Документ 116-96-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.12.2011, підстава - 1253-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 січня 1996 р. N 116
Київ
Про затвердження Порядку визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1009 ( 1009-96-п ) від 27.08.96
N 34 ( 34-97-п ) від 20.01.97
N 1402 ( 1402-97-п ) від 15.12.97
N 1393 ( 1393-2009-п ) від 16.12.2009
N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

На виконання розпорядження Президента України від 10 лютого
1995 р. N 35 ( 35/95-рп ) "Про заходи щодо активізації боротьби з
корупцією і організованою злочинністю" та з метою вдосконалення
правової бази боротьби з економічною злочинністю Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення розміру збитків від
розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей,
що додається.
2. Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування в
газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. N 116
ПОРЯДОК
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей

1. Цей порядок встановлює механізм визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
валютних цінностей.
2. Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей визначається шляхом проведення
незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У
разі визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової
шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання
з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному)
капіталі, розмