалізації Комплексного огляду
сектору безпеки України, пов'язаних з протидією тероризму, зокрема
оборонного характеру.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
центральні органи виконавчої влади
12. *Провести консультації з керівництвом Офісу безпеки НАТО
та Розвідувального управління Міжнародного військового штабу НАТО,
главами розвідувальних, спеціальних і правоохоронних органів
держав - членів Альянсу в рамках засідання Спеціального комітету
НАТО.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
13. *Провести за участю експертів спеціального уповноваженого
органу України з питань фінансового моніторингу засідання Спільної
робочої групи Україна - НАТО з економічної безпеки щодо розгляду
економічних та фінансових аспектів боротьби з тероризмом.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: МЗС України, Мінекономіки
України, Держфінмоніторинг України, Служба безпеки
України, інші центральні органи виконавчої влади
14. *Розробити разом із представниками антитерористичних
підрозділів держав - членів НАТО План-графік навчальних занять з
професійної підготовки та підвищення кваліфікації особового складу
підрозділів спеціального призначення держав - членів НАТО на базі
МЦСП Служби безпеки України на 2009 рік.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
15. *Продовжити роботу з узагальнення та практичного
використання досвіду держав - членів НАТО у сфері боротьби з
тероризмом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Адміністрація Держприкордонслужби України,
МЗС України, Міноборони України, МВС України
16. Продовжувати діяльність з виявлення і припинення
використання терористичними організаціями каналів незаконної
міграції та контрабанди для фінансування, постачання зброї,
вибухівки та відповідного обладнання, а також переправлення
бойовиків.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, Держмитслужба України,
Держфінмоніторинг України, інші центральні органи
виконавчої влади
17. Продовжити активну співпрацю з Міжнародною організацією
цивільної авіації (ІКАО) у питаннях підвищення безпеки повітряного
руху, вдосконалення механізму функціонування служб управління
повітряним рухом та ефективнішого реагування на можливі
терористичні загрози.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
МЗС України
18. Забезпечити розроблення механізму взаємодії суб'єктів
боротьби з тероризмом у процесі забезпечення безпеки дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав і
представництв міжнародних організацій в Україні. Вживати заходів
для запобігання та припинення ймовірних терористичних дій стосовно
таких об'єктів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МЗС України, МВС України
19. Провести відповідно до механізму взаємодії Державного
комітету ядерного регулювання України та інших компетентних
органів протиаварійне тренування на основі сценарію радіаційної
аварії з проявами радіологічного тероризму. За результатами
тренування підготувати коригувальні заходи, спрямовані на
вдосконалення механізму взаємодії відповідних органів державної
влади та організацій України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держатомрегулювання
України, Служба безпеки України, МНС України
20. Продовжити роботу з проведення наукових досліджень з
питань запобігання тероризму та забезпечувати участь українських
фахівців з антитерористичної діяльності у відповідних міжнародних
науково-практичних конференціях, нарадах і семінарах, що
організовуються НАТО. Забезпечити залучення експертів Альянсу до
аналогічних заходів, що проводяться в Україні.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Адміністрація Держприкордонслужби України, МЗС
України, Міноборони України, МВС України,
МНС України, інші центральні органи
виконавчої влади
21. Провести тактико-спеціальне навчання з антитерористичної
тематики за участю експертів держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
22. Забезпечувати дальше співробітництво з Міжнародною
організацією кримінальної поліції у сфері розшуку, затримання та
видачі правопорушників.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МВС України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
23. Брати участь у конференціях, семінарах, навчальних
програмах, виставкових заходах і консультаціях на експертному
рівні, що проводяться державами - членами НАТО, та продовжити
взаємодію із спеціальними службами цих держав з метою обміну
досвідом з питань науково-технічного забезпечення роботи з
протидії тероризму, міжнародній організованій злочинності,
корупції, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та нелегальній міграції.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Міноборони
України, Адміністрація Держприкордонслужби України,
інші центральні органи виконавчої влади
24. Опрацювати можливість організації експертної зустрічі з
питань обміну досвідом щодо впровадження перспективних технологій
для створення спеціальної техніки і озброєння у сфері боротьби з
тероризмом.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
25. Забезпечити підготовку законопроекту, в якому передбачити
врегулювання питань зняття правоохоронними органами інформації з
телекомунікаційних мереж для запобігання та розкриття злочинів,
налагодження відповідного співробітництва з правоохоронними
органами іноземних держав, додержання прав і свобод громадян у цій
сфері.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
інші центральні органи виконавчої влади
26. Опрацювати можливість утворення групи офіцерів зв'язку
при дипломатичних представництвах України в державах - членах
НАТО, міжнародних організаціях, які відповідатимуть за співпрацю з
правоохоронними органами та спецслужбами зазначених держав і
організацій з питань протидії транснаціональній організованій
злочинності та тероризму.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
інші центральні органи виконавчої влади
27. Сприяти розвитку співробітництва з питань кібернетичного
захисту між Службою безпеки України, Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації України та відповідними
органами НАТО, зокрема Центральним органом НАТО з управління
сферою кібернетичного захисту (ЦОУКЗ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Адміністрація Держспецзв'язку України
28. Забезпечити участь українських експертів у заходах,
передбачених Планом діяльності з реалізації Глобальної ініціативи
щодо боротьби з актами ядерного тероризму.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Держатомрегулювання
України, центральні органи виконавчої влади
1.1.3. Контроль над озброєнням, нерозповсюдженням
зброї масового знищення. Вдосконалення державного
експортного контролю
Україна продовжуватиме здійснювати заходи щодо забезпечення
нерозповсюдження зброї масового знищення, запроваджені Договором
про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), Договором про
всеосяжну заборону ядерних випробувань ( 995_372 ), Конвенцією про
заборону розробки, виробництва та накопичення запасів
бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх
знищення ( 995_054 ), Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення ( 995_182 ), а також Конвенцією про заборону або
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які
можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають
невибіркову дію ( 995_266 ). Водночас Україна виступає за
зміцнення механізму діяльності Міжнародної агенції з атомної
енергії (МАГАТЕ).
Україна підтримує співробітництво в рамках нових міжнародних
ініціатив у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення,
особливо в контексті ініціативи Великої Вісімки "Глобальне
партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового
знищення". Ефективна імплементація конкретних проектів, зокрема у
сфері посилення контролю за знищенням, зберіганням та утилізацією
радіоактивних джерел і фізичного захисту ядерних об'єктів та
матеріалів, є для України пріоритетом у межах цієї ініціативи.
Україна докладає необхідних зусиль для розширення та
зміцнення міжнародного співробітництва для задоволення потреб
держави у сфері роззброєння та нерозповсюдження, зокрема шляхом
імплементації проектів, започаткованих у рамках Програми спільного
зменшення загрози. Україна надає підтримку для розв'язання
проблеми ліквідації значних запасів надлишкового озброєння та
застарілих боєприпасів. Першочергова увага приділяється
імплементації проектів, започаткованих у співпраці з Альянсом.
Україна здійснює послідовну політику у сфері експортного
контролю, спрямовану на забезпечення національної безпеки та
виконання міжнародних зобов'язань України як члена міжнародних
організацій та держави - учасниці багатосторонніх міжнародних
договорів з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї
масового знищення та засобів її доставки, а також контролю за
міжнародними передачами звичайних видів озброєння. Україна
докладає необхідних зусиль з метою розширення, зміцнення та
вдосконалення співробітництва із зазначених питань з
відповідальними органами заінтересованих держав та міжнародних
організацій.
Заходи:
1. *Забезпечити координацію дій у рамках роботи
Верифікаційного координаційного центру НАТО щодо організації
верифікаційної діяльності та уточнення даних обмінної інформації
згідно з міжнародними договорами у сфері контролю над озброєннями
шляхом участі в семінарі Верифікаційного комітету НАТО з питань
перевірки щорічної обмінної інформації, участі в щорічному
засіданні керівного складу верифікаційних структур у рамках
Верифікаційного комітету НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Провести консультації з Оборонною групою високого рівня
НАТО з питань розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ). Взяти
участь у семінарі Оборонної групи високого рівня НАТО з питань
розповсюдження ЗМЗ про захист від радіологічної, хімічної та
бактеріологічної зброї. Забезпечити проведення в Україні
пленарного засідання Оборонної групи високого рівня НАТО з питань
розповсюдження ЗМЗ, а також у рамках Ради євроатлантичного
партнерства (РЄАП).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Взяти участь у заходах під егідою НАТО щодо постачання
національним силам безпеки та Тренувальній місії Альянсу в
Республіці Ірак військового та іншого майна.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки
України, Держекспортконтроль України, Держмитслужба
України
4. Продовжити консультації з НАТО та державами - членами
Альянсу, з питань контролю над озброєннями, експортного контролю
та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держекспортконтроль
України, Держмитслужба України, Служба безпеки
України, Мінпромполітики України, Міноборони
України, Мінекономіки України, МЗС України, НКАУ
5. Продовжити моніторинг виконання міжнародних зобов'язань
України у сфері контролю над озброєннями та обміну інформацією з
учасниками Вассенаарської домовленості ( 998_177 ), Режиму
контролю за ракетними технологіями, Групи ядерних постачальників,
Австралійської групи.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держекспортконтроль
України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, Держмитслужба України, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України, Міноборони
України, Мінпромполітики України, Мінекономіки
України, МЗС України, НКАУ
6. Продовжити роботу із забезпечення щорічного обміну
інформацією між Україною та державами - членами НАТО згідно з
міжнародними договорами з питань контролю над озброєннями.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Сприяти реалізації Проекту Канади з надання міжнародної
технічної допомоги Україні у рамках Глобального партнерства проти
розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення у зміцненні
безпекового контролю в аеропортах та пунктах перетинання кордону з
метою запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів.
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держприкордонслужби України, МЗС України,
Мінприроди України,
Держатомрегулювання України
8. Забезпечити сумісність дозвільних процедур експортного
контролю з вимогами відповідних багатосторонніх режимів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держекспортконтроль
України, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України, Держмитслужба України, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки України,
МЗС України, Мінпромполітики України,
Мінекономіки України, НКАУ
9. Розробити проект нормативно-правового акта про порядок
укладання компенсаційних (офсетних) договорів у сфері закупівлі
озброєння, військової та спеціальної техніки, продукції та
технологій подвійного використання для потреб національної безпеки
і оборони України.
Строк виконання: після прийняття Закону України
"Про державне оборонне замовлення" (нова редакція)
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
Мінпромполітики України, Міноборони України, Мін'юст
України, інші центральні органи виконавчої влади
10. Продовжити роботу із забезпечення супроводження іноземних
інспекційних груп на території України та проведення контрольних
заходів на території держав - учасниць згідно з Договором про
звичайні збройні сили в Європі ( 994_314 ), Договором між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки
про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь
( 840_050 ), місій спостережних польотів згідно з Договором з
відкритого неба ( 994_316 ), інспекцій з оцінки інформації
відповідно до Віденського документа 1999 року, переговорів щодо
зміцнення заходів довіри та безпеки, контрольних заходів згідно з
двосторонніми міжнародними договорами України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
11. Продовжити роботу із створення на базі 15-ї авіаційної
(транспортної) бригади Повітряних Сил Збройних Сил України
сучасного авіаційного комплексу спостереження за здійсненням
спостережних польотів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
12. Вжити заходів щодо імплементації Поправки до Конвенції
про фізичний захист ядерних матеріалів ( 951_013 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держатомрегулювання
України, Служба безпеки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, Мінпаливенерго України,
МЗС України, МНС України, МВС України,
Мін'юст України
1.1.3.1. Військово-технічне співробітництво
Україна розглядає військово-технічне співробітництво з
державами - членами та державами - партнерами Альянсу як важливу
складову захисту національних інтересів. Особлива увага
приділяється започаткуванню контактів та пошуку нових шляхів
співпраці у цій сфері. Основними пріоритетами України у сфері
військово-технічного співробітництва є оснащення Збройних Сил
України новітніми зразками озброєння та військової техніки;
підтримання в належному стані та модернізація наявних систем
(комплексів), досягнення їх взаємосумісності з озброєнням і
військовою технікою держав - членів НАТО; утилізація надлишкового
озброєння та боєприпасів; розвиток оборонних досліджень і
технологій, інноваційних технологій зв'язку, реалізація спільних
проектів з розробки і постачання озброєння та військової техніки,
надання послуг військового призначення; досягнення належного рівня
взаємосумісності у сфері стандартизації та кодифікації.
Заходи:
1. *Провести консультації з відповідними структурами НАТО
щодо можливостей активізації військово-технічного співробітництва
з Альянсом, перспектив реформування оборонно-промислового
комплексу України в контексті приведення оборонного виробництва
України у відповідність із стандартами НАТО, започаткування
спільних проектів з підприємствами та оборонно-промисловими
компаніями України, що здійснюють експорт власної продукції, щодо
постачання товарів військового призначення та подвійного
використання державам - членам НАТО та третім державам. Провести
консультації щодо здійснення за допомогою Альянсу та держав -
членів НАТО комплексного огляду оборонно-промислового комплексу
України з метою визначення його цілей, можливих спільних проектів
із розробки озброєння та військової техніки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. *Проводити консультації з військовими та економічними
комітетами НАТО і двосторонню співпрацю з державами - членами
Альянсу з актуальних питань застосування "офсетної" практики під
час закупівлі Україною озброєння та військової техніки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
Мінпромполітики України, Міноборони України, Мін'юст
України, інші центральні органи виконавчої влади
3. *Активізувати участь України в роботі з питань кодифікації
груп і підгруп Конференції національних директорів з озброєнь,
Організації НАТО з питань досліджень і технологій, Організації
НАТО з консультацій, командування та управління, Агенції із
стандартизації НАТО, Агенції НАТО з матеріально-технічного
забезпечення та постачання.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
4. Активізувати роботу двосторонніх комісій з питань
військово-технічного співробітництва з державами - членами НАТО, з
якими укладено угоди про співробітництво у військово-технічній
сфері.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, МЗС України
5. Провести в ході виконання програм технічного оснащення
Збройних Сил України та інших військових формувань перегляд
пріоритетів розвитку військово-технічного співробітництва з
державами - членами та державами - партнерами НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
6. Вжити заходів для вдосконалення законодавства у сфері
захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення
військово-технічного співробітництва.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпромполітики України,
Міноборони України, Мінекономіки України, інші
центральні органи виконавчої влади
1.1.4. Політика щодо врегулювання
"заморожених" конфліктів
Україна продовжує докладати значних зусиль для врегулювання
"заморожених" конфліктів у регіоні Південно-Східної та Східної
Європи на засадах мирних домовленостей.
Україна сприяє розв'язанню придністровської проблеми згідно з
принципами поваги до суверенітету, територіальної цілісності та
непорушності кордонів Республіки Молдова. Україна виступає за
продовження переговорів у форматі "5+2", зокрема на основі
положень українського плану мирного врегулювання зазначеної
проблеми.
Україна продовжує співробітництво з місією Європейської
Комісії з надання допомоги в урегулюванні питань кордону в Україні
та Республіці Молдова, спрямовуючи її на гармонізацію стандартів і
процедур прикордонного контролю, активізацію співробітництва
прикордонних і митних служб, проведення аналізу потенційних
ризиків.
Україна виступає за мирне розв'язання конфліктів у Республіці
Молдова (Придністров'я), Грузії (Абхазія, Південна Осетія) і
Азербайджанській Республіці (Нагірний Карабах) на основі принципів
територіальної цілісності та поваги до суверенітету.
Україна готова в рамках міжнародних дипломатичних зусиль
зробити свій внесок у мирне врегулювання відповідних конфліктів.
Заходи:
1. *Продовжити проведення в рамках Інтенсифікованого діалогу
консультацій з НАТО щодо здійснення заходів з підтримання миру і
стабільності, зокрема на Південному Кавказі та в Республіці
Молдова, беручи до уваги позицію Альянсу щодо врегулювання цих
конфліктів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Міноборони
України, інші центральні органи виконавчої влади,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
2. Сприяти розв'язанню "заморожених" конфліктів, зокрема, в
Республіці Молдова (Придністров'я), Грузії (Абхазія та Південна
Осетія) і Азербайджанській Республіці (Нагірний Карабах).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, МВС України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Служба безпеки України,
Адміністрація Держприкордонслужби України
3. Продовжити забезпечення неухильного виконання Меморандуму
про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова
та Європейською Комісією щодо місії Європейської Комісії з надання
допомоги в питаннях кордону між Україною та Республікою Молдова
( 998_235 ) з метою підвищення ефективності прикордонного та
митного контролю на придністровській ділянці
українсько-молдовського державного кордону.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Мінтрансзв'язку України, Адміністрація
Держприкордонслужби України,
Держмитслужба України, Вінницька
та Одеська облдержадміністрації
1.1.5. Участь України у міжнародних
організаціях та регіональних ініціативах
1.1.5.1. Організація Об'єднаних Націй (ООН)
Участь України в діяльності ООН продовжує бути одним із
пріоритетів її зовнішньої політики. Україна докладає зусиль для
дальшого зміцнення ООН як важливого механізму мобілізації,
гармонізації та координації діяльності міжнародного
співтовариства, спрямованого на розв'язання широкого кола
глобальних проблем, зокрема у сфері підтримання міжнародного миру
та безпеки.
Заходи:
1. Продовжити роботу з розширення сфери залучення
українського миротворчого персоналу до операцій та місій з
підтримання миру під егідою ООН.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Міноборони України, МВС України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. Брати участь у зміцненні регіональної безпеки
навколишнього природного середовища шляхом здійснення заходів
Програми розвитку ООН і Програми ООН з навколишнього середовища.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінприроди України, МЗС
України, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України
1.1.5.2. Рада Європи (РЄ)
Україна продовжуватиме активне співробітництво з Радою Європи
(РЄ) щодо завершення роботи з виконання взятих під час вступу до
цієї Організації зобов'язань.
З метою дальшого розвитку співробітництва з РЄ Україна
спрямовуватиме зусилля на вдосконалення чинного, а також
розроблення нового законодавства та приведення його у
відповідність з європейськими стандартами у сфері прав людини та
верховенства права. Україна продовжуватиме активне співробітництво
з органами РЄ у таких сферах: забезпечення свободи функціонування
засобів масової інформації; розвиток толерантного суспільства, що
базується на демократичних стандартах; забезпечення реалізації
прав національних меншин, рівноправності жінок та чоловіків,
захисту дітей тощо.
Заходи:
1. Забезпечувати участь представників України у відповідних
органах РЄ (Група Помпіду, GRECO), до компетенції яких належать
питання протидії відмиванню коштів, корупції, організованій
злочинності, тероризму та транснаціональному наркобізнесу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Мін'юст
України, МВС України, Служба безпеки України,
Держфінмоніторинг України, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
2. Вжити заходів щодо виконання зобов'язань України, які
випливають з її членства в Раді Європи, зокрема стосовно
вдосконалення виборчого законодавства, приведення повноважень
прокуратури у відповідність з європейськими стандартами,
завершення реформи судової системи, боротьби з корупцією,
реформування засобів масової інформації.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
МЗС України, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади
3. Забезпечити виконання програм, передбачених Планом дій
Ради Європи щодо України на 2008-2011 роки ( 994_929 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Мін'юст
України, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади, а також Координаційне бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України
4. Забезпечити реалізацію Концепції державної регіональної
політики ( 341/2001 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд України,
інші центральні, місцеві органи виконавчої влади
1.1.5.3. Організація з безпеки
і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Україна як активний учасник ОБСЄ заінтересована у
використанні можливостей Організації для підвищення рівня своєї
національної безпеки, врегулювання "заморожених" конфліктів,
зміцнення демократії на європейському просторі, а також
забезпечення територіальної цілісності, недоторканності державних
кордонів, підтримання стабільного економічного розвитку. Україна
докладатиме зусиль для підтримки збалансованості трьох вимірів
діяльності ОБСЄ - посилення економічного та екологічного вимірів,
зміцнення аналітичного потенціалу ОБСЄ та підвищення її здатності
у застосуванні превентивних дій.
Україна продовжуватиме активне співробітництво з ОБСЄ у сфері
розвитку демократичних інститутів, зокрема, шляхом удосконалення
свого виборчого процесу, зміцнення верховенства права, розвитку
громадянського суспільства, запобігання торгівлі людьми та
боротьби з тероризмом.
Заходи:
1. Забезпечити активну участь України в нараді ОБСЄ з огляду
зобов'язань у сфері людського виміру (м. Варшава, Республіка
Польща), у семінарах та конференціях з питань терпимості і
боротьби з торгівлею людьми, тероризмом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Мін'юст
України, Мінсім'ямолодьспорт України, МВС України,
Служба безпеки України за участю Вищого
адміністративного суду України, Верховного Суду
України та Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини (за згодою)
2. Розпочати практичну реалізацію Меморандуму про
взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з
безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна
стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного
палива)( 994_922 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, МЗС
України, Мінпромполітики України, інші центральні
органи виконавчої влади, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
3. Забезпечити участь представників України в переговорах у
рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, Спільної
консультативної групи, створеної згідно з Договором про звичайні
збройні сили в Європі ( 994_315 ), та Консультативної комісії з
відкритого неба, створеної згідно з Договором з відкритого неба
( 994_316 ), а також Багатонаціональної дорадчої групи
Регіонального центру сприяння контролю над озброєнням, верифікації
та імплементації у Південно-Східній Європі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади, Секретаріат
Президента України, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
4. Брати участь у заходах із зміцнення регіональної безпеки
навколишнього природного середовища шляхом реалізації першого
етапу ініціативи з безпеки та навколишнього середовища, яка
підтримується державами - членами НАТО та ОБСЄ.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінприроди України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
1.1.5.4. Європейський Союз (ЄС)
У контексті реалізації стратегічного курсу України на набуття
членства в ЄС буде продовжено переговори щодо укладення нової
посиленої угоди та створення зони вільної торгівлі з ЄС.
Заходи:
1. Продовжити переговори щодо укладення Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, а також щодо створення зони вільної торгівлі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Мінекономіки України, Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. Завершити переговори щодо підготовки нового документа на
заміну Плану дій "Україна - Європейський Союз" ( 994_693 ).
Строк виконання: перший квартал 2009 року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Мінекономіки
України, Мін'юст України, інші центральні органи
виконавчої влади, а також Координаційне бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. Продовжити здійснення заходів для поглиблення
секторального співробітництва з ЄС.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України,
Мінпромполітики України, Мінагрополітики України,
інші центральні органи виконавчої влади
1.1.5.5. Організація за демократію
та економічний розвиток - ГУАМ
Україна розглядає Організацію за демократію та економічний
розвиток - ГУАМ як важливий регіональний орган, покликаний
реалізувати проекти, що становлять інтерес як для держав - членів
Організації, так і для всіх європейських держав.
Україна підтримуватиме зусилля Організації з реалізації
пріоритетних напрямів співробітництва, що визначені Статутом
Організації ( 886_002 ) та рішеннями Київського (2006 рік),
Бакинського (2007 рік) та Батумського (2008 рік) самітів, зокрема,
щодо поглиблення торговельно-економічних відносин, розвитку
транспортної інфраструктури, гармонізації правових та
інституціональних структур, уніфікації митних і тарифних норм
шляхом їх наближення до міжнародних стандартів, забезпечення
енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією
та незаконним обігом наркотиків. Практичне виконання конкретних
завдань передбачає створення зони вільної торгівлі між державами -
членами ГУАМ, співробітництво у торговельній та митній сферах.
Заходи:
1. Продовжити активну участь України в діяльності Організації
за демократію та економічний розвиток - ГУАМ, зокрема шляхом
зміцнення взаємодії Організації з провідними міжнародними
інституціями та регіональними організаціями з питань, що
становлять взаємний інтерес.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. Забезпечити виконання Національного плану дій з реалізації
проекту із сприяння торгівлі і транспортуванню Рамкової програми
ГУАМ - США із сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню
прикордонного та митного контролю, боротьбі з тероризмом,
організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24 грудня 2005 року N 568 ( 568-2005-р ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держмитслужба України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
3. Продовжити роботу із створення зони вільної торгівлі між
державами - членами Організації за демократію та економічний
розвиток - ГУАМ.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
4. Забезпечити взаємодію між відповідними органами держав -
членів ГУАМ, діяльність Міжвідомчої групи України у Віртуальному
центрі ГУАМ по боротьбі з тероризмом, функціонування національного
сегмента Міждержавної інформаційно-аналітичної системи ГУАМ.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Адміністрація Держприкордонслужби України, ДПА
України, Держмитслужба України, МЗС України,
МВС України, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
5. Брати участь у заходах, що проводяться в рамках
Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ щодо
боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та
розповсюдженням наркотиків, протидії незаконній торгівлі зброєю,
торгівлі людьми та нелегальній міграції.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МВС України, Адміністрація Держприкордонслужби
України, Держмитслужба України
1.1.5.6. Організація Чорноморського Економічного
Співробітництва (ОЧЕС)
Україна продовжуватиме активне співробітництво з державами -
членами ОЧЕС у рамках Парламентської асамблеї, Ділової ради,
Чорноморського банку торгівлі та розвитку і Міжнародного центру
чорноморських досліджень. Буде забезпечуватися участь у діяльності
галузевих допоміжних органів ОЧЕС.
Україна докладатиме зусиль для дальшого вдосконалення
діяльності Організації, зокрема шляхом ефективного використання
потенціалу Чорноморського банку торгівлі та розвитку, заснування
представництв Банку в державах - членах ОЧЕС, започаткування
регіональних програм лізингу та створення регіональної лізингової
компанії. У цьому контексті буде посилено роботу щодо перегляду
двосторонніх угод, спрямованих на уникнення подвійного
оподаткування, залучення та захист інвестицій.
Захід:
1. Забезпечити активну участь України в діяльності ОЧЕС та
допоміжних органів Організації.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Мінпаливенерго України, МОН України,
Мінекономіки України, інші центральні органи
виконавчої влади
1.1.5.7. Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні
Співробітництво у Чорноморському регіоні є одним із ключових
напрямів зовнішньої політики України. Зростаюче значення регіону
для європейської та євроатлантичної безпеки зумовлює необхідність
ретельного пошуку шляхів підвищення рівня безпеки і стабільності в
регіоні з використанням міжнародних зусиль та реалізацією
відповідних регіональних ініціатив України.
Україна забезпечить неухильне виконання Угоди про створення
Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва
( 998_151 ) та продовжуватиме брати участь у військово-морській
операції ВМС Турецької Республіки "Чорноморська гармонія".
Заходи:
1. Продовжити участь у діяльності Чорноморської Групи
Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Продовжити практичну участь Збройних Сил України в
операції ВМС Турецької Республіки "Чорноморська гармонія" згідно з
Протоколом між Міністерством оборони України та Генеральним штабом
Збройних Сил Турецької Республіки про співробітництво з питань
обміну інформацією в рамках операції "Чорноморська гармонія"
( 792_063 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Продовжити імплементацію положень Документа про заходи
зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному
морі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
1.1.5.8. Ініціатива зі співробітництва
у Південно-Східній Європі
Підтримуючи ініціативи Ради глав оборонних відомств держав
Південно-Східної Європи, Україна підтверджує свій намір щодо
дальшого поглиблення співробітництва з метою підтримання миру,
довіри і добросусідських відносин у регіоні та поза його межами.
Україна розглядає поглиблення співробітництва в рамках Ради глав
оборонних відомств держав Південно-Східної Європи як сприятливий
фактор для дальшої європейської та євроатлантичної інтеграції.
Заходи:
1. Продовжити співробітництво в рамках Ради глав оборонних
відомств держав Південно-Східної Європи. Забезпечити участь
представників Міноборони України у пленарних засіданнях,
консультаціях, конференціях, семінарах під егідою Ради глав
оборонних відомств держав Південно-Східної Європи.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Опрацювати питання щодо участі України в діяльності
миротворчих сил у складі багатонаціональної бригади держав
Південно-Східної Європи (SEEBRIG).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
1.1.5.9. Вишеградська група
Україна надає особливого значення дальшому поглибленню
співробітництва з державами Вишеградської групи і високо цінує
практичну допомогу зазначених держав у сфері реформування сектору
безпеки.
Розширення співробітництва з Вишеградською групою сприятиме
реалізації державної політики України, спрямованої на її
євроатлантичну інтеграцію.
Заходи:
1. Продовжити військово-політичні консультації з питань
реформування сектору безпеки та розвитку Збройних Сил України на
рівні міністрів оборони держав Вишеградської групи.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Продовжити підготовку групи спеціального призначення
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (військова
поліція), визначеної для участі у багатонаціональному батальйоні
військової поліції НАТО, створеному державами Вишеградської групи.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Сприяти забезпеченню належної діяльності
українсько-польського консорціуму з утилізації запасів меланжу
(компонента рідкого ракетного палива) в Україні.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
1.1.6. Двосторонні відносини з сусідніми державами
Україна цінує високий рівень двосторонніх відносин з
сусідніми державами (Республіка Білорусь, Республіка Молдова,
Республіка Польща, Російська Федерація, Румунія, Словацька
Республіка, Угорська Республіка) і прагне дальшого зміцнення цих
відносин на засадах взаємності, загальновизнаних демократичних
принципів та всебічного розвитку.
Докладатимуться зусилля з метою підтримання позитивної
динаміки міждержавного діалогу, забезпечення безпеки прикордонних
територій, підтримки політичного співробітництва. Україна має
намір підтримувати та зміцнювати позитивні досягнення у
двосторонніх відносинах, передусім у торговельній та економічній
сферах, які залишатимуться пріоритетними.
Україна приділятиме особливу увагу питанню
договірно-правового оформлення державного кордону. Проведення
демаркації державного кордону з сусідніми державами сприятиме
вирішенню низки важливих питань. Україна виступає за проведення
такої роботи виключно на засадах загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права у цій сфері та за умови паритетності відносин.
Завершено договірно-правове оформлення державного кордону з
державами - членами НАТО (Республіка Польща, Румунія, Словацька
Республіка, Угорська Республіка). На даний час триває процес
демаркації державного кордону між Україною і Республікою Молдова.
Здійснено підготовчі заходи з метою започаткування переговорного
процесу з Російською Федерацією з питань демаркації сухопутної
ділянки українсько-російського державного кордону.
Належне оформлення державного кордону України з сусідніми
державами, в тому числі делімітація її морських кордонів, на
основі дотримання загальновизнаних норм і принципів міжнародного
права, сприятиме посиленню ефективності боротьби з контрабандою,
транспортуванням наркотиків та нелегальною міграцією. Встановлення
морських кордонів в Азовському і Чорному морях та Керченській
протоці дасть змогу гарантувати навігаційну безпеку, розширити
можливості для ефективної боротьби з транскордонними
правопорушеннями (контрабанда, браконьєрство та порушення вимог
законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища).
Заходи:
1. *Провести консультації з НАТО з питань розвитку відносин
України з державами - членами СНД.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Міноборони
України, інші центральні органи виконавчої влади,
Адміністрація Держприкордонслужби України
2. Продовжити роботу з договірно-правового оформлення
державного кордону України з сусідніми державами.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, інші
центральні органи виконавчої влади, Адміністрація
Держприкордонслужби України,
Фонд державного майна України
3. Активізувати транскордонне співробітництво з сусідніми
державами - членами НАТО і ЄС. Організувати та провести дні
добросусідства з прикордонними регіонами держав - членів НАТО і
ЄС.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Чернівецька
облдержадміністрації, а також МЗС України, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади
4. Продовжити співробітництво з відповідними органами влади,
в тому числі регіональними службами міністерств із надзвичайних
ситуацій, сусідніх держав - членів НАТО (Республіка Болгарія,
Республіка Польща, Румунія, Словацька Республіка, Турецька
Республіка, Угорська Республіка) у рамках здійснення заходів
прикордонного співробітництва та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
Міноборони України, а також Адміністрація
Держприкордонслужби України, Держмитслужба України
5. Активізувати співробітництво у рамках єврорегіонів "Буг",
"Нижній Дунай", "Верхній Прут" та "Карпатський". Організувати в
рамках Дня Європи та Європейського тижня місцевої демократії в
Україні проведення культурно-масових заходів у прикордонних
областях України за участю представників держав - членів НАТО і
ЄС.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд України,
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Львівська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації,
МЗС України, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади
1.2. Внутрішня політика
1.2.1. Забезпечення верховенства права
та додержання прав людини
Україна використовує досвід провідних держав світу, зокрема
держав - членів НАТО, у проведенні внутрішніх реформ,
удосконаленні системи державного управління та розвитку місцевого
самоврядування. Уряд України вживає заходів для створення
інституціонального середовища, що стимулюватиме ділову активність,
економічне зростання на основі структурно-інноваційних
перетворень, а також створення сучасної соціальної інфраструктури
і розвитку ринкової економіки з відповідною системою соціального
захисту.
Консолідація суспільства, проведення економічних і соціальних
реформ, продовження реформування оборонного та безпекового
секторів є основними завданнями внутрішньої політики України.
Україна заінтересована у зміцненні основоположних принципів
демократичного суспільства, захисту загальнолюдських цінностей та
верховенства права. Україна захищатиме і гарантуватиме права і
свободи громадян. Повага до прав і свобод людини визначає зміст і
напрями реалізації державної політики. Україна як сторона основних
міжнародних договорів у сфері захисту прав людини поважає принципи
міжнародного права щодо заборони дискримінації людини. Україна
продовжує докладати зусиль для дотримання принципу рівності
громадян, захисту прав національних меншин, сприяння толерантності
в суспільстві.
Реформування системи правоохоронних органів залишається одним
із пріоритетів діяльності і спрямоване на забезпечення
відповідності системи кримінальної юстиції України нормам
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та нормам і стандартам Ради
Європи. Основним завданням залишається вдосконалення порядку
функціонування правоохоронних органів. Їх діяльність має
спрямовуватися передусім на захист громадян, їх прав і свобод.
Конституційні засади та принципи організації діяльності
прокуратури будуть приведені у відповідність із стандартами
демократичного суспільства. Реформи проводитимуться згідно з
рекомендаціями Парламентської Асамблеї та Комітету Міністрів Ради
Європи.
Заходи:
1. *Провести консультації Україна - НАТО з питань
конституційної реформи в Україні.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
2. Підготувати пропозиції щодо підписання Україною
Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких
зникнень ( 995_l54 ), схваленої 20 грудня 2006 року на 61-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МВС України, Мін'юст
України, МЗС України, Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
3. Створити систему безоплатного надання правової допомоги з
метою гарантування прав на правову допомогу найбільш незахищеним
верствам населення. Внести на розгляд Верховної Ради України
проект Закону України "Про безоплатну правову допомогу".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
4. Сприяти практичній реалізації проектів технічної допомоги
(у співпраці з Канадським агентством міжнародного розвитку) у
сфері реформування системи державної служби, розвитку
державно-приватного партнерства, громадянського суспільства,
демократії, місцевого самоврядування, приватного підприємництва,
розв'язання соціально-економічних проблем, забезпечення ефективної
участі у світовій торгівлі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
МЗС України, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади
5. Продовжити реалізацію проекту технічної допомоги "Сприяння
реформі системи вторинної охорони здоров'я" у рамках Програми ЄС
"Тасіс".
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МОЗ України
1.2.2. Зміцнення демократичних і виборчих засад
Одним з основних завдань України на шляху зміцнення
демократії та верховенства права є вдосконалення національного
законодавства, зокрема про вибори та референдум.
З метою зменшення кількості правових актів та уніфікації
виборчого законодавства є доцільним прийняття Виборчого кодексу
України. Розвиток різних форм безпосередньої демократії в Україні
має здійснюватись відповідно до стандартів демократичних
суспільств.
Захід:
1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проектів законів:
про всеукраїнський референдум;
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
про місцевий референдум.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
1.2.3. Адміністративна реформа
Метою адміністративної реформи є поступове створення системи
державного управління, яка сприятиме становленню України як
високорозвиненої правової європейської держави з високим рівнем
життя, соціальної стабільності, культури та демократії.
Проведення адміністративної реформи передбачає здійснення
низки заходів, спрямованих на забезпечення структуризації системи
державних органів, оптимізацію функціональних повноважень
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою
запобігання дублюванню їх функцій.
З цією метою необхідно визначити на законодавчому рівні
основні завдання, принципи організації діяльності центральних
органів виконавчої влади, їх повноваження у відносинах з іншими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Україна продовжуватиме вживати заходів для вдосконалення
системи надання адміністративних послуг з метою наближення системи
державного управління до європейських стандартів, демократизації
соціальних відносин, переходу органів державної влади від
принципів управління громадянами до принципів служіння їх
інтересам. Для цього необхідно прийняти
Адміністративно-процедурний кодекс України, яким буде врегульовано
порядок (процедуру) діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення,
реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних
та юридичних осіб. З прийняттям Кодексу буде закладено основи
правовідносин у сфері надання адміністративних послуг, що
відповідатиме частині другій статті 6 і частині другій статті 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Заходи:
1. Забезпечити підготовку та супроводження у Верховній Раді
України проектів:
Адміністративно-процедурного кодексу України;
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
закону про центральні органи виконавчої влади;
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
закону про державну службу (нова редакція).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Головдержслужба України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. Затвердити стандарти надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
3. Здійснити перегляд розмірів плати за надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади з метою
приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
4. Провести за участю представників міжнародних організацій,
провідних установ держав - членів НАТО і ЄС експертизу проектів
законів про адміністративно-територіальний устрій України, про
місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд України,
інші центральні органи виконавчої влади
1.2.4. Зміцнення повноважень та підвищення
рівня незалежності судової влади
Україна продовжуватиме вживати заходів для подолання
негативних тенденцій у сфері функціонування судової системи на
різних рівнях. Метою реформування судової системи є створення
єдиної системи судоустрою, що функціонує на засадах верховенства
права відповідно до міжнародних стандартів і гарантує право особи
на справедливе судочинство.
Україна використовуватиме міжнародний досвід, зокрема
держав - членів НАТО, у сфері реформування судової системи.
Заходи:
1. *Провести консультації Україна - НАТО щодо дальшого
розвитку судової реформи в Україні.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України, МЗС
України, інші центральні органи виконавчої влади, за
участю Вищого адміністративного суду України і
Верховного Суду України
2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проектів законів:
про внесення змін до Законів України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) та "Про статус суддів" ( 2862-12 );
Строк виконання: до прийняття зазначених
Законів Верховною Радою України
Відповідальні за виконання: Мін'юст України, інші
центральні органи виконавчої влади, за участю
Верховного Суду України і Вищого адміністративного
суду України
про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру"
( 2887-12 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
3. Сприяти (у співпраці з Канадським агентством міжнародного
розвитку) реалізації проектів технічної допомоги, що надається
Канадою у сфері забезпечення верховенства права, вдосконалення
судової системи та юридичної освіти, боротьби з корупцією.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
МЗС України, Мінекономіки України,
за участю Верховного Суду України
1.2.5. Реформування Державної кримінально-виконавчої
служби України
Україна приділяє належну увагу реформуванню Державної
кримінально-виконавчої служби України, метою якої є створення
закладів відбування покарань та служби пробації, які
відповідатимуть європейським вимогам і стандартам, а також
гарантуватимуть право засуджених осіб на захист людської гідності,
належні умови утримання та реалізацію інших прав і свобод.
Основними напрямами реформування пенітенціарної системи є
приведення умов утримання засуджених та ув'язнених осіб у
відповідність із вимогами національного законодавства та
європейськими нормами і стандартами, забезпечення безумовного
додержання прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі,
стабільного функціонування органів та установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань,
закладів охорони здоров'я і навчальних закладів Державної
кримінально-виконавчої служби України.
Захід:
1. Забезпечити належне фінансування заходів Державної
програми покращення умов утримання засуджених та осіб, взятих під
варту, на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 1090 ( 1090-2006-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Державний департамент
України з питань виконання покарань, Мінфін України
1.2.6. Реформування системи
кримінальної юстиції України
Україна вживатиме заходів, спрямованих на реформування
системи кримінальної юстиції, що ґрунтуються на досягненнях і
традиціях національного законодавства, європейських цінностях щодо
захисту прав та основоположних свобод людини і громадянина,
положеннях міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України та з урахуванням Концепції
реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом
Президента України від 8 квітня 2008 року N 311 ( 311/2008 ).
Захід:
1. Проводити постійний моніторинг виконання плану заходів з
реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України
( 1153-2008-р ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Мін'юст України, інші
центральні органи виконавчої влади
1.2.7. Боротьба з корупцією, організованою
злочинністю, легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
та фінансуванням тероризму
Україна продовжує здійснювати заходи у сфері боротьби з
корупцією, яка є однією з найнебезпечніших загроз правам людини,
правопорядку, демократії та соціальній справедливості, а також
заходи, спрямовані на запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму.
З цією метою продовжуватиметься виконання щорічних планів
заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Заходи:
1. Продовжити роботу з укладення двосторонніх міжнародних
договорів про співробітництво у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванням тероризму.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг
України, Мін'юст України, Мінфін України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої
влади, Служба безпеки України
2. Забезпечити функціонування Єдиної державної інформаційної
системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з
використанням інфраструктури транспортної мережі Національної
системи конфіденційного зв'язку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг
України, Адміністрація Держспецзв'язку України,
інші органи державної влади - суб'єкти зазначеної
Єдиної системи
3. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проектів законів про:
засади запобігання та протидії корупції;
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення;
відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень.
Строк виконання: до прийняття зазначених законів
Верховною Радою України
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
інші центральні органи виконавчої влади
4. Продовжити участь у заходах, що здійснюються Групою держав
по боротьбі з корупцією "GRECO".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України, МЗС
України, МВС України, Держфінмоніторинг України, ДПА
України, інші центральні органи виконавчої влади,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
Служба безпеки України, за участю Вищого
адміністративного суду України,
Верховного Суду України
5. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України
проект закону про державний фінансовий контроль за декларуванням
доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання
функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: ДПА України,
Мін'юст України, Служба безпеки України,
Головдержслужба України, Мінфін України,
МВС України
6. Провести громадські слухання на тему "Боротьба з корупцією
та забезпечення належного управління в рамках реалізації Україною
політики євроатлантичної інтеграції".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
МЗС України, Мін'юст України, МВС України,
інші центральні органи виконавчої влади
7. Забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації
Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності"
на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 2007 року N 657-р ( 657-2007-р ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МВС України,
інші центральні органи виконавчої влади
8. Продовжити роботу щодо забезпечення виконання плану
співробітництва між Радою Європи та Україною, в тому числі
започаткування "Проекту по боротьбі з відмиванням грошей та
фінансуванням тероризму (MOLI-UA2)".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг
України, Мін'юст України, Головдержслужба України,
інші центральні органи виконавчої влади
9. Продовжити участь у засіданнях, семінарах, конференціях та
інших заходах з питань боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму,
які проводяться під егідою ООН, Групи з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи,
Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Егмонтської групи
підрозділів фінансової розвідки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг
України, МЗС України, Мін'юст України, МВС України,
ДПА України, інші центральні органи виконавчої влади,
Служба безпеки України, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, за участю
Національного банку України
10. Забезпечити проведення моніторингу фінансових операцій
щодо виявлення фактів фінансування тероризму та розповсюдження
зброї масового знищення, а також досліджувати можливі методи
розповсюдження такої зброї, забезпечити направлення узагальнених
матеріалів до правоохоронних органів згідно з компетенцією.
Строк виконання: протягом року
Відповідальний за виконання -
Держфінмоніторинг України
11. Продовжити роботу з проведення наукових досліджень у
сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Держфінмоніторинг України, Мін'юст України, МЗС
України, інші центральні органи виконавчої влади
1.2.8. Забезпечення ефективного функціонування
Національної системи координації співробітництва
України з НАТО
Україна вживає заходів, спрямованих на вдосконалення діючої
Національної системи координації співробітництва України з НАТО.
Метою таких заходів є:
підвищення ефективності координації діяльності органів
виконавчої влади України у сфері євроатлантичної інтеграції;
застосування єдиного системного підходу до визначення
пріоритетних завдань у зазначеній сфері та шляхів їх реалізації;
запровадження чіткого контролю за виконанням органами
виконавчої влади завдань у відповідних сферах співробітництва з
НАТО;
своєчасне планування залучення людських та фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації таких завдань.
Пріоритетом роботи системи залишається підтримання належної
динаміки та дальше поглиблення співпраці України з Альянсом,
зокрема у рамках Плану дій Україна - НАТО ( v0002520-03 ),
Інтенсифікованого діалогу, а також розширення співробітництва
органів державної влади України з Альянсом у рамках реалізації
існуючих проектів і програм.
Заходи:
1. *Взяти участь у спільних засіданнях Політичного та
Політико-військового керівного комітетів НАТО щодо ходу виконання
Цільового плану Україна - НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО ( v0002520-03 ) та провести оцінку поточного стану
його виконання.
Строк виконання: другий та четвертий квартали
Відповідальні за виконання: МЗС України, інші центральні
органи виконавчої влади, Координаційне бюро європейської
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України, за участю Національного центру з
питань євроатлантичної інтеграції України
2. Вжити заходів щодо вдосконалення Національної системи
координації співробітництва з НАТО з метою забезпечення
ефективного співробітництва України з НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, інші
центральні органи виконавчої влади, а також
Координаційне бюро європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. Забезпечити належну координацію здійснення заходів
Цільового плану Україна - НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій
Україна - НАТО ( v0002520-03 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, інші
центральні органи виконавчої влади, Координаційне
бюро європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України, за участю
Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України
1.3. Економічні питання
1.3.1. Економічні пріоритети та забезпечення
економічної безпеки України
Україна докладає зусиль для вдосконалення правових,
економічних та організаційних засад формування системи цільових і
стратегічних документів з метою підвищення ефективності державної
політики економічного і соціального розвитку, окремих галузей
економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Україна продовжуватиме здійснення заходів, спрямованих на
усунення адміністративних та регуляторних бар'єрів і дальше
спрощення процедур державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності, а також удосконалення процедур видачі документів
дозвільного характеру.
Передбачається приділити увагу розвитку малого
підприємництва, яке в сучасних ринкових умовах є одним з важливих
факторів забезпечення сталого соціально-економічного розвитку
регіонів. Дієвим інструментом створення сприятливих умов для
зростання потенціалу малого підприємництва є виконання програм,
спрямованих на забезпечення його розвитку.
Україна створила сприятливі умови для залучення інвестицій у
розвиток залізничного транспорту, перетворення його у
високотехнологічну галузь транспортного комплексу держави,
конкурентоспроможну на внутрішньому і міжнародному ринках.
У зв'язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний
захист ядерного матеріалу ( 951_013 ) на розгляд Верховної Ради
України внесено проект закону про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про
фізичний захист ядерного матеріалу ( 951_013 ). Прийняття
зазначеного закону дасть змогу імплементувати міжнародні вимоги з
ядерної та радіаційної безпеки в законодавство України.
Україна продовжуватиме здійснення заходів, спрямованих на
посилення енергозбереження та впровадження інноваційних
енергозберігаючих технологій. Виконується план заходів щодо
зменшення потреби у природному газі шляхом технологічного
оновлення енергетичного господарства. Приділяється увага
підвищенню рівня інноваційної активності підприємств реального
сектору економіки, його конкурентоспроможності, утвердженню
України як держави з високим рівнем технологічного розвитку.
Триває підготовка нормативно-правових актів з питань
формування єдиного енергетичного балансу з метою створення
стабільних, економічно ефективних умов для забезпечення потреб
економіки в енергетичних ресурсах.
Інтеграція об'єднаної енергетичної системи України до
транс'європейської, що є складовою стратегічної мети держави
інтегруватися у європейські та євроатлантичні структури,
здійснюється відповідно до Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року ( 145-2006-р ) та із застосуванням механізму
співпраці з європейськими інституціями в енергетичній сфері в
рамках Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва у сфері енергетичної галузі
( 994_694 ), Договору до Європейської енергетичної Хартії
( 995_056 ), дво- та багатосторонніх міжнародних договорів про
співробітництво в енергетичній сфері. Основною метою зазначеного
співробітництва є зближення енергетичного ринку України та Європи.
Україна підтримує формування і розвиток
Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору як
відкритого об'єднання заінтересованих держав регіону для спільної
діяльності зі створення сприятливих умов для надійного, прозорого
постачання і транзиту вуглеводневих енергоносіїв з каспійського та
інших регіонів до Європи за умови забезпечення взаємовигідного
балансу інтересів виробників, споживачів і транзитерів відповідно
до положень Договору до Європейської енергетичної Хартії
( 995_056 ) та інших міжнародних документів.
До пріоритетів міжнародного співробітництва України належать
диверсифікація джерел та безпека постачання енергоресурсів, ядерна
безпека, реформування енергетичного ринку, розвиток і модернізація
енергетичної галузі, забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії.
Розробляється проект Концепції створення та функціонування
системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів на
2010-2018 роки.
Заходи:
1. *Провести засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО
з питань економічної безпеки, з питань безпеки енергетичної
інфраструктури та енергетичної безпеки.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго України,
Мінекономіки України, інші центральні органи
виконавчої влади, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України,
за участю НАК "Нафтогаз України"
2. Забезпечити виконання Державної програми розвитку
машинобудування на 2006-2011 роки ( 516-2006-п ), затвердженої з
метою здійснення заходів з виконання Державної програми розвитку
промисловості на 2003-2011 роки ( 1174-2003-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпромполітики України,
Мінекономіки України, Держспоживстандарт України,
інші центральні органи виконавчої влади
3. Забезпечити безпеку транзитних нафто- та газопроводів на
території України шляхом установлення технічних засобів охорони на
їх лінійних частинах і стаціонарних об'єктах.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго України,
Мінекономіки України, інші центральні органи
виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України"
4. Розробити нормативно-правовий акт з метою впровадження
сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів
на виконання Закону України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
5. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проектів законів про:
внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" ( 2806-15 );
перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держкомпідприємництво
України, Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
6. Забезпечити здійснення заходів щодо реалізації
Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні ( 2157-14 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання:
Держкомпідприємництво України,
місцеві органи виконавчої влади
7. Забезпечити дальше співробітництво України і держав -
учасниць Європейського реєстру бізнесу в частині обміну узгодженою
інформацією щодо суб'єктів господарювання в мережі зазначеного
Реєстру та національних реєстраційних системах держав - членів ЄС.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання:
Держкомпідприємництво України,
інші центральні органи виконавчої влади
8. Продовжити роботу з реалізації стратегічних проектів в
енергетичній сфері, зокрема будівництва Євро-Азійського
нафто-транспортного коридору (ЄАНТК).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго України,
МЗС України, Мінекономіки України, інші центральні
органи виконавчої влади, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, за участю
НАК "Нафтогаз України"
9. Вжити заходів для забезпечення участі України в Договорі
про Європейське енергетичне співтовариство.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго України,
МЗС України, Мінекономіки України, Мін'юст України
10. Провести двосторонні консультації з державами -
постачальниками та державами - транзитерами енергоресурсів щодо
врегулювання питання стабільного постачання в Україну та транзиту
її територією енергоресурсів із дотриманням економічно
обґрунтованого балансу у ціні поставки і транзиту.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
11. Продовжити проведення аналізу нормативно-правової бази у
сфері фізичного захисту ядерних об'єктів, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання
з метою імплементації Поправки до Конвенції про фізичний захист
ядерного матеріалу ( 951_013 ). Вжити заходів з підготовки нових
нормативно-правових актів у цій сфері.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держатомрегулювання
України, Мінпаливенерго України, МНС України,
МЗС України, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
1.3.2. Бюджетне планування.
Основні макроекономічні показники
Бюджетна політика у 2009 році здійснюватиметься у межах
стратегічних завдань податково-бюджетної політики на
середньострокову перспективу, а саме:
зменшення податкового тиску на економіку і забезпечення
формування сприятливого інвестиційного клімату як основи стійкого
економічного зростання;
забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості
та стійкості бюджетної системи;
подолання бідності і створення ефективної системи соціального
захисту;
підтримка структурних реформ в економіці та реформування
бюджетної сфери;
стимулювання комплексного і динамічного регіонального
розвитку.
Україна приділяє важливе значення вдосконаленню системи
середньострокового бюджетного прогнозування, що реалізується
шляхом щорічного визначення Урядом середньострокових показників
зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і
фінансування на три наступні роки.
Так, Урядом видано постанову від 10 жовтня 2007 року N 1216
( 1216-2007-п ) "Про схвалення Прогнозу показників зведеного
бюджету України за основними видами доходів, видатків і
фінансування на 2009 - 2011 роки", від 5 березня 2008 року N 160
( 160-2008-п ) "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету
на 2009 рік (Бюджетної декларації)", що стало основою для
формування проекту Державного бюджету України на 2009 рік.
Бюджетна декларація на 2009 рік ( 160-2008-п ) спрямована на
формування сприятливого макроекономічного середовища, проведення
послідовної та ефективної податково-бюджетної політики, додержання
фінансової дисципліни, формування бюджету на 2009 рік на принципах
середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та
видатковими орієнтирами.
Основними факторами макроекономічної стабільності та стійкого
економічного зростання, крім заходів у рамках реалізації
податково-бюджетної політики, повинні стати послідовні структурні
реформи, а також передбачувані помірні інфляційні процеси,
стабільна монетарна, бюджетна і боргова політика та жорстка
фінансова дисципліна.
Невід'ємною умовою забезпечення макроекономічної стабільності
є додержання економічно безпечного рівня бюджетного дефіциту.
У 2009 році триватиме робота з удосконалення
програмно-цільового методу формування бюджету шляхом розвитку його
нормативно-правової та методологічної бази для оптимізації
бюджетних програм відповідно до стратегічних завдань урядової
політики і стратегічних планів головних розпорядників бюджетних
коштів, визначення системи результативних показників виконання
зазначених програм, створення системи оцінки ефективності і
результативності використання бюджетних коштів у рамках таких
програм.
Уряд України приділяє особливу увагу аналізу стану виконання
державних цільових програм, опрацюванню пропозицій щодо дальшого
їх виконання або припинення виконання, виходячи з пріоритетів
розвитку економіки та відповідності фінансовим ресурсам. Україна
сприятиме повномасштабному застосуванню міжнародних стандартів
прозорості бюджетного процесу та звітності про результати його
виконання.
Україна додержується принципу публічності та прозорості
бюджетів як одного з основних принципів, на якому ґрунтується
національна бюджетна система. Україна вважає оприлюднення
інформації про виконання бюджету одним із найголовніших завдань
бюджетного процесу. Кабінет Міністрів України щороку звітує перед
Верховною Радою України про виконання Державного бюджету України.
Україна забезпечує публікацію в засобах масової інформації
звітів про виконання бюджетів у розрізі економічної класифікації
видатків із деталізацією витрат.
В Україні при центральних органах виконавчої влади утворено
громадські ради з числа представників громадських організацій,
об'єднань роботодавців та профспілок, які беруть участь у розгляді
бюджетних питань. Україна продовжуватиме надавати сприяння для
забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації про
державний бюджет.
Заходи:
1. Забезпечити визначення дефіциту Державного бюджету України
на 2010 рік на економічно безпечному рівні.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. Забезпечити збереження частки перерозподілу валового
внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не
перевищує 32 відсотки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, інші центральні органи
виконавчої влади
3. Забезпечити дальше вдосконалення методології прогнозування
видаткової частини бюджетів на середньострокову перспективу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
4. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію
Стратегії модернізації системи управління державними фінансами
( 888-2007-р ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
інші центральні органи виконавчої влади
5. Забезпечити розширення бюджетних повноважень місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
децентралізацію фінансових ресурсів і посилення ролі та
відповідальності зазначених органів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
інші центральні органи виконавчої влади
6. Забезпечити зміну розмірів мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму відповідно до індексу інфляції (індексу
споживчих цін).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпраці України,
Мінфін України, Мінекономіки України,
інші центральні органи виконавчої влади
7. Забезпечити створення єдиного правового поля розвитку
системи державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до
норм та стандартів Європейського Союзу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: ГоловКРУ, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Мінфін України, інші центральні органи
виконавчої влади
8. Провести громадські слухання з питань бюджетної політики
(конференції, семінари, форуми, круглі столи, теле- та
радіодебати, Інтернет-конференції, телефонні "гарячі лінії").
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, Держкомтелерадіо України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,
за участю органів місцевого самоврядування

9. Забезпечити регулярне інформування громадськості про
формування та реалізацію бюджетної політики.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, Держкомтелерадіо України,
інші центральні органи виконавчої влади
10. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проектів законів про:
запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування;
обов'язкову професійну пенсійну систему.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпраці України, Мінфін
України, Мінекономіки України, Мін'юст України,
Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України, Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, Пенсійний фонд України
11. Забезпечити розроблення заходів, спрямованих на підтримку
економічного зростання та цінової стабільності.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
1.3.3. Податкова реформа, вдосконалення управління
державними фінансами та адміністрування зборів
Україна вживає заходів для прийняття Податкового кодексу
України з метою формування цілісного, узгодженого та стабільного
законодавства у зазначеній сфері.
Заходи з розроблення та внесення змін до законодавства з
питань оподаткування залишаються одними з пріоритетних напрямів
діяльності України в контексті євроатлантичної інтеграції.
Комплексний підхід до здійснення таких заходів дає змогу
розв'язувати проблеми, що стосуються визначення єдиних правил з
нарахування і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),
запобігання ухиленню від їх сплати, усунення причин функціонування
тіньової економіки.
Заходи:
1. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України
Податкового кодексу України, забезпечити його впровадження та
розроблення проектів інших нормативно-правових актів, пов'язаних з
удосконаленням порядку справляння податків та зборів і спрямованих
на підготовку та реалізацію Стратегії реформування податкової
системи (після її схвалення).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, Мінагрополітики України,
Мін'юст України, ДПА України,
Держкомпідприємництво України
2. Забезпечити адміністрування збору, ведення обліку та
здійснення контролю за сплатою єдиного соціального внеску, а також
ведення Державного реєстру соціального страхування.
Строк виконання: після набрання чинності Законом
України "Про систему збору та обліку єдиного
соціального внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування"
Відповідальні за виконання: Пенсійний фонд України,
Державне казначейство України, Мінпраці України,
Мінфін України, інші центральні органи
виконавчої влади
3. Здійснити заходи першого етапу податкової реформи в
Україні відповідно до Стратегії реформування податкової системи
України (після її схвалення).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
інші центральні органи виконавчої влади
4. Доопрацювати та впровадити у загальне користування у
2009 році програмне забезпечення, необхідне для складення та
подання податкової звітності в електронній формі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
ДПА України, інші центральні органи виконавчої влади
1.3.4. Реформування Державної податкової служби України
У 2009 році продовжуватиметься процес реформування державної
податкової служби України в рамках проекту "Модернізація державної
податкової служби України - 1" відповідно до Угоди про позику
(Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1")
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( 996_042 ). Буде вжито заходів для модернізації організаційної
структури, управління та основних операційних функцій органів
державної податкової служби України, зокрема на виконання
Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України
на період до 2013 року, затвердженого Наказом Державної податкової
адміністрації України від 7 квітня 2003 року N 160
( v0160225-03 ).
Захід:
1. Продовжити реалізацію проекту "Модернізація державної
податкової служби України - 1".
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - ДПА України
1.3.5. Проведення структурних та інституційних
реформ за сприяння міжнародних фінансових організацій
Співробітництво України з міжнародними фінансовими
організаціями сприяє її дальшому економічному зростанню та
фінансовій стабілізації, прискоренню ринкових перетворень,
інтегруванню в ЄС, дає можливість ураховувати світовий досвід під
час здійснення заходів, спрямованих на забезпечення економічного
розвитку.
Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
здійснюється відповідно до стратегічних і програмних документів,
які передбачають залучення кредитних ресурсів у визначені Урядом
пріоритетні сфери національної економіки.
Програма співробітництва на 2007-2009 роки між Урядом України
та Європейським банком реконструкції та розвитку передбачає
реалізацію спільних проектів за такими пріоритетними напрямами
співробітництва, як транспорт і зв'язок, енергетика та
енергозбереження, муніципальна інфраструктура, природні ресурси,
підвищення енергоефективності.
Нова стратегія партнерства Світового банку щодо України до
2011 року базується на визначених разом з українською стороною
принципах, правилах та підходах у співробітництві та враховує
пріоритети України щодо впровадження як інвестиційних
(інфраструктура, енергетика та енергозбереження), так і
інституціональних проектів, метою яких є підтримка інституційних
та стратегічних реформ. Застосування в новій Стратегії
двовекторної структури проектного портфеля (поєднання
інвестиційних та інституціональних проектів) дає змогу значно
посилити комбінований вплив усіх чинників на досягнення
максимального ефекту від її впровадження.
Спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
системний проект "Третя позика на політику розвитку" спрямований
на підтримку урядової стратегії економічних та структурних реформ,
зокрема, поліпшення інвестиційного клімату, усунення перешкод для
розвитку підприємництва, підвищення рівня енергобезпеки та
енергозбереження, розвиток фінансового сектору та корпоративного
управління, поліпшення фіскальної політики та державного
управління, а також удосконалення механізму надання послуг
населенню та системи соціального страхування і соціального
захисту.
Водночас активно розвивається консультаційне співробітництво
з Міжнародним валютним фондом, спрямоване на вироблення
макроекономічної, бюджетно-податкової та монетарної політики.
Заходи:
1. Забезпечити організацію та виконання робіт, передбачених
системним проектом "Третя позика на політику розвитку" з метою
отримання позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
Мінфін України, Мінпаливенерго України,
Мінагрополітики України, Мінпраці України,
ДПА України, інші центральні органи виконавчої влади
2. Провести щорічні консультації згідно із статтею IV Угоди
Міжнародного валютного фонду ( 995_921 ) з метою сприяння більш
ефективному досягненню економічної та фінансової стабільності в
Україні.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, за участю
Національного банку України
3. Забезпечити виконання зобов'язань, взятих у рамках
програми "Стенд-бай", яка підтримується стабілізаційним кредитом
Міжнародного валютного фонду.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України,
Мінекономіки України, за участю
Національного банку України
1.3.6. Пріоритети науково-технічного
та інноваційного розвитку
Україна формує та уточнює пріоритети свого науково-технічного
та інноваційного розвитку, розробляє перелік пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень та розробок і перелік
критичних технологій на основі прогнозно-аналітичних та
кон'юнктурних досліджень у рамках виконання Державної програми
прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки
( 1118-2007-п ) та Державної цільової програми розвитку системи
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку
економіки ( 439-2008-п ).
В Україні створено нормативно-правову базу у сфері
інтелектуальної власності, що відповідає міжнародним стандартам,
та запроваджено механізми реалізації правових норм щодо захисту
прав інтелектуальної власності.
Буде продовжено взаємовигідне співробітництво у рамках
Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки".
Україна вживатиме заходів для поглиблення співробітництва з
державами - членами та державами - партнерами НАТО у сфері
космічної діяльності. Продовжуватиметься виконання Плану
приєднання України до Європейського космічного агентства з
урахуванням ратифікованої 30 жовтня 2008 року Верховною Радою
України Угоди між Урядом України та Європейським космічним
агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору
в мирних цілях ( 982_001 ).
Україна, виходячи з необхідності збереження та дальшого
розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу космічної
галузі, її значення для соціально-економічного розвитку держави,
вживає заходів щодо реструктуризації підприємств галузі з
урахуванням можливих ризиків, пов'язаних із підготовкою України до
вступу до НАТО.
Заходи:
1. *Посилити співробітництво між Україною та НАТО в рамках
засідань Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань науки і
захисту довкілля, а також Комітету НАТО з науки заради миру та
безпеки у форматі Ради євроатлантичного партнерства.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України,
Мінприроди України, інші центральні
органи виконавчої влади
2. *Сприяти впровадженню Програми НАТО "Наука заради миру та
безпеки" в навчальних закладах України, зокрема шляхом залучення
консультативно-дорадчої допомоги експертів держав - членів Альянсу
з метою належного виконання заходів, передбачених цією Програмою.
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальні за виконання: МОН України, МЗС України,
Мінпромполітики України, інші центральні органи
виконавчої влади, Апарат Ради національної безпеки
і оборони України, НАН України
3. *Розробити генератор рентгенівського випромінювання НЕСТОР
на основі зворотного комптонівського розсіювання в рамках
відповідного проекту НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України,
Національний науковий центр
"Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
4. Здійснити формування міжміської інфраструктури єдиної
національної Української науково-освітньої телекомунікаційної
мережі "УРАН" і забезпечити її взаємодію з пан'європейською
науково-освітньою мережею GEANT2.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України,
інші центральні органи виконавчої влади
5. Провести засідання спеціальної Спільної робочої групи
Україна - ЄС з питань співробітництва у сфері космічних досліджень
та використання космосу в мирних цілях.
Строк виконання: другий та четвертий квартали
Відповідальні за виконання: НКАУ, МЗС України,
Мінекономіки України
6. Забезпечити діяльність робочої групи з питань
співробітництва між Національним космічним агентством України та
Національним центром космічних досліджень Французької Республіки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - НКАУ
7. Визначити сфери, що становлять взаємний інтерес для
України та держав - членів і держав - партнерів НАТО в рамках
ініціативи Європейської комісії щодо створення Європейського
дослідницького простору. Розробити план відповідних заходів з
урахуванням можливості одержання допомоги від Європейської комісії
та держав - членів НАТО для реалізації конкретних проектів і
провадження певних видів діяльності.
Строк виконання: четвертий квартал
Відповідальні за виконання: НКАУ, НАН України, МЗС
України, інші центральні органи виконавчої влади, а
також Координаційне бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
1.3.7. Україна і СОТ
Набуття Україною членства в СОТ є вагомим фактором
активізації загального процесу економічних реформ і важливим
елементом внутрішньоекономічної політики нашої держави.
Буде продовжено роботу з лібералізації зовнішньої торгівлі,
створення передбачуваного транспарентного середовища для залучення
іноземних інвестицій тощо.
Заходи:
1. Продовжити проведення консультацій та переговорів щодо
створення зони вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної
торгівлі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінекономіки України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
2. Забезпечити виконання Державної програми стандартизації на
2006 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 2006 року N 229 ( 229-2006-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держспоживстандарт
України, інші центральні органи виконавчої влади
1.4. Інформаційні питання
1.4.1. Інформування громадськості
про євроатлантичний курс України
Забезпечення всебічного інформування громадськості є
пріоритетом політики євроатлантичної інтеграції України. У рамках
розвитку та реалізації інформаційної стратегії України щодо НАТО
головна увага приділятиметься поширенню виваженої інформації
стосовно всіх аспектів членства в НАТО, а також стосовно ролі
Альянсу в забезпеченні безпеки і стабільності в Європі та поза її
межами.
Активізація громадської інформаційної кампанії залишається
ключовим завданням, спрямованим на підвищення обізнаності
громадськості щодо ролі і діяльності НАТО та зміцнення громадської
підтримки курсу євроатлантичної інтеграції України. Скоординована
інформаційно-просвітницька діяльність органів державної влади та
громадських організацій стане основним фактором успіху такої
роботи.
Основні заходи, пов'язані з розкриттям тематики НАТО,
здійснюватимуться в рамках виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2008 - 2011 роки ( 502-2008-п ).
Заходи:
1. *Вивчити можливість розроблення Оцінки заходів громадської
дипломатії та її впровадження у рамках Цільового плану під час
щорічних засідань у форматі Комітету НАТО з питань громадської
дипломатії.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України,
Держкомтелерадіо України, інші центральні органи
виконавчої влади, а також Координаційне бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. *Забезпечити функціонування інформаційних стендів "Україна
- НАТО" у бібліотеках та інформаційних центрах "Україна - НАТО" в
областях України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: місцеві органи виконавчої
влади, МОН України, МЗС України, а також
Координаційне бюро європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України,
за участю Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України,
Громадської ліги "Україна - НАТО"
3. *Продовжити практику відвідування представниками регіонів
України (засоби масової інформації, громадські організації, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування) штаб-квартири
НАТО та держав - членів НАТО за сприяння Директорату НАТО з питань
публічної дипломатії та держав - членів Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Держкомтелерадіо України
4. *Запрошувати та сприяти участі представників держав -
членів НАТО та Міжнародного секретаріату НАТО у громадських
заходах (конференції, семінари, засідання за круглим столом) з
питань євроатлантичної інтеграції, що проводяться в Україні.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Держкомтелерадіо України, а також
Координаційне бюро європейської
та євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України, за участю Національного
центру з питань євроатлантичної інтеграції України
5. *Провести щорічний Міжнародний тиждень НАТО в Україні в
рамках співробітництва Національної академії оборони України з
Оборонним коледжем НАТО (м. Рим, Італійська Республіка).
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. *Продовжити формування мережі інформаційних центрів у
навчальних закладах різних форм власності. Сприяти відкриттю за
підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні
додаткових інформаційних центрів з питань євроатлантичної
інтеграції. Сприяти роботі інформаційних центрів, зокрема
проведенню на їх базі семінарів, конференцій, інформаційних
брифінгів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади,
а також Координаційне бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України, за участю
Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України
та Громадської ліги "Україна - НАТО"
7. *Забезпечити випуск телепередачі (робоча назва "Фактор
безпеки"), в якій висвітлюватимуться питання співпраці
Держприкордонслужби України з НАТО, ЄС, ОБСЄ та їх державами -
членами щодо протидії злочинності та забезпечення стабільності у
регіоні, і забезпечити її трансляцію на одному із
загальнонаціональних телеканалів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держприкордонслужби України,
Держкомтелерадіо України, МЗС України
8. *Продовжити проведення Днів НАТО у вищих військових
навчальних закладах.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
9. Забезпечити впровадження інформаційної політики з питань
євроатлантичної інтеграції для представників військових формувань,
правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України,
зокрема шляхом використання можливостей Мережі партнерства Україна
- НАТО стосовно підвищення обізнаності громадянського суспільства
з питань євроатлантичної інтеграції.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України,
Держкомтелерадіо України, Міноборони України,
інші центральні органи виконавчої влади,
Координаційне бюро європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України,
за участю Громадської ліги "Україна - НАТО"
10. Відновити трансляцію на Першому загальнонаціональному
телевізійному каналі УТ-1 Національної телекомпанії України
авторської програми "Територія безпеки" в рамках щотижневої
телепередачі "Нова армія".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
11. Забезпечити виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2008-2011 роки ( 502-2008-п ) з метою досягнення
позитивної динаміки громадської підтримки курсу України щодо
набуття членства в НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,
за участю Координаційного бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
12. Провести консультації з представниками міністерств
закордонних справ нових держав - членів НАТО з метою ознайомлення
з досвідом поширення інформації про НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Держкомтелерадіо України, а також Координаційне бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України, за участю
Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України
13. Продовжити реалізацію цільових інформаційних проектів та
посилити культурно-інформаційну присутність України у сусідніх
державах. Активізувати зв'язки з українською діаспорою.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, МКТ України,
Держкомнацрелігій України
14. Удосконалити практику регулярного висвітлення на
вебсторінках центральних та місцевих органів виконавчої влади
питань євроатлантичної інтеграції України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: центральні та місцеві
органи виконавчої влади, а також Координаційне бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
за участю Національного центру
з питань євроатлантичної інтеграції України
15. Продовжити регулярне інформування органів державної
влади, навчальних закладів, засобів масової інформації і
громадських організацій з актуальних питань співробітництва
України з НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України,
Держкомтелерадіо України, за участю Координаційного
бюро європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України
16. Здійснити інформаційні та науково-дослідні заходи в
рамках виконання бюджетної програми "Виконання загальнодержавних
організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних
заходів Цільового плану Україна - НАТО" на 2009 рік.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції України, центральні
та місцеві органи виконавчої влади, за участю
Координаційного бюро європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
17. Продовжити видання інформаційного бюлетеня з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, журналу "Атлантична
панорама", інформаційного бюлетеня "Україна на шляху до НАТО",
наукового журналу "Україна - НАТО", бюлетеня "Євроатлантикінформ"
та збірників наукових праць "Дослідження і розробки у сфері
євроатлантичної інтеграції України". Підготувати та поширити
відеоматеріали про діяльність НАТО та співробітництво Збройних Сил
України із збройними силами держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади, Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України
18. Проводити прес-конференції, брифінги за участю керівного
складу Міноборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України. Сприяти підготовці регіональними і центральними засобами
масової інформації публікацій про участь українських
військовослужбовців в операціях під проводом НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
19. Розробити та видати навчальний посібник "Міжнародні
відносини і євроатлантична інтеграція України".
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальне за виконання - Міноборони України
20. Забезпечити включення до програм підготовки фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"магістр" за спеціальностями "Міжнародні відносини", "Державна
безпека" спеціальних курсів з питань співробітництва Україна -
НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України,
інші центральні органи виконавчої влади
21. Забезпечити включення до програм вищих навчальних
закладів курсів з питань міжнародної безпеки та співпраці України
з НАТО.
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальні за виконання: МОН України,
інші центральні органи виконавчої влади
22. Забезпечити впровадження у програми основної та старшої
шкіл загальноосвітніх навчальних закладів факультативного курсу з
питань міжнародної безпеки, євроатлантичної інтеграції України та
співробітництва Україна - НАТО на базі розроблених
науково-методичних рекомендацій для вчителів зазначених закладів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МОН України
23. Провести за участю Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, облдержадміністрацій, регіональних засобів масової
інформації, районних та міських бібліотек тематичні заходи
(виставки, дні інформації, семінари, інформаційно-бібліографічний
екскурс тощо) з метою роз'яснення питань євроатлантичної
інтеграції в регіонах України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, облдержадміністрації, МЗС України,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,
за участю Координаційного бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
24. Передбачити під час формування проекту Державного бюджету
України на 2010 рік видатки за бюджетною програмою "Виконання
загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та
науково-методологічних заходів Цільового плану Україна - НАТО".
Строк виконання: третій квартал
Відповідальні за виконання: Національний центр
з питань євроатлантичної інтеграції України,
центральні органи виконавчої влади
25. Вивчити можливість залучення представників українських
громадських організацій, діяльність яких стосується питань
євроатлантичної інтеграції України, до співробітництва з
Північноатлантичним Альянсом, зокрема в рамках Політичного
комітету НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України за участю
Громадської ліги "Україна - НАТО"
та інших громадських організацій
26. Забезпечити проведення в м. Києві чергової 55-ї
Генеральної Асамблеї Асоціації Атлантичного Договору.
Строк виконання: жовтень
Відповідальні за виконання: МЗС України, Міноборони
України, Мінфін України, Мінтрансзв'язку України,
інші центральні органи виконавчої влади, за участю
Верховної Ради України
Розділ 2
Питання безпеки та оборони, військові питання
2.1. Оборонна політика
2.1.1. Основні цілі та завдання оборонної політики
Оборонна політика України спрямована на забезпечення
суверенітету та територіальної цілісності держави, посилення
гарантій національної безпеки і запобігання виникненню можливих
загроз стабільності та миру в регіоні. Інтереси національної
безпеки вимагають набуття членства в НАТО та ЄС, які є гарантами
безпеки та стабільності в Європі.
Україна поділяє принципи оборонної політики Альянсу та вважає
своїми цілями:
підтримання можливостей держави для запобігання та
нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці
та захисту життєво важливих інтересів держави;
розвиток і підтримку Збройних Сил України для забезпечення
захисту суверенітету та територіальної цілісності держави,
досягнення взаємосумісності із збройними силами держав - членів
НАТО та Європейського Союзу, здатності брати участь у виконанні
завдань Альянсу.
Завданнями оборонної політики України для досягнення
визначених цілей є:
участь у міжнародних миротворчих місіях та операціях під
егідою ООН, НАТО та ЄС;
надання допомоги органам державної влади і населенню в
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру;
участь у боротьбі з тероризмом.
2.1.2. Проведення оборонної реформи
Продовжується реформування оборонного сектору з урахуванням
ключових положень Стратегічного оборонного бюлетеня України на
період до 2015 року, довгострокового документа з питань
реформування та розвитку Збройних Сил України, які реалізуються в
рамках відповідних державних програм, розрахованих на
середньострокову перспективу.
Україна продовжуватиме виконання Державної програми розвитку
Збройних Сил України на 2006-2011 роки щодо досягнення
стратегічної мети - набуття повноправного членства в НАТО та ЄС, а
також забезпечення цільового та ефективного використання
фінансових та інших ресурсів для створення сучасних ефективних
збройних сил.
Планується здійснити завершальний етап розвитку Об'єднаних
сил швидкого реагування, запровадити нову систему кадрового
менеджменту, продовжити процес формування професійної армії,
створити нову систему формування резерву та розробити ефективний
механізм інформування особового складу щодо поточних та
запланованих змін у Збройних Силах України.
Заходи:
1. *Продовжити співробітництво з НАТО щодо експертної
допомоги для розроблення концептуальних документів у сфері
оборони.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
2. *Проводити регулярні консультації з питань виконання
планів оборонної реформи в рамках діяльності Комісії Україна -
НАТО на рівні міністрів оборони.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Провести оцінку результатів розвитку Збройних Сил України
згідно з євроатлантичними стандартами під час регулярних засідань
Військового комітету Україна - НАТО на рівні начальників штабів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. *Брати участь у регулярних засіданнях Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, в
тому числі в рамках координаційної ("ключової") групи, згідно з її
робочою програмою на 2009-2010 роки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
5. *Здійснити заходи, передбачені робочим планом Військового
комітету Україна - НАТО на 2009-2010 роки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
2.1.3. Забезпечення демократичного цивільного
контролю над сектором оборони
Здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними
Силами України забезпечується відповідно до положень Закону
України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами держави" ( 975-15 ).
Україна докладає зусиль для забезпечення прозорості роботи
Міністерства оборони України та ширшого залучення кола
громадськості до здійснення контролю за його діяльністю. З метою
забезпечення конституційного права громадян України на участь в
управлінні державними справами при Міністерстві оборони України
постійно діє консультативно-дорадчий орган - Громадська рада.
Україна оприлюднює інформацію про заходи щодо реформування та
діяльність Збройних Сил України у щорічному виданні "Біла книга.
Оборонна політика України", що містить відомості про стан
реалізації основних аспектів оборонної політики та реформи.
Україна планує посилити роль демократичного цивільного
контролю над Збройними Силами України, що сприятиме проведенню
незалежної оцінки стану реформ у секторі безпеки і оборони.
В Україні забезпечено сучасний підхід до комплектування
Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони
військовослужбовцями та цивільними спеціалістами.
Триває виконання Програми з питань професійного розвитку
цивільного персоналу в рамках Спільної робочої групи Україна -
НАТО з питань воєнної реформи високого рівня. З 2008 року участь у
цій Програмі, крім Міністерства оборони України, беруть інші
державні органи, які виконують завдання у сфері оборони, зокрема
Головне управління державної служби України. Дальша оптимізація
кількісного складу цивільних спеціалістів та військовослужбовців у
Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, а також
підвищення їх кваліфікації здійснюватиметься за сприяння Альянсу
та з використанням власних можливостей.
Заходи:
1. *Забезпечити імплементацію Програми з питань професійного
розвитку цивільного персоналу в рамках Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня. Продовжити
роботу з підвищення кваліфікації військовослужбовців та цивільних
спеціалістів Збройних Сил України на короткострокових курсах при
Національному університеті оборони України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Головдержслужба України, інші центральні органи
виконавчої влади, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
2. *Продовжити викладання для військовослужбовців
Міністерства оборони України на базі Національного університету
оборони України навчального курсу з питань цивільно-військових
відносин під час планування та ведення миротворчих операцій.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Провести стажування представників Збройних Сил України в
органах управління та підрозділах цивільно-військового
співробітництва збройних сил держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. *Забезпечити виконання рішення щодо проведення оборонного
огляду з метою наближення структури та робочих процедур
Міністерства оборони України до стандартів НАТО. Продовжити
використання консультативно-дорадчої допомоги держав - членів
НАТО, іноземних радників при Міністерстві оборони України та
Генеральному штабі Збройних Сил України щодо здійснення оборонного
огляду.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Забезпечити постійне функціонування Громадської ради при
Міністерстві оборони України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Забезпечити випуск видання "Біла книга - 2008: оборонна
політика України".
Строк виконання: перше півріччя
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Завершити розроблення проекту Концепції запровадження
цивільно-військового співробітництва у Збройних Силах України та
нових розділів бойових статутів видів Збройних Сил України
"Цивільно-військове співробітництво (СІМІС)".
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.1.4. Система оборонного планування та підготовка
до участі в оборонному плануванні Альянсу
У Міністерстві оборони України визначено напрями
стратегічного планування, застосування та розвитку Збройних Сил
України на довгострокову, середньострокову і короткострокову
перспективи з урахуванням програмно-цільового методу стратегічного
планування, сумісного із стандартами НАТО.
Національна система оборонного планування орієнтована на
забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави з
урахуванням характеру реальних і потенційних загроз у воєнній
сфері, економічних можливостей держави, завдань Збройних Сил
України та інших військових формувань і напрямів їх розвитку.
Україна має намір продовжити співпрацю з державами - членами
НАТО з метою вдосконалення національної системи оборонного
планування, створення ефективного прозорого механізму фінансового
забезпечення розвитку Збройних Сил України, адаптованого до норм і
процедур НАТО.
Заходи:
1. *Провести стажування представників Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України в органах
(підрозділах) оборонного планування та ресурсного забезпечення
держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Продовжити вдосконалення системи оборонного планування та
приведення нормативно-правових актів Міноборони України з питань
оборонного планування у відповідність із стандартами НАТО у цій
сфері.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Продовжити створення автоматизованої системи бюджетного
планування в Міністерстві оборони України в рамках Єдиної
автоматизованої системи управління адміністративно-господарськими
процесами у Збройних Силах України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Забезпечити підготовку посадових осіб органів військового
управління, з'єднань, військових частин, організацій та установ
Збройних Сил України з питань використання та підтримки
інформаційно-аналітичної системи "Ресурс".
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Провести оборонний огляд.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
інші органи державної влади, за участю
Координаційного бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
2.1.5. Участь у Програмі НАТО
"Партнерство заради миру".
( 950_001 )
Двостороннє співробітництво з державами - членами
та державами - партнерами НАТО
Україна продовжуватиме брати активну участь у військових
навчаннях у рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру"
( 950_001 ) та здійснювати заходи двостороннього співробітництва з
державами - членами та державами - партнерами НАТО. Метою
залучення Збройних Сил України до проведення миротворчих операцій
та заходів міжнародного співробітництва в рамках зазначеної
Програми є участь у реалізації політики європейської та
євроатлантичної інтеграції, підвищення оперативних можливостей
Збройних Сил України, досягнення їх взаємосумісності із збройними
силами держав - членів НАТО.
Україна братиме участь у проведенні заходів міжнародного
співробітництва у рамках Індивідуальної програми партнерства між
Україною та НАТО, що розробляється на виконання Робочої програми
євроатлантичного партнерства між Україною та НАТО.
Україна докладатиме належних зусиль для досягнення визначених
цілей партнерства в рамках участі у Процесі планування та оцінки
сил.
Заходи:
1. *Забезпечити участь України у багатонаціональних
військових навчаннях в рамках та "в дусі" Програми НАТО
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ), військових навчаннях НАТО,
відкритих для партнерів. Визначити разом із структурами НАТО
можливості залучення військових частин та органів військового
управління Збройних Сил України до участі в навчаннях Сил
реагування НАТО (СРН).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Забезпечити участь делегації України у засіданні
Політико-військового керівного комітету НАТО для обговорення
досягнутих результатів та оновлення цілей партнерства у рамках
Процесу планування та оцінки сил.
Строк виконання: другий квартал
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади
3. *Забезпечити організацію візиту до України експертів НАТО
з питань Процесу планування та оцінки сил.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України
4. Уточнити перелік сил та засобів Збройних Сил України для
участі в Процесі планування та оцінки сил, визначених для
включення до складу Спільного фонду оперативних сил та
можливостей.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Провести конференцію з питань забезпечення участі
Міністерства оборони України та Збройних Сил України у Процесі
планування та оцінки сил з метою вдосконалення системи внутрішньої
координації здійснення заходів, передбачених у Процесі планування
та оцінки сил.
Строк виконання: третій квартал
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Продовжити підготовку особового складу та підрозділів
Збройних Сил України до участі у діяльності багатонаціональних
військових формувань (підрозділів) під егідою НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Забезпечити підготовку та навчання військовослужбовців
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у
навчальних закладах держав - членів та держав - партнерів НАТО.
Здійснити обмін делегаціями та робочими групами.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
8. Забезпечити участь військовослужбовців внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України в заходах Програми
українсько-американських військових контактів у рамках Програми
партнерства між Україною та штатом Каліфорнія на 2009 рік.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
2.1.6. Співробітництво з НАТО в галузі
управління повітряним рухом та безпеки використання
повітряного простору
Маючи сучасну та ефективну систему управління повітряним
рухом, Україна прагне до її дальшого вдосконалення з метою
приведення у відповідність із стандартами НАТО. Особлива увага
приділяється питанням підвищення безпеки власного повітряного
простору і системи управління повітряним рухом, зокрема у
контексті поширення загрози використання повітряних суден як
засобу для здійснення терористичних атак.
З цією метою Україна і надалі впроваджуватиме прогресивний
підхід Північноатлантичної спільноти як на двосторонньому рівні
(Україна - НАТО), так і у багатосторонньому форматі (РЄАП).
Україна продовжуватиме брати участь у роботі Комітету НАТО з
управління повітряним рухом, що дасть змогу вивчати та
впроваджувати в Україні досвід передових європейських держав щодо
цивільно-військової координації управління повітряним рухом.
Удосконалення державної системи використання повітряного простору,
зокрема функціонування підрозділів об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху, дасть можливість своєчасно
та ефективно реагувати на можливі терористичні загрози з повітря.
Заходи:
1. *Забезпечити участь представників України у роботі
Комітету НАТО з управління повітряним рухом, робочих органів
Комітету - Групи управління повітряним рухом, Групи зв'язку,
навігації та спостереження, а також Координаційної групи НАТО та
Євроконтролю з безпеки та управління повітряним рухом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
Міноборони України, МЗС України, інші центральні
органи виконавчої влади, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
2. *Виконати робочі програми Комітету НАТО з управління
повітряним рухом, безпеки використання повітряного простору та
безпеки управління повітряним рухом у рамках Програми НАТО
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
Міноборони України, МЗС України, інші центральні
органи виконавчої влади
3. *Забезпечити участь фахівців об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху України в
міжнародних навчаннях та тренуваннях із застосуванням керівних
принципів Комітету НАТО з управління повітряним рухом, зокрема
щодо процедур цивільно-військової координації управління
повітряним рухом у кризових ситуаціях.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
Міноборони України
4. *Продовжити консультації з Директоратом протиповітряної
оборони та управління повітряним рухом Міжнародного Секретаріату
НАТО з питань підвищення безпеки повітряного простору та
управління повітряним рухом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінтрансзв'язку України, МЗС України, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
5. Адаптувати національні програми та проекти до заходів
робочих програм Комітету НАТО з управління повітряним рухом у
рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
Міноборони України
2.1.7. Співробітництво з НАТО
у галузі протиповітряної оборони
Україна співпрацюватиме з НАТО у галузі протиповітряної
оборони з метою підтримки належного рівня безпеки національного та
регіонального повітряного простору.
Україна докладатиме зусиль до практичної реалізації Програми
НАТО з обміну даними про повітряну обстановку та імплементації
Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України,
Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного
головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно
обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом
повітряного командування "Захід" (м. Львів, Україна) та Центром
управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка)
( 998_309 ).
Заходи:
1. *Забезпечити участь представників України у роботі
Комітету протиповітряної оборони НАТО та його робочих органів,
зокрема форуму представників протиповітряної оборони держав -
партнерів, а також відповідних семінарів з тематики
протиповітряної оборони під керівництвом Комітету з
протиповітряної оборони НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Удосконалити можливості повітряного спостереження
території України шляхом виконання Програми НАТО з обміну даними
про повітряну обстановку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Забезпечити вимоги програми НАТО з обміну даними про
повітряну обстановку в частині запровадження технічних зв'язків та
протоколів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. *Вивчити разом з аналітичною групою НАТО з питань
протиповітряної оборони можливість проведення аналітичного
дослідження в галузі повітряної оборони.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Розробити програмно-апаратний фільтр обміну даними з метою
вдосконалення системи здійснення контролю за повітряним простором
України в рамках впровадження Програми НАТО з обміну даними про
повітряну обстановку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.1.8. Утилізація надлишкових боєприпасів,
озброєння та військової техніки
Україна прагне вживати заходів для розв'язання проблем,
пов'язаних з наявністю в Україні надлишкових і не придатних до
використання боєприпасів, озброєння і військової техніки,
компонентів ракетного палива. Їх безпечна утилізація, а також
забезпечення вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних
Сил України гарантуватиме безпеку населення та навколишнього
середовища.
Утилізація надлишкових боєприпасів, вибухових речовин, рідких
компонентів ракетного палива, озброєння і військової техніки
здійснюється військовими частинами, підприємствами та
організаціями Міністерства оборони України, Міністерством
промислової політики України і Національним космічним агентством
України за кошти державного бюджету, а також із залученням
фінансових ресурсів міжнародних організацій (НАТО, ЄС, ОБСЄ та
інших).
Україна планує поглиблювати практичну співпрацю за
пріоритетними напрямами проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ.
Відповідно до Державної цільової оборонної програми
утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для
подальшого використання і зберігання на 2008-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня
2008 року N 940 ( 940-2008-п ), Україна має намір забезпечувати
утилізацію визначених обсягів ракет і боєприпасів.
Заходи:
1. *Продовжити реалізацію проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ,
спрямованого на утилізацію надлишкових боєприпасів, легких
озброєнь і стрілецької зброї.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпромполітики України,
Міноборони України, МЗС України, Мінекономіки
України, МНС України, інші центральні органи
виконавчої влади, Апарат Ради національної безпеки
і оборони України
2. Забезпечити виконання Державної цільової оборонної
програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для
подальшого використання і зберігання на 2008-2017 роки
( 940-2008-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, НКАУ, інші центральні
органи виконавчої влади
3. Продовжити розроблення та впровадження новітніх технологій
утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів та
компонентів ракетного палива за підтримки вітчизняних підприємств
та іноземних інвесторів, забезпечити впровадження замкнених
виробничих циклів і прозорих схем утилізації.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінпромполітики України,
Міноборони України, НКАУ, НАН України
4. Забезпечити участь представників Міністерства оборони
України у засіданнях групи з питань безпеки боєприпасів
Конференції національних директорів у галузі озброєнь НАТО з метою
розроблення спільних стандартів та керівних документів щодо
забезпечення безпеки озброєнь та вибухових речовин для поліпшення
взаємосумісності під час операцій, що проводяться НАТО, потенціалу
для взаємозамінності озброєнь, а також для узгодженої закупівлі
озброєнь та вибухових речовин.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, інші центральні органи
виконавчої влади
2.1.9. Розподіл радіочастотного спектра
військового використання
Розподіл радіочастотного спектра військового використання є
надзвичайно важливим для забезпечення безперебійної роботи
радіоелектронних засобів під час проведення на території України
спільних навчань і тренувань підрозділів збройних сил держав -
членів і держав - партнерів НАТО у контексті досягнення
радіоелектронної сумісності обладнання.
Україна має на меті вивчити та реалізувати політику
управління радіочастотним спектром, яку проводить НАТО.
Заходи:
1. Продовжити проведення зустрічей відповідних експертів
України і держав - членів НАТО з питань обміну досвідом у сфері
управління радіочастотним спектром.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінтрансзв'язку України, інші центральні органи
виконавчої влади
2. Продовжити участь у засіданнях Цивільно-військового
підкомітету НАТО з питань управління радіочастотними ресурсами
Альянсу та підпорядкованих йому органів, що відкриті для участі
держав - партнерів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінтрансзв'язку України, інші центральні органи
виконавчої влади
3. Взяти участь у курсі НАТО для держав - партнерів з питань
управління радіочастотами, що проводитиметься Школою систем
інформації та зв'язку НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінтрансзв'язку України, інші центральні органи
виконавчої влади
4. Розглянути можливість відображення радіочастотного
спектра, визначеного у Спільній угоді НАТО між цивільними та
військовими щодо радіочастот, який використовується для потреб
НАТО, у Плані використання радіочастотного ресурсу України
( 815-2006-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку України,
Міноборони України, інші центральні органи
виконавчої влади
5. Забезпечити розроблення проекту порядку використання
радіочастотного ресурсу України для потреб військових формувань,
які тимчасово перебувають на території України з метою участі у
багатонаціональних військових навчаннях.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: НКРЗ, Міноборони України,
інші центральні органи виконавчої влади
2.1.10. Підтримка операцій під проводом НАТО
з боку держави-господарки
Україна вживає заходів для розширення можливостей
держави-господарки щодо надання підтримки під час операцій та
навчань, що проводяться НАТО, зокрема з підготовки об'єктів
військової інфраструктури (аеродроми, морські порти і полігони)
для розміщення підрозділів збройних сил держав - членів НАТО.
Під час проведення спільних навчань Україна набула значного
досвіду використання об'єктів військової інфраструктури разом із
військовими частинами та підрозділами збройних сил держав - членів
НАТО.
Реалізація на території України доктрини надання підтримки
державою-господаркою потребує вдосконалення нормативно-правової
бази та одержання консультативної допомоги з боку Альянсу.
Заходи:
1. *Провести у відповідних навчальних закладах (установах)
держав - членів НАТО підготовку фахівців Збройних Сил України з
питань надання підтримки з боку держави - господарки міжнародних
миротворчих операцій та навчань з метою вивчення досвіду у сфері
надання підтримки з боку держави-господарки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Завершити розроблення проекту положення про порядок
забезпечення Україною підтримки з боку держави - господарки
міжнародних миротворчих операцій та навчань.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
3. Забезпечити утворення в установленому порядку керівного
комітету представників центральних органів виконавчої влади для
виконання вимог Положення про порядок забезпечення Україною
підтримки з боку держави, на території якої НАТО проводить
міжнародні миротворчі операції та навчання.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
4. Завершити розроблення Каталогу можливостей забезпечення
Україною підтримки з боку держави - господарки міжнародних
миротворчих операцій та навчань.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.1.11. Удосконалення системи подолання наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного, природного
та воєнного характеру та реагування на стихійні лиха.
Мінімізація шкоди, завданої навколишньому природному
середовищу внаслідок провадження
військової діяльності
Стратегічний курс України на вступ до європейських та
євроатлантичних структур потребує якісно нового підходу до
вирішення проблем забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру відповідно до
європейських стандартів. Для досягнення зазначеної мети
продовжуватиметься робота щодо:
дальшого розвитку національного законодавства та адаптації
його до європейських норм;
вдосконалення структури системи цивільного захисту і
підвищення рівня готовності сил до оперативного реагування;
забезпечення ефективного виконання державних та регіональних
програм зменшення потенційних загроз для життя і здоров'я
населення та стану довкілля;
створення належних умов для зберігання ракет, боєприпасів і
компонентів ракетного палива, посилення рівня техногенної та
пожежної безпеки на арсеналах, базах і складах Збройних Сил
України;
поглиблення міжнародного співробітництва та вивчення
відповідного досвіду європейських держав.
Одним із пріоритетів діяльності Уряду, центральних та
місцевих органів виконавчої влади залишається робота з
удосконалення державної системи запобігання, протидії та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Основною метою реформування Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи є підвищення рівня професійних навичок
особового складу шляхом проведення спільних навчань і тренувань у
рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
Продовжується виконання Програми реабілітації територій,
забруднених внаслідок військової діяльності, на 2002-2015 роки,
триває проведення робіт з відновлення довкілля на територіях
військових об'єктів, що вивільнилися в ході реформування і
передані у комунальну власність територіальних громад.
Продовжується реалізація спільного українсько-канадського
екологічного проекту на колишньому військовому аеродромі у
м. Прилуки (Чернігівська область). Очікується, що цей проект буде
частково фінансуватися за рахунок Програми НАТО "Наука заради миру
та безпеки".
З метою вдосконалення системи поводження з радіоактивними
відходами у Збройних Силах України та перетворення пунктів
тимчасового зберігання радіоактивних відходів в екологічно
безпечні системи реалізується українсько-шведський проект за
участю Міністерства оборони України, Інституту проблем
національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони
України та Національного інституту радіаційного захисту
Королівства Швеція.
Заходи:
1. *Забезпечити підготовку та участь аварійно-рятувальних
служб (включаючи мобільний госпіталь Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи) у спільних з НАТО пошуково-рятувальних,
протипожежних заходах під час виникнення надзвичайних ситуацій, а
також у міжнародних навчаннях.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України, інші
центральні органи виконавчої влади
2. *Забезпечити вивчення та застосування в ході реформування
системи цивільного захисту України досвіду НАТО та держав -
партнерів Альянсу, зокрема, за результатами роботи та шляхом
участі у засіданнях Головного комітету з цивільного планування на
випадок надзвичайних ситуацій та його робочих органів - Комітету
промислового планування, Комітету цивільної оборони, Об'єднаного
медичного комітету, Планувальної комісії з
внутрішньоконтинентальних сухопутних перевезень, Планувальної
комісії з морського судноплавства, Планувального комітету з
харчових продуктів та сільського господарства, Планувального
комітету з цивільної авіації та Планувального комітету з
цивільного зв'язку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України, інші
центральні органи виконавчої влади
3. Забезпечити неухильне виконання Меморандуму між
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та
Організацією Північноатлантичного договору про взаєморозуміння
щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та
готовності до катастроф ( 950_004 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
Міноборони України, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади
4. Продовжити роботу із створення та впровадження системи
екстреної допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій за
єдиним телефонним номером (112).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
Мінтрансзв'язку України, МВС України, МОЗ України,
Служба безпеки України
5. Забезпечити розроблення та виконання Загальнодержавної
цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
Мінтрансзв'язку України, МВС України, МОЗ України,
Мінекономіки України, Держкомтелерадіо України, Фонд
державного майна України, інші центральні органи
виконавчої влади, Служба безпеки України
6. Продовжити вивчення досвіду держав - членів НАТО щодо
участі закладів охорони здоров'я в подоланні надзвичайних
ситуацій, спричинених хімічними, радіаційними та біологічними
речовинами, зокрема шляхом надання медико-санітарної допомоги
населенню під час виникнення таких надзвичайних ситуацій.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України, МОЗ України,
Міноборони України
7. Продовжити вдосконалення нормативно-правової бази у сфері
захисту цивільного населення і територій від надзвичайних ситуацій
з урахуванням стандартів держав - членів НАТО та європейських
норм.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
інші центральні органи виконавчої влади
8. Організувати підготовку особового складу та працівників
органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи на курсах НАТО з проведення
пошуково-рятувальних операцій та військово-цивільного
співробітництва.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МНС України
9. Продовжити приведення системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи у відповідність із стандартами держав -
членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України, інші
центральні органи виконавчої влади
10. Провести екологічне обстеження та роботи з відновлення
довкілля на територіях військових об'єктів (містечок), що
вивільняються в ході реформування і заплановані до передачі
органам місцевого самоврядування.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінприроди України
11. Продовжити виконання у рамках спільного
українсько-канадського проекту заходів з ліквідації негативних
наслідків військово-господарської діяльності на місці розташування
колишнього військового аеродрому в м. Прилуки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
місцеві органи виконавчої влади за участю органів
місцевого самоврядування
12. Активізувати співробітництво в рамках "Ініціативи з
безпеки та довкілля", спрямоване на поступове розв'язання
екологічних проблем.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінприроди України,
МОН України, МЗС України
13. Продовжити впровадження на військових об'єктах Збройних
Сил України системи управління навколишнім природним середовищем.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінприроди України
14. Вивчити питання щодо можливості здійснення у 2009 році
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань
екологічної безпеки Збройних Сил України в Центрі бойової
підготовки збройних сил Литовської Республіки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2. Напрями розвитку Збройних Сил України
Пріоритетами розвитку Збройних Сил України є:
нарощування боєздатності Об'єднаних сил швидкого реагування
та підвищення рівня боєздатності Основних сил оборони;
формування органу військового управління спеціальними
операціями Генерального штабу Збройних Сил України, створення сил
спеціальних операцій;
удосконалення системи військового управління;
удосконалення системи логістики, звільнення з'єднань і
військових частин від виконання невластивих функцій;
досягнення взаємосумісності Збройних Сил України із збройними
силами держав - членів НАТО;
удосконалення системи підготовки та комплектування особовим
складом;
підтримання в боєздатному стані, модернізація та оновлення
озброєння та військової техніки;
розвиток військової інфраструктури;
удосконалення військової стандартизації та кодифікації;
удосконалення системи медичного забезпечення;
забезпечення соціального захисту військовослужбовців та
членів їх сімей, осіб, звільнених з військової служби.
2.2.1. Посилення боєздатності Об'єднаних сил
швидкого реагування. Підвищення рівня
боєздатності Основних сил оборони
Продовжуватиметься процес розвитку Об'єднаних сил швидкого
реагування Збройних Сил України - з'єднань, частин і підрозділів
сухопутного, повітряного та морського компонентів з метою
приведення їх боєздатності у відповідність із потребою виконання
завдань із захисту території України та участі у міжнародних
миротворчих місіях.
Розвиток Об'єднаних сил швидкого реагування та визначення
основних принципів їх підготовки до виконання покладених на них
завдань здійснюються на основі принципів і стандартів, які
застосовуються Альянсом під час підготовки Сил реагування НАТО.
У контексті вдосконалення підготовки з'єднань, військових
частин та підрозділів, що входять до складу Основних сил оборони,
планується вжити заходів для досягнення високого рівня технічної
готовності озброєння та військової техніки, забезпечення належної
підготовки відповідних частин і підрозділів.
Заходи:
1. *Провести консультації з експертами НАТО стосовно
вдосконалення бойової підготовки підрозділів Об'єднаних сил
швидкого реагування.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Забезпечити підготовку підрозділів Об'єднаних сил швидкого
реагування за програмами командирської підготовки, розробленими з
урахуванням документів НАТО та штабних процедур, які
застосовуються під час планування дій у складі багатонаціональних
формувань.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Забезпечити підготовку офіцерів підрозділів Об'єднаних сил
швидкого реагування на курсах Центру підготовки офіцерів для
багатонаціональних штабів на базі Національного університету
оборони України відповідно до принципів, процедур і стандартів
НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Продовжити проведення на базі Центру імітаційного
моделювання Національного університету оборони України
командно-штабних навчань бригадного рівня за допомогою комп'ютерів
з метою підвищення практичної підготовки офіцерів до використання
штабних процедур НАТО під час планування та проведення міжнародних
миротворчих місій.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Вивчити питання щодо можливості впровадження
стандартизованої моделі підготовки та менеджменту.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.2. Формування органу військового управління
спеціальними операціями Генерального штабу
Збройних Сил України.
Створення Сил спеціальних операцій
Одним із пріоритетів розвитку Збройних Сил України є
створення Сил спеціальних операцій, до складу яких увійдуть усі
військові частини та підрозділи спеціального призначення.
Україна продовжить формування Сил спеціальних операцій,
здатних до виконання завдань розвідки, оперативного реагування на
асиметричні загрози та ведення бойових дій нетрадиційними
способами, контртерористичних операцій, протидії незаконним
військовим формуванням, взаємодії із спеціальними підрозділами
інших силових структур держави.
Заходи:
1. *Розробити із залученням експертів Стратегічного
командування НАТО з питань трансформації документи з питань
планування, підготовки та застосування Сил спеціальних операцій
Збройних Сил України відповідно до штабних процедур НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Забезпечити підготовку органів військового управління,
військових частин спеціального призначення Збройних Сил України до
виконання визначених завдань, відповідне їх комплектування та
оснащення озброєнням і військовою технікою із залученням
міжнародної технічної допомоги за Програмою фінансування іноземних
збройних сил.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Організувати підготовку офіцерів управління спеціальних
операцій Генерального штабу Збройних Сил України при Командуванні
сил спеціальних операцій США в Європі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Удосконалити навчально-матеріальну базу підрозділів Сил
спеціальних операцій Збройних Сил України (придбати та розгорнути
чотири комплекти мобільного радіофікованого полігонного
обладнання, чотири тренажери типу MILES, три тренажери для
підготовки фахівців з розмінування та знешкодження саморобних
вибухових пристроїв).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.3. Удосконалення систем військового управління,
підвищення ефективності військового управління
Україна вживає заходів з оптимізації системи управління
шляхом наближення її структури та функцій до параметрів, що
відповідають визначеним завданням, а також стандартам збройних сил
провідних держав світу (J-структура). Завершено процес розподілу
повноважень між органами управління. Військово-політичне і
адміністративне керівництво покладається на Міністерство оборони
України, а оперативне - на Генеральний штаб та командування видів
Збройних Сил України.
Основним завданням удосконалення системи військового
управління Збройних Сил України є перехід від п'ятиступеневої
системи управління до триступеневої: Генеральний штаб - Об'єднане
оперативне командування - міжвидове угруповання військ (сил),
армійський корпус.
З метою забезпечення ефективного управління міжвидовими
угрупованнями військ (сил) та миротворчими контингентами утворено
орган військового управління оперативної ланки - Об'єднане
оперативне командування.
У процесі розвитку засобів управління пріоритети надаються
створенню Єдиної автоматизованої системи управління Збройними
Силами України, переходу до цифрової інтегрованої мережі зв'язку
та впровадженню комплексної системи захисту інформації. Основними
завданнями із створення Єдиної автоматизованої системи управління
Збройних Сил України є розроблення та впровадження в її складі
автоматизованих систем управління видів Збройних Сил України,
Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України, єдиної
системи управління адміністративно-господарськими процесами в
Збройних Силах України.
Заходи:
1. Продовжити створення єдиної системи управління
адміністративно-господарськими процесами в Збройних Силах України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Створити автоматизовану систему управління Об'єднаного
оперативного командування Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Створити та реконструювати лінії та вузли зв'язку з метою
вдосконалення системи зв'язку стратегічного рівня.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Здійснити в установленому порядку закупівлю новітніх
технічних засобів телекомунікацій, зокрема обладнання цифрових
автоматичних станцій та проводових ліній з волоконнооптичними
жилами для заміни застарілих засобів, а також обладнання
супутникового зв'язку, персональних систем супутникового зв'язку
для забезпечення роботи підрозділів, визначених для участі у
Процесі планування та оцінки сил.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Запровадити систему електронного документообігу в рамках
інформаційного забезпечення штабів та оперативних центрів.
Строк виконання: щокварталу
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.4. Удосконалення системи логістики,
звільнення з'єднань і військових частин
від виконання невластивих функцій
Україна докладає зусиль для формування системи логістики
Збройних Сил України, взаємосумісної із системою, яка
використовується НАТО. Метою вдосконалення системи логістики є
забезпечення її здатності ефективно здійснювати
матеріально-технічне забезпечення діяльності Збройних Сил України
як на території держави, так і під час виконання завдань разом із
державами - членами НАТО за межами України.
В основу системи логістики Збройних Сил України покладено
територіальний принцип забезпечення військ (сил). Система
логістики складатиметься з Об'єднаних центрів забезпечення, які
відповідатимуть за постачання матеріально-технічних засобів для
територіальних угруповань військ.
Планується вдосконалити роботу системи аутсорсингу, а також
наблизитися до введення в дію єдиної автоматизованої системи
управління обліком та рухом матеріально-технічних засобів.
Заходи:
1. *Забезпечити надання консультативно-дорадчої допомоги з
боку експертів НАТО у сфері вдосконалення системи логістики,
оптимізації управління військово-медичними підрозділами, системи
кодифікації НАТО для досягнення початкових оперативних
можливостей.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Забезпечити створення автоматизованої системи управління
обліком і рухом матеріально-технічних засобів, сумісної з
відповідними системами НАТО, в рамках Єдиної автоматизованої
системи управління адміністративно-господарчими процесами в
Збройних Силах України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Опрацювати питання щодо можливості залучення Збройних Сил
України до діяльності Організації НАТО з технічного обслуговування
та постачання (NAMSO).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
МЗС України
4. *Провести консультації з питань можливості залучення
підрозділів логістики та військовослужбовців і працівників
Збройних Сил України до складу Багатонаціонального інтегрованого
логістичного підрозділу НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. *Забезпечити участь представників Збройних Сил України в
засіданнях робочих груп НАТО з логістики.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. *Провести стажування фахівців Збройних Сил України з
питань логістики в штаб-квартирі НАТО та державах - членах Альянсу
з метою набуття відповідного досвіду.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Продовжити створення Об'єднаної системи розгортання та
переміщення підрозділів і матеріально-технічних засобів Збройних
Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
8. Організувати проведення на базі Центру підготовки офіцерів
для багатонаціональних штабів при Національному університеті
оборони України курсу підготовки офіцерів з логістики -
користувачів програм LOGREP та ADAMS.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
9. Здійснити заходи з поліпшення функціонування системи
аутсорсингу в Збройних Силах України. Удосконалити
нормативно-правову базу з цього питання.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.5. Досягнення взаємосумісності
Збройних Сил України із збройними
силами держав - членів НАТО
Україна вживає заходів для досягнення взаємосумісності
Збройних Сил України із збройними силами держав - членів НАТО
шляхом застосування процедур оборонного планування згідно із
стандартами НАТО, спрямування підготовки визначених сил та засобів
на забезпечення відповідності колективним вимогам Альянсу з
урахуванням пріоритетів зовнішньої політики України; узгодження
програм їх розвитку з економічними можливостями держави.
Україна взяла на себе зобов'язання щодо підвищення
оперативної взаємосумісності визначених підрозділів військ (сил) у
рамках Цілей партнерства, які зосереджуються на збільшенні
кількості фахівців з високим рівнем знання іноземної мови,
взаємосумісності командно-штабних процедур, автоматизованих систем
управління та обміну інформацією, систем логістики, зокрема тих,
що використовуватимуться в операціях за межами території України,
здатності визначених військових частин та підрозділів діяти в
умовах використання засобів ядерного, біологічного та хімічного
ураження.
Військові частини і підрозділи Збройних Сил України, що
беруть участь у Процесі планування та оцінки сил і Спільному фонді
оперативних сил та можливостей, повинні досягти певного рівня
готовності для участі в антитерористичних операціях та спільних
операціях з військовими контингентами держав - членів НАТО.
Практичне досягнення взаємосумісності з Північноатлантичним
альянсом здійснюватиметься, зокрема, шляхом активної участі
Збройних Сил України у реалізації Концепції оперативних
можливостей НАТО.
Заходи:
1. *Забезпечити участь України у реалізації Концепції
оперативних можливостей НАТО шляхом проведення відповідної оцінки
(самооцінки) визначених підрозділів Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Здійснити в установленому порядку закупівлю сучасного
поліграфічного обладнання та комплекту програмного забезпечення
для складення та видання топографічних карт відповідно до
стандартів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Продовжити роботу із складення та видання топографічних
карт України у масштабі 1:250000 відповідно до стандартів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Забезпечити 10 Хіммотологічний центр Міністерства оборони
України обладнанням для проведення тестування пального відповідно
до міжнародних методів організації "Американські стандарти
тестувань та матеріалів (ASTN)".
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Створити спеціалізовану навчальну систему тренажерного
комплексу для підготовки інженерно-технічного складу Повітряних
Сил Збройних Сил України до експлуатації літаків, обладнаних
навігаційно-посадковими засобами згідно з вимогами ІКАО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Створити програмно-апаратний комплекс для інформаційного
забезпечення спільних дій літальних апаратів армійської авіації та
рухомих об'єктів механізованих підрозділів Збройних Сил України з
використанням супутникових та геоінформаційних систем.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.6. Удосконалення системи підготовки
та комплектування Збройних Сил України
особовим складом. Підвищення кваліфікації
військовослужбовців Збройних Сил України
Україна продовжує реформування системи військової освіти,
реалізацію новітньої кадрової політики щодо комплектування військ
і сил особовим складом з метою створення відповідно до стандартів
НАТО сучасної, науково обґрунтованої та економічно доцільної
системи підготовки висококваліфікованих військових фахівців за
спеціальностями, що необхідні для Збройних Сил України та інших
військових формувань.
Реформування системи військової освіти здійснюється шляхом
збалансування структури і чисельності Збройних Сил України та її
інтеграції у загальнодержавну, включення низки вищих військових
навчальних закладів до складу цивільних вищих навчальних закладів.
Триває оптимізація мережі вищих військових навчальних закладів,
факультетів та кафедр військової підготовки, їх
організаційно-штатних структур і чисельності особового складу.
На базі Центру підготовки офіцерів для багатонаціональних
штабів Національного університету оборони України здійснюється
підготовка кандидатів до складу резерву кандидатів на посади
миротворчого персоналу, міжнародних штабних елементів.
Створюється Міжнародний центр миротворчості та безпеки на
базі Яворівського загальновійськового полігона Західного
оперативного командування.
Одним із пріоритетів розвитку Збройних Сил України
залишається здійснення комплексу заходів із переведення військ
(сил) на комплектування за контрактом (професійна армія). До кінця
2009 року планується завершити перехід до повного комплектування
військовослужбовцями військової служби за контрактом військових
частин і підрозділів Об'єднаних сил швидкого реагування та
Повітряних Сил Збройних Сил України.
У Збройних Силах України буде продовжено формування та
підготовку військового резерву.
Україна приділяє значну увагу належному кадровому
забезпеченню центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів влади, відповідальних за співробітництво з НАТО
та реалізацію євроатлантичних прагнень України. З цією метою за
підтримки держав - членів та держав - партнерів НАТО започатковано
та успішно виконується Програма з питань професійного розвитку
цивільного персоналу під егідою Спільної робочої групи Україна -
НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.
Заходи:
1. *Забезпечити виконання Програми з питань професійного
розвитку цивільного персоналу під егідою Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня за
підтримки держав - членів та держав - партнерів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Продовжити вживати заходи щодо створення Міжнародного
центру миротворчості та безпеки на базі Яворівського
загальновійськового полігона Західного оперативного командування.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Продовжити розвиток Центру моделювання при Національному
університеті оборони України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Підвищувати професійний рівень сержантського і
старшинського корпусу Збройних Сил України шляхом розроблення
нових вимог і методик добору сержантського і старшинського складу
та нормативно-правових актів з питань проходження ними військової
служби.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Продовжити вдосконалення системи комплектування Збройних
Сил України військовослужбовцями за контрактом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Продовжити оснащення Сухопутних військ Збройних Сил
України системами імітації тактичних дій MILES 2000 та MILES IWS,
забезпечити вивчення зазначених систем, порядку їх експлуатації,
обслуговування та ремонту.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Продовжити проходження служби у військовому резерві
Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
8. Продовжити оптимізацію системи вищих військових навчальних
закладів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
9. Забезпечити функціонування курсів підвищення кваліфікації,
в тому числі Вищих академічних курсів на базі Національного
університету оборони України, для офіцерського складу Збройних Сил
України та державних службовців Міністерства оборони України.
Забезпечити проведення тематичних навчальних курсів на базі Центру
підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів при
Національному університеті оборони України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
10. Забезпечити функціонування курсів "Телекомунікаційна
академія" (Cisco Systems).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
11. Організувати мовну підготовку керівного складу
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
12. Забезпечити вивчення особовим складом Збройних Сил
України іноземних мов на курсах з інтенсивного вивчення іноземних
мов (англійська, французька, німецька, арабська, турецька) при
вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, в
експериментальних військових частинах, а також на мовних і фахових
курсах у вищих навчальних закладах Канади і США.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
13. Сприяти вивченню іноземних мов військовослужбовцями
Збройних Сил України на курсах з вивчення іноземних мов та фахової
підготовки у вищих навчальних закладах Канади в рамках Програми
сприяння військовій підготовці Департаменту національної оборони
Канади.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
14. Вжити заходів для організації стажування представників
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України у командно-штабних структурах НАТО, а також на курсах з
вивчення іноземних мов та інших спеціалізованих курсах, що
організовуються та проводяться державами - членами та державами -
партнерами НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.7. Підтримання в боєздатному стані,
модернізація та оновлення озброєння
і військової техніки
Оснащення Збройних Сил України сучасним озброєнням і
військовою технікою, забезпечення підтримки наявного озброєння в
належному стані є важливими завданнями держави.
Метою розвитку озброєння та військової техніки є досягнення
суттєвих змін в оснащенні Збройних Сил України, які
відповідатимуть сучасним вимогам та матимуть належний рівень
взаємосумісності, що сприятиме виконанню завдань та дасть змогу
діяти у спільних операціях разом із силами держав - членів НАТО.
Планується забезпечити з 2009 року проведення заходів з
переозброєння Сил негайного реагування Об'єднаних сил швидкого
реагування і підрозділів, визначених для участі у Процесі
планування та оцінки сил, новими та модернізованими засобами
зв'язку, озброєнням, військовою технікою та майном за стандартами
НАТО щодо технічної взаємосумісності.
Заходи:
1. *Забезпечити участь представників Міністерства оборони
України та Міністерства промислової політики України у засіданнях
Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань військовотехнічного
співробітництва.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України
2. Дообладнати два літаки Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил
України згідно з вимогами Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Оснастити оглядові команди Військово-Морських Сил Збройних
Сил України сучасними плавзасобами та індивідуальним спорядженням,
які відповідають стандартам НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Забезпечити участь представників Міністерства оборони
України та Міністерства промислової політики України у засіданнях
Промислової дорадчої групи НАТО з метою визначення пріоритетів у
розробці, модернізації та переоснащенні зброї та військового
обладнання, а також у забезпеченні дальшого розвитку
військово-технічного співробітництва з державами - членами та
державами - партнерами НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінпромполітики України, інші центральні
органи виконавчої влади
5. Здійснити в установленому порядку закупівлю переносного
термінала для огляду повітряної обстановки А-100СВТП.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Дообладнати на державних підприємствах Міністерства
оборони України 10 вертольотів Мі-8 відповідно до вимог
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.8. Розвиток військової інфраструктури
Метою розвитку військової інфраструктури є підвищення
ефективності діяльності Збройних Сил України шляхом істотного
скорочення кількості об'єктів військової інфраструктури та
приведення її у відповідність із реальними потребами та умовами
ринкової економіки.
Буде вжито заходів для реалізації або передачі до сфери
управління центральних органів виконавчої влади та в комунальну
власність територіальних громад вивільнених військових містечок та
окремих будівель і споруд з додержанням принципу прозорості та
ефективного використання коштів для забезпечення розвитку Збройних
Сил України та розв'язання соціальних проблем військовослужбовців.
Захід:
1. Забезпечити в установленому порядку реалізацію вивільнених
об'єктів військової інфраструктури і спрямувати кошти, що надійшли
від такої реалізації, на забезпечення розвитку Збройних Сил
України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінекономіки України, Мінфін України,
інші центральні органи виконавчої влади
2.2.9. Військова стандартизація та кодифікація
З метою підвищення оперативних можливостей та ефективності
використання оборонних ресурсів Україна прагне досягти рівня
стандартизації НАТО шляхом прийняття нормативних актів
(стандартів) в оперативній, адміністративній та
матеріально-технічній сферах для впровадження нормативів та
стандартів НАТО в усі види діяльності Міністерства оборони України
та Збройних Сил України відповідно до покладених на них функцій та
завдань.
Впровадження стандартів НАТО забезпечить необхідний рівень
взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України у Процесі
планування та оцінки сил в рамках виконання Програми НАТО
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ). При цьому результати такого
впровадження повинні аналізуватися під час проведення оцінки
військових частин та підрозділів, включених до складу Спільного
фонду оперативних сил та можливостей.
Загальну організацію та координацію роботи з військової
стандартизації здійснює орган військової стандартизації,
представники якого пройшли відповідне стажування в Агенції НАТО із
стандартизації та беруть активну участь у засіданнях робочих груп
Альянсу з питань стандартизації.
З метою належного інформаційного забезпечення Збройних Сил
України у сфері військової стандартизації Україна вживає заходів
для автоматизації роботи фонду нормативних документів Збройних Сил
України.
Спільними зусиллями фахівців України та НАТО налагоджено
постійно діючий канал зв'язку через Центр інформації та
документації НАТО в Україні. Періодичний каталог документів НАТО
готується на постійній основі та доводиться до відома центральних
органів виконавчої влади, установ та організацій, які беруть
участь у співробітництві.
Заходи:
1. *Комп'ютеризувати фонд нормативних документів Збройних Сил
України з підключенням його до Інтернету та автоматизованої
внутрішньомережевої системи управління військами "Дніпро" за
сприяння НАТО та держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Забезпечити підготовку представників Збройних Сил України
на курсах з питань стандартизації за підтримки НАТО та держав -
членів Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Установити в Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних
Сил України систему поштової скриньки НАТО та забезпечити її
підключення до відповідної автоматизованої системи Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Забезпечити переклад нормативних документів НАТО, які
використовуються для досягнення цілей партнерства в рамках участі
Збройних Сил України у Процесі планування та оцінки сил.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Підготувати експертів Збройних Сил України з питань
стандартизації, здійснення аудита та контролю за якістю відповідно
до стандартів НАТО та результатів проведення оцінки
взаємосумісності.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
6. Забезпечити впровадження автоматизованої системи
кодифікації у Збройних Силах України та її інтеграцію в єдину
систему управління адміністративно-господарськими процесами.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
7. Підготувати на курсах коледжу Національного бюро
кодифікації (США) двох фахівців Бюро кодифікації у військовій
сфері Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.2.10. Удосконалення системи медичного
забезпечення у військовій сфері
Метою реформування системи медичного забезпечення Збройних
Сил України є створення сучасної, економічно доцільної системи
закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України шляхом
уніфікації сил і засобів військової медицини, запровадження
територіального принципу медичного забезпечення
військовослужбовців, контролю за якістю медичного обслуговування
та своєчасністю проведення санітарних і протиепідемічних заходів
щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців і
працівників Збройних Сил України, забезпечення сучасним медичним
обладнанням, запровадження медичних стандартів держав - членів
НАТО.
Заходи:
1. Забезпечити військово-медичні клінічні центри у містах
Вінниці, Львові, Одесі, Севастополі та Харкові сучасними
модульними блоками контейнерного типу (інтенсивної терапії) для
оснащення п'яти мобільних госпіталів з метою застосування їх в
особливий період, у надзвичайних ситуаціях та під час участі у
миротворчих місіях.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. Укомплектувати Центр медичної реабілітації, санаторного
лікування та спеціальної підготовки особового складу Повітряних
Сил і Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Судацький"
(м. Судак) обладнанням для забезпечення спеціальної підготовки
льотного складу Збройних Сил України та спецпідрозділів
Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. Забезпечити укомплектування військово-медичних клінічних
центрів у містах Вінниці, Львові, Одесі, Севастополі та Харкові
пересувними флюорографічними та стоматологічними установками з
метою проведення профілактичної роботи серед особового складу у
віддалених військових гарнізонах.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. Укомплектувати Військово-медичний клінічний центр
Центрального регіону центрифугою для проведення
військово-лікарської експертизи та спеціальних тренувань льотного
складу Збройних Сил України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Вивчити питання щодо можливості утворення
навчально-тренувального центру медичної служби Збройних Сил
України для підготовки медичного персоналу, який братиме участь у
миротворчих місіях.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
2.2.11. Забезпечення соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей,
а також осіб, звільнених з військової служби
Україна вживає заходів для поліпшення соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей. У період інтенсифікації
військової реформи та істотного скорочення чисельності Збройних
Сил України питання соціального захисту військовослужбовців є
пріоритетним.
Україна забезпечує будівництво та придбання житла для
військовослужбовців відповідно до положень Комплексної програми
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної
кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та
членів їх сімей ( 2166-99-п ), основним джерелом фінансування якої
є кошти державного бюджету. З метою розв'язання проблеми
забезпечення житлом звільнених військовослужбовців та членів їх
сімей в Україні діє Програма забезпечення житлом
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
( 114-99-п ).
Із залученням міжнародної допомоги Україна здійснює соціальну
адаптацію та перекваліфікацію військовослужбовців, звільнених у
запас.
Заходи:
1. *Продовжити консультації між Експертною групою НАТО з
питань соціальної адаптації та відповідними структурами
Міністерства оборони України стосовно виконання заходів,
передбачених на 2009 рік Державною програмою соціальної і
професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають
звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до
2011 року ( 720-2007-п ), і розробити рекомендації для її дальшого
виконання.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Забезпечити реалізацію проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ
із соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених з
військової служби (Хмельницький центр перепідготовки).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
3. *Забезпечити виконання програми співробітництва з НАТО,
ОБСЄ та Королівством Норвегія щодо соціальної адаптації і
перепідготовки військовослужбовців, які звільняються в запас.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. *Продовжити регулярні консультації з експертами НАТО
стосовно реалізації Концепції кадрової політики в Збройних Силах
України, зокрема її п'ятого заходу - адаптація військовослужбовців
до цивільного життя.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
5. Продовжити виконання Комплексної програми забезпечення
житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби,
службових осіб митних органів та членів їх сімей ( 2166-99-п ) та
Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку ( 114-99-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Мінфін України, Мінрегіонбуд України, Мінекономіки
України, інші центральні органи виконавчої влади
6. Забезпечити виконання заходів, передбачених на 2009 рік
Державною програмою соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених
з військової служби, на період до 2011 року ( 720-2007-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2.3. Реформування сектору безпеки
Україна спрямовує свої зусилля на прискорення проведення
реформ у сфері національної безпеки з урахуванням змін, що
відбулися у світі протягом останнього десятиріччя, насамперед у
політичній, соціальній та економічній сфері. Реалізація стратегії
європейської та євроатлантичної інтеграції України, в тому числі
прагнення набути членство в НАТО, потребує створення ефективної
моделі сектору безпеки, яка гарантуватиме виконання завдань із
виявлення, запобігання та локалізації потенційних і реальних
загроз національній безпеці. Структура сектору безпеки повинна
відповідати новим політичним і економічним умовам та європейській
системі безпеки.
Україна використовує можливості Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, Офісу
зв'язку НАТО в Україні та інші наявні механізми співпраці для
запровадження сучасної моделі сектору безпеки відповідно до
євроатлантичних стандартів; здійснює реформування органів безпеки
і розвідувальних органів України з метою підвищення ефективності
їх діяльності щодо гарантування національної безпеки та захисту
прав і свобод людини і громадянина.
Україна прагне і надалі поглиблювати співпрацю з Альянсом
шляхом проведення експертних консультацій у рамках Робочої групи
Україна - НАТО з питань демократичного цивільного контролю над
сектором розвідки під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО
з питань реформування сектору розвідки України високого рівня та
двосторонніх консультацій з Офісом безпеки і Спеціальним комітетом
НАТО, спрямованих на наближення сектору розвідки України до
євроатлантичних стандартів.
Реформа стосуватиметься таких пріоритетних сфер:
гармонізація законодавства, що регулює діяльність та
функціонування розвідувальних органів України, його дальша
адаптація до загальноприйнятих євроатлантичних і європейських
стандартів та критеріїв;
посилення демократичного цивільного контролю за органами
безпеки та розвідувальними органами України;
виконання Програми з питань професійної підготовки цивільного
персоналу під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з
питань воєнної реформи високого рівня з метою забезпечення
демократичного управління та контролю.
Питання реформування сектору безпеки України залишатиметься
одним із пріоритетів у відносинах Україна - НАТО в рамках
Інтенсифікованого діалогу. Координуючу роль у цьому процесі
відіграватиме Рада національної безпеки і оборони України.
Заходи:
1. *Забезпечити ефективне виконання Робочої програми Спільної
робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня на 2009-2010 роки. Розглянути на засіданні Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня
питання досягнень співпраці України з НАТО щодо проведення реформи
сектору безпеки та узгодження наступних кроків у цій сфері.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, центральні органи
виконавчої влади
2. *Продовжити роботу з розширення обміну досвідом з питань
демократичного цивільного контролю за сектором безпеки України,
зокрема шляхом організації круглого столу у форматі Спільної
робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, центральні органи
виконавчої влади
3. *Забезпечити постійне залучення громадськості до
проведення реформи сектору безпеки України, зокрема шляхом
використання можливостей Мережі партнерства Україна - НАТО
стосовно підвищення обізнаності громадянського суспільства з
питань євроатлантичної інтеграції. Розробити план заходів, які
здійснюватимуться з цією метою в рамках Мережі партнерства Україна
- НАТО в 2009 році.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції України, центральні
органи виконавчої влади
2.3.1. Реалізація Стратегії національної безпеки
України та Комплексного огляду сектору безпеки України
Відповідно до положень Стратегії національної безпеки
України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого
2007 року N 105 ( 105/2007 ), реформування сектору безпеки України
визначено одним із пріоритетів національної політики у сфері
безпеки і оборони.
Впроваджується Стратегія національної безпеки України
( 105/2007 ). Продовжується робота із впровадження результатів
Комплексного огляду сектору безпеки України. Оприлюднено видання
"Біла книга 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України",
а також Білі книги Державної прикордонної служби України та інших
органів сектору безпеки України.
Заходи:
1. *Розглянути питання щодо можливості розроблення плану
заходів з поглиблення співробітництва в рамках діяльності Спільної
робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня з метою одержання Україною допомоги у реалізації Стратегії
національної безпеки України ( 105/2007 ) та Комплексного огляду
сектору безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради
національної безпеки і оборони України,
органи державної влади
2. *Проводити на регулярній основі в рамках Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня
оцінку досягнень прогресу з впровадження Стратегії національної
безпеки України ( 105/2007 ) та Комплексного огляду сектору
безпеки України.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальні за виконання: Апарат Ради
національної безпеки і
оборони України, центральні органи виконавчої влади
3. *Забезпечити використання відповідного досвіду держав -
членів НАТО в процесі реалізації Стратегії національної безпеки
України ( 105/2007 ). Вивчити питання щодо можливості призначення
з числа представників держав - членів Альянсу радника з питань
реалізації Стратегії національної безпеки України ( 105/2007 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальний за виконання -
Апарат Ради національної безпеки
і оборони України
2.3.2. Посилення демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки України
Рівень розвитку громадянського суспільства та його
демократичних інститутів в Україні вимагає розроблення та
впровадження системи дієвого демократичного цивільного контролю за
спецслужбами України відповідно до стандартів та практики
демократичних держав. Україна і надалі максимально залучає
неурядовий сектор до реформування сектору безпеки України з метою
збільшення його прозорості та посилення громадського контролю.
Важливим аспектом у контексті реформування сектору безпеки
України є вдосконалення системи демократичного цивільного контролю
за діяльністю розвідувальних органів. На сьогодні така система вже
функціонує, її розвиток та вдосконалення здійснено за сприяння,
зокрема, Робочої групи Україна - НАТО з питань здійснення
демократичного цивільного контролю над сектором розвідки, яка діє
під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної
реформи високого рівня.
Основними досягненнями Робочої групи Україна - НАТО з питань
демократичного цивільного контролю над сектором розвідки є
поглиблення співпраці та довіри між розвідувальними органами
України та держав - членів НАТО внаслідок впровадження Україною
європейських демократичних стандартів та практики у цій сфері;
розроблення проекту Концепції реформи Служби безпеки України;
вдосконалення законодавчої бази з питань діяльності органів
безпеки та розвідувальних органів України. Також робоча група
значною мірою сприяла підготовці видання "Біла книга 2007: Служба
безпеки та розвідувальні органи України".
Україна також активно проводитиме двосторонні консультації з
Офісом безпеки НАТО та Спеціальним комітетом. Увага буде
зосереджена на вдосконаленні законодавства, яке регулює діяльність
розвідувальних органів України, відповідно до євроатлантичних та
європейських стандартів.
Заходи:
1. *Забезпечити проведення експертних консультацій з питань
посилення демократичного цивільного контролю у рамках Спільної
робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба зовнішньої розвідки
України, Служба безпеки України, а також Міноборони
України, інші центральні органи виконавчої влади
2. *Провести у рамках діяльності Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня семінари
(експертні консультації) за участю представників Служби безпеки
України та держав - членів НАТО з метою вдосконалення механізму
співробітництва у сфері захисту прав людини, протидії тероризму та
пов'язаних з цим питань.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
3. Продовжити практику використання досвіду безпекових служб
держав - членів НАТО для налагодження тісної взаємодії із
структурами Північноатлантичного Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
2.3.3. Використання можливостей Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня та Консультацій експертів Україна - НАТО
з питань реформування сектору розвідки
під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО
з питань воєнної реформи високого рівня
для дальшого реформування сектору безпеки України
Україна приділяє належну увагу забезпеченню імплементації
ефективної моделі сектору безпеки України, структура якої
відповідатиме сучасним політичним та економічним умовам,
євроатлантичним стандартам. Така модель забезпечуватиме
запобігання, виявлення та локалізацію потенційних і реальних
зовнішніх загроз національній безпеці України. Ключову роль
відіграє продовження діалогу між Україною та НАТО з питань
розв'язання основних проблем безпеки та трансформації політики
національної безпеки відповідно до нових загроз і ризиків.
З метою забезпечення демократичного управління та контролю
над сектором безпеки Україна продовжуватиме ефективно
використовувати механізми співробітництва з НАТО, зокрема шляхом
виконання Програми з питань професійної підготовки цивільного
персоналу під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з
питань воєнної реформи високого рівня.
З метою запровадження до 2015 року нової ефективної моделі
національного сектору безпеки Україна планує застосовувати
механізми та проекти, розроблені у рамках Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, та
механізм мережі партнерства Україна - НАТО стосовно підвищення
обізнаності громадянського суспільства з питань євроатлантичної
інтеграції, зокрема щодо експертної допомоги держав - членів НАТО.
У 2009 році Україна має намір продовжити роботу з реалізації
проектів, які діють під егідою Спільної робочої групи Україна -
НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, та започаткувати
нові ініціативи, зокрема План дій партнерства щодо забезпечення
прозорості та відкритості в оборонних інституціях в рамках
Програми НАТО "Партнерство заради миру" ( 950_001 ), який мав би
на меті боротьбу з проявами корупції в оборонних структурах,
Проект з удосконалення механізму реалізації Стратегії національної
безпеки України ( 105/2007 ) із залученням експертної допомоги
НАТО, а також проведення Огляду структури і завдань Міністерства
оборони України.
В рамках заходів щодо запровадження до 2015 року нової
ефективної національної моделі сектору безпеки України буде
використано експертну допомогу Спільної робочої групи Україна -
НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та експертів Альянсу
з питань демократичного цивільного контролю за сектором розвідки.
Заходи:
1. *Проводити засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО
з питань воєнної реформи високого рівня.
Строк виконання: відповідно до графіка,
погодженого з НАТО
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, Міноборони України, МЗС
України
2. *Забезпечити ефективну роботу та провести Консультації
експертів Україна - НАТО з питань реформування сектору розвідки
під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної
реформи високого рівня відповідно до погодженого графіка.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України
3. *Провести у форматі Консультацій експертів Україна - НАТО
з питань реформування сектору розвідки під егідою Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня
семінари, зустрічі, консультації експертів для поглиблення
співробітництва представників розвідувальних органів України з
відповідними структурами Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба зовнішньої розвідки
України, Служба безпеки України, Міноборони України,
Адміністрація Держприкордонслужби України

4. *Підвищити ефективність використання потенціалу Програми з
питань професійної підготовки цивільного персоналу структур
оборони та безпеки України Спільної робочої групи Україна - НАТО з
питань воєнної реформи високого рівня. Провести засідання
Керівного комітету зазначеної Програми з метою оцінки досягнутого
прогресу, а також семінар у рамках Програми з питань стану її
виконання та погодження дальших дій.
Строк виконання: друге півріччя
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України
5. *Забезпечити дальшу участь української сторони у
засіданнях Керівного комітету Україна - НАТО щодо виконання
Програми з питань професійної підготовки цивільного персоналу під
егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної
реформи високого рівня, які проводитимуться в штаб-квартирі
Альянсу.
Строк виконання: щоквартально під час засідань
Спільної робочої групи високого рівня у форматі
координаційна ("ключова") група
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України,
Міноборони України, МЗС України
6. *З метою підвищення ефективності співробітництва у сфері
протидії тероризму забезпечити проведення під егідою Спільної
робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого
рівня семінарів, експертних консультацій за участю представників
служб безпеки України та Альянсу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
7. *Забезпечити ефективне використання рекомендацій експертів
НАТО з питань демократичного цивільного контролю за сектором
розвідки з метою розв'язання нагальних проблем реформування Служби
безпеки України та розвідувальних органів України, а також з метою
запровадження до 2015 року нової ефективної моделі сектору
безпеки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальний за виконання - Апарат Ради
національної безпеки і оборони України
8. *Використовувати експертну допомогу держав - членів НАТО у
ході проведення під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з
питань воєнної реформи високого рівня Огляду структури та завдань
Міністерства оборони України як першого етапу другого
Стратегічного оборонного огляду України за експертної допомоги
НАТО. У рамках Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань
воєнної реформи високого рівня провести оцінку виконання Огляду
структури та завдань Міністерства оборони України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради
національної безпеки і оборони України,
Міноборони України
9. *Забезпечити повноцінне залучення органів сектору безпеки
України до Плану дій партнерства щодо розбудови прозорості та
відкритості в оборонних інституціях в рамках Програми НАТО
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Міноборони України, МВС
України, Служба безпеки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, інші центральні
органи виконавчої влади
10. *Забезпечити вдосконалення та дальший розвиток Мережі
партнерства Україна - НАТО стосовно підвищення обізнаності
громадянського суспільства з питань євроатлантичної інтеграції.
Провести оцінку результатів цієї діяльності під час засідань
Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи
високого рівня.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Національний центр
з питань євроатлантичної інтеграції України,
Апарат Ради національної
безпеки і оборони України
2.3.4. Співробітництво з НАТО у сфері
управління сектором безпеки
З метою реформування сектору безпеки Україна приділяє
особливу увагу вдосконаленню управління сектором безпеки,
координації механізму та системи командування в умовах кризових
ситуацій для раціонального розподілу обов'язків та завдань в
окремих складових сектору безпеки з метою уникнення дублювання їх
функцій.
Заходи:
1. *Вивчити досвід Альянсу у сфері управління сектором
безпеки, координації та підпорядкування його складових в умовах
кризових ситуацій, ефективного розподілу обов'язків і завдань в
окремих складових сектору безпеки. Розробити відповідні спільні
рекомендації.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Міноборони України, інші центральні органи виконавчої
влади
2. *Провести за участю представників НАТО та народних
депутатів України міжнародну конференцію високого рівня, засідання
за круглим столом "Україна - НАТО" з питань реформування системи
управління сектором безпеки України в умовах надзвичайних
ситуацій.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Міноборони України, МЗС України, інші центральні
органи виконавчої влади
2.3.5. Реформування Служби безпеки України
Реформування Служби безпеки України здійснюється як складова
вдосконалення правової системи держави, судової та
адміністративної реформ в Україні, інших інституційних
перетворень, передбачених Концепцією реформування Служби безпеки
України ( 249/2008 ), а також Концепцією вдосконалення судівництва
для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів ( 361/2006 ). Виконання зазначених актів
сприятиме становленню демократії, верховенства права, додержанню
прав і свобод людини та інтеграції України до євроатлантичних
структур.
Заходи:
1. *Провести за сприяння Спільної робочої групи Україна -
НАТО з питань воєнної реформи високого рівня II Міжнародну
конференцію з питань захисту демократичних цінностей та дотримання
прав людини у діяльності спеціальних служб.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної
безпеки і оборони України, Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України, Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади

2. Продовжити роботу з приведення завдань, функцій і
повноважень, організаційно-штатної структури Служби безпеки
України у відповідність із стандартами держав - членів НАТО та
потребами інтеграції України в євроатлантичний простір. Опрацювати
можливість виокремлення правоохоронних функцій з повноважень
Служби безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
3. Забезпечити роботу з виконання Комплексної цільової
програми реформування Служби безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
4. Удосконалити механізм надання експертної допомоги з боку
держав - членів НАТО в процесі реформування Служби безпеки
України. Залучити експертів держав - членів НАТО до виконання
дорадчих функцій при Голові Служби безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
5. Удосконалити механізм громадського контролю за діяльністю
Служби безпеки України. Продовжити роботу Громадської ради при
Службі безпеки України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
2.3.6. Реформування Міністерства
внутрішніх справ України
З метою підвищення рівня захисту прав та основоположних
свобод людини, зміцнення боротьби із злочинністю та підвищення
довіри людей буде продовжено реформування Міністерства внутрішніх
справ України відповідно до європейських норм.
В основу цього процесу будуть покладені принципи структурної
цілісності та оптимізації функціонування системи Міністерства
внутрішніх справ України; її максимальної економічності, простоти
і гнучкості; пріоритетної орієнтації оперативно-службової
діяльності кожного органу і підрозділу незалежно від спеціалізації
на виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі
злочинністю; першочергового розвитку первинної ланки органів
внутрішніх справ як основи системи Міністерства внутрішніх справ
України; взаємодії з іншими суб'єктами правоохоронної діяльності;
доступності для населення структур системи Міністерства внутрішніх
справ України; прозорості всіх перетворень.
2.3.6.1. Реформування внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України
Україна продовжуватиме структурне реформування безпекових та
правоохоронних інституцій держави з метою вдосконалення їх
діяльності та досягнення міжнародних стандартів. Зазначена робота
проводитиметься за сприяння НАТО та ЄС.
Реформування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України проводиться в контексті реформування сектору безпеки
України та спрямоване на реалізацію Воєнної доктрини України,
затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2004 року
N 648 ( 648/2004 ), в частині приведення бойових можливостей,
рівня боєздатності, підготовки та всебічного забезпечення Збройних
Сил України, інших військових формувань у відповідність із
потребами оборони та підвищення взаємосумісності із збройними
силами держав - членів НАТО та ЄС. При цьому враховується досвід
аналогічних формувань провідних держав світу (жандармерій
Французької Республіки, Турецької Республіки, Румунії, карабінерів
Італійської Республіки, цивільної гвардії Королівства Іспанія та
інших).
Головною метою реформування внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України є створення на їх базі мобільного,
оптимального за чисельністю військового формування та його дальший
розвиток відповідно до наявних і прогнозованих завдань з
урахуванням економічних можливостей держави.
Заходи:
1. Поступово перевести систему комплектування внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх справ України на контрактну основу.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
2. Продовжити підготовку проектно-кошторисної документації з
будівництва Міжнародного центру підготовки сил підтримання
правопорядку на базі Навчального центру внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України за сприяння держав - членів
НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МВС України,
Мінфін України, Мінекономіки України, МЗС України
3. Продовжити співробітництво внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України з Національною жандармерією Французької
Республіки з метою утворення на території України (с. Старе
Бориспільського району Київської області) Міжнародного центру
підготовки сил підтримання правопорядку.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
4. Продовжити виконання внутрішніми військами Міністерства
внутрішніх справ України та правоохоронними органами держав -
членів НАТО програми з підготовки підрозділів громадської безпеки
та спеціального призначення щодо забезпечення охорони громадського
порядку під час проведення масових заходів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
5. Забезпечити включення до програми навчання Національної
академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України
курсу з питань міжнародної миротворчої діяльності, а також
навчальних програм (змістових модулів) миротворчої спрямованості
англійською мовою.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - МВС України
2.3.7. Реформування Державної
прикордонної служби України
Стратегічними завданнями реформування Державної прикордонної
служби України як правоохоронної структури є забезпечення
ефективності державної політики у сфері охорони державного
кордону; створення до 2015 року сучасної єдиної системи охорони
державного кордону згідно з Шенгенськими стандартами, нового
якісного рівня захищеності кордонів; зміцнення кадрового
потенціалу та самодостатності Державної прикордонної служби
України; розширення співробітництва з правоохоронними органами
України, прикордонними органами інших держав, міжнародними
організаціями з метою підготовки України до охорони майбутніх
зовнішніх кордонів ЄС (Шенгенська зона); участь у боротьбі з
транснаціональною організованою злочинністю; ефективна протидія
незаконному розповсюдженню зброї масового знищення та засобів
терористичної діяльності, торгівлі наркотиками, незаконній
міграції, торгівлі людьми та іншим незаконним діям на кордоні.
Протягом 2009 року передбачається здійснити заходи другого
етапу (2009-2012 роки) реалізації Концепції розвитку Державної
прикордонної служби України на період до 2015 року ( 546/2006 ), а
саме:
завершення роботи з удосконалення нормативно-правової бази з
питань діяльності Державної прикордонної служби України, в тому
числі оперативно-службової діяльності її органів та підрозділів;
створення сучасної системи інформаційного забезпечення;
участь у виконанні програми кораблебудування;
дальше оновлення парку авіаційної техніки;
завершення формування сучасної системи логістики, технічного
переоснащення відділів прикордонної служби, вдосконалення
інженерного облаштування державного кордону;
дальше вдосконалення прикордонного та міжнародного
співробітництва;
завершення оптимізації нової організаційної структури;
продовження роботи із створення сучасної інтегрованої системи
охорони державного кордону та суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні:
дальше вдосконалення оперативно-розшукової діяльності;
реформування Морської охорони Державної прикордонної служби
України відповідно до її нової моделі;
завершення формування відділів прикордонної служби по всьому
периметру державного кордону;
дальше вдосконалення роботи з особовим складом.
У рамках цього етапу буде в основному завершено становлення
Державної прикордонної служби України як самодостатнього
правоохоронного органу європейського типу.
Заходи:
1. Завершити виконання завдань другого етапу Державної
цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція
державного кордону" на період до 2015 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року
N 831 ( 831-2007-п ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держприкордонслужби України, Держмитслужба України,
Міноборони України, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади
2. Забезпечити виконання заходів другого етапу, передбачених
Концепцією розвитку Державної прикордонної служби України на
період до 2015 року ( 546/2006 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Адміністрація
Держприкордонслужби України
Розділ 3
Питання ресурсів
3.1. Забезпечення фінансовими ресурсами
сектору оборони і безпеки України
Процедури бюджетного планування та виконання державного
бюджету, визначені Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), дають
змогу забезпечити демократичний цивільний контроль за витратами на
оборону та безпеку на всіх етапах.
Стабільність економічної політики та затверджені Урядом
України на середньострокову перспективу прогнозні показники
зведеного бюджету свідчать про те, що Україна забезпечить
виділення у достатніх обсягах бюджетних асигнувань для
забезпечення фінансовими ресурсами сектору безпеки і оборони
держави.
Заходи:
1. Сформувати обсяги видатків на національну безпеку та
оборону держави під час розроблення проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік", виходячи з пріоритетності
їх спрямування.
Строк виконання: третій квартал
Відповідальні за виконання: Міноборони України, МВС
України, Мінфін України, інші центральні органи
виконавчої влади, Служба безпеки України, Служба
зовнішньої розвідки України, Адміністрація
Держприкордонслужби України
2. Забезпечити фінансування заходів щодо реформування
Збройних Сил України з одночасним вирішенням питань соціального
захисту військовослужбовців, у тому числі звільнених у процесі
реформування.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мінфін України, Державне
казначейство України, Міноборони України
3. Забезпечити пріоритетне спрямування бюджетних коштів на
розвиток озброєння та військової техніки, розроблення та
впровадження їх нових зразків.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України,
Адміністрація Держприкордонслужби України,
Служба безпеки України, Мінфін України
3.2. Здійснення заходів щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері євроатлантичної інтеграції України
Україна продовжує вживати заходів до вдосконалення
професійної підготовки фахівців центральних органів виконавчої
влади у сфері євроатлантичної інтеграції.
Заходи:
1. Забезпечити підготовку та реалізацію завдань Державної
цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2008-2011 роки.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Головдержслужба України,
МОН України, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади
2. За сприяння держав - членів НАТО організовувати в Україні
та за кордоном підвищення кваліфікації працівників правоохоронних
та інших державних органів відповідно до покладених на них завдань
у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму.
Строк виконання: протягом року
Відповідальний за виконання -
Держфінмоніторинг України
3. Розробити та запровадити спеціальні навчальні програми
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування з питань євроатлантичної
інтеграції, включаючи програми обов'язкового вивчення іноземних
мов (насамперед англійської) для державних службовців, до
функціональних обов'язків яких належать питання європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МОН України,
Мінфін України, Мінпраці України, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади
4. Розширити взаємодію Служби безпеки України, Міністерства
оборони України з Балтійським оборонним коледжем (м. Тарту,
Естонська Республіка) з метою вивчення досвіду у сфері підготовки
кадрів з питань євроатлантичної інтеграції та проведення
міжнародних конференцій і навчальних курсів з цієї тематики.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Міноборони України, інші центральні
органи виконавчої влади
3.3. Укомплектування Місії України при НАТО
та збільшення присутності представників України
у військових штабах Альянсу
Буде забезпечено своєчасне комплектування Політичної секції,
Оборонної секції та Військового представництва Місії України при
НАТО, а також штабних посад у складі багатонаціональних сил,
закріплених за Україною в міжнародних миротворчих місіях.
Створено резерв офіцерів Збройних Сил України для призначення
на посади у штабах Альянсу.
Заходи:
1. *Забезпечити призначення представників Збройних Сил
України на посади у військових органах (підрозділах) НАТО (штабних
елементів партнерства).
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
2. *Забезпечити направлення офіцера зв'язку
Військово-Морських Сил Збройних Сил України до штабу морського
компонента Об'єднаного командування сил НАТО "Південь" з метою
координації участі сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних
Сил України у військово-морських операціях на Середземному морі в
рамках операції "Активні зусилля" (ОАЗ) та стажування на штабних
посадах згідно зі стандартами НАТО на ротаційній основі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
Розділ 4
Питання безпеки інформації
Україна продовжує співробітництво з НАТО у галузі безпеки
інформації відповідно до положень Угоди про безпеку між Урядом
України і Організацією Північноатлантичного договору ( 950_002 ).
Основна увага приділяється забезпеченню захисту інформації України
та НАТО з обмеженим доступом, здійсненню заходів, спрямованих на
запобігання витоку інформації або її втраті.
Серед пріоритетних питань у сфері безпеки інформації є
розроблення та узгодження регулятивних актів захисту інформації,
що становить державну таємницю, відповідно до стандартів НАТО,
підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади з питань
захисту інформації з обмеженим доступом у процесі співробітництва
України та НАТО, проведення модернізації державних
телекомунікаційних систем, якими може передаватися інформація НАТО
з обмеженим доступом, відповідно до вимог і стандартів НАТО,
фінансування заходів охорони в Україні інформації НАТО з обмеженим
доступом з метою приведення цієї системи у відповідність із
стандартами НАТО.
Опрацьовуються питання вивчення та узгодження методологічних
засад і здійснення заходів, спрямованих на досягнення сумісності
інформаційних систем спеціальних служб України з інформаційними
системами Альянсу, Інтерполу та Європолу.
Заходи:
1. *Опрацювати питання про можливість участі представників
спеціальних служб України у навчальних курсах, які організовуються
і проводяться НАТО, за напрямами "Захист інформації", "Поводження
з таємною інформацією НАТО", "Побудова захищених
телекомунікаційних систем".
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держспецзв'язку України, МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
2. *Продовжити проведення консультацій на експертному рівні з
обговорення проблем, пов'язаних із визначенням шляхів організації
та забезпеченням функціонування перспективної
інформаційно-телекомунікаційної мережі, стандартизації та порядку
використання апаратно-програмних засобів.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Міноборони
України, інші центральні органи виконавчої влади,
Адміністрація Держспецзв'язку України,
Служба безпеки України
3. Забезпечити надання структурним підрозділам центральних
органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання
євроатлантичної інтеграції, послуг спеціального зв'язку з
використанням телекомунікаційних ресурсів Національної системи
конфіденційного зв'язку України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держспецзв'язку України, інші центральні
органи виконавчої влади
4. Продовжити здійснення заходів, спрямованих на створення
спеціальної телекомунікаційної системи обміну інформацією з
обмеженим доступом між Місією України при НАТО та відповідними
центральними органами виконавчої влади.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Адміністрація
Держспецзв'язку України, МЗС України,
інші центральні органи виконавчої влади
5. Забезпечити здійснення контролю за функціонуванням центрів
реєстрації документів НАТО в органах державної влади України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, інші
центральні органи виконавчої влади
6. Продовжити роботу з розгортання захищеної
телекомунікаційної мережі (системи захищеної електронної пошти)
для забезпечення належного обміну інформацією у підрозділі
боротьби з тероризмом Антитерористичного центру при Службі безпеки
України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
центральні органи виконавчої влади
7. Провести в органах державної влади перевірки стану охорони
та технічного захисту інформації з обмеженим доступом України,
переданої структурам НАТО та/або отриманої від НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Адміністрація Держспецзв'язку України
8. Продовжити роботу, пов'язану з оформленням сертифікатів
перевірки персоналу на допуск до роботи з інформацією НАТО
категорії "А" або "В" для громадян, які працюють з інформацією, що
становить державну таємницю, та беруть участь у заходах Альянсу,
під час здійснення яких використовується інформація з обмеженим
доступом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
9. Брати участь на рівні експертів у конференціях, семінарах,
навчальних програмах та консультаціях з питань використання
інформаційно-телекомунікаційних мереж, а також організації та
забезпечення безпеки зв'язку і захисту інформації, шлюзів доступу
до баз даних спеціальних служб держав - членів Альянсу, що
проводяться державами - членами НАТО з метою обміну досвідом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України, Міноборони
України, Адміністрація Держспецзв'язку України, інші
центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки України
10. Провести поступову модернізацію або заміну існуючої
системи криптографічного захисту інформації, яка використовується
для передачі інформації з обмеженим доступом (для службового
користування) між Україною, Місією України при НАТО та державами -
членами НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Адміністрація Держспецзв'язку України
11. Продовжити здійснення організаційно-технічних заходів
щодо приведення інтерфейсів технічних засобів перехоплення
телекомунікацій у відповідність із стандартами Європейського
інституту по стандартизації у галузі телекомунікації з метою
реалізації положень Плану колективної безпеки в Європі.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
Розділ 5
Правові питання
5.1. Сучасний стан нормативно-правової бази
України та її відповідність принципам НАТО
Участь України в міжнародних системах безпеки відповідає
покладеним на державу завданням із захисту суверенітету і
територіальної цілісності та безпеки України, у тому числі в
рамках зовнішньополітичної діяльності. З огляду на те, що оборона
України є завданням Збройних Сил України, участь у міжнародних
системах безпеки має також забезпечувати належний рівень
військової співпраці.
Україна розглядає НАТО як основу майбутньої
загальноєвропейської системи безпеки і підтримує її розширення, а
також виходить з того, що основною метою політики України,
спрямованої на євроатлантичну інтеграцію, є вступ до цієї
Організації.
У контексті реалізації стратегічного курсу на набуття
членства в НАТО Україна продовжуватиме взаємовигідне
співробітництво з Альянсом відповідно до Законів України "Про
оборону України" ( 1932-12 ), "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ), а також Воєнної доктрини України
( 648/2004 ), Стратегії національної безпеки України ( 105/2007 ).
Головним пріоритетом є забезпечення належних правових
механізмів співпраці України з НАТО.
Заходи:
1. *Після укладення Угоди між Україною та Організацією
Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил і
персоналу НАТО територією України забезпечити її безумовне
виконання. Сприяти у забезпеченні сухопутного транзиту територією
України для держав - членів НАТО як контрибуторів Міжнародних сил
сприяння безпеці НАТО з метою підтримки операції МССБ НАТО в
Ісламській Республіці Афганістан згідно з Резолюцією РБ ООН від
20 грудня 2001 року N 1386 ( 995_952 ) у разі укладення
відповідної угоди (у формі обміну листами) між Україною та
Альянсом.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МЗС України,
Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України,
Міноборони України, Мін'юст України, Мінфін України,
Адміністрація Держприкордонслужби України,
Держмитслужба України, Держекспортконтроль України,
ДПА України, інші центральні органи виконавчої влади,
Служба безпеки України
2. *Забезпечити проведення спільних заходів (семінарів,
навчальних візитів, придбання навчальних посібників тощо),
пов'язаних із правовими аспектами діяльності НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
Міноборони України, інші центральні органи
виконавчої влади, за участю Координаційного бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України
3. *Організувати навчання працівників юридичних служб
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України з питань адаптації національного законодавства до
міжнародних угод НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальне за виконання - Міноборони України
4. *Забезпечити реалізацію Угоди між державами - учасницями
Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть
участь у Програмі НАТО "Партнерство заради миру", щодо статусу
їхніх збройних сил ( 994_042 ) (SOFA PFP), зокрема в контексті
Скандинавсько-Балтійської ініціативи у рамках Програми
професійного розвитку цивільного персоналу для безпекового та
оборонного сектору України.
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Міноборони України, інші
центральні органи виконавчої влади
5. Продовжити роботу з імплементації договорів, укладених між
Україною і НАТО в рамках Програми НАТО "Партнерство заради миру"
( 950_001 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: Мін'юст України,
Міноборони України, інші центральні органи
виконавчої влади
6. Забезпечити виконання Меморандуму про взаєморозуміння у
галузі сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням
( 950_018 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України,
Мін'юст України, Мінтрансзв'язку України,
інші центральні органи виконавчої влади
7. Продовжувати наукові дослідження з питань адаптації
національного законодавства, що регламентує діяльність органів
сектору безпеки України, до міжнародних угод НАТО та стандартів
держав - членів НАТО.
Строк виконання: протягом року
Відповідальна за виконання - Служба безпеки України
8. Розширити напрями співробітництва, передбачені
Меморандумом про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних
ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф між
Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Організацією
Північноатлантичного договору ( 950_004 ).
Строк виконання: протягом року
Відповідальні за виконання: МНС України, інші
центральні органи виконавчої влади
_______________
* Заходи, що проводяться спільно з НАТО.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору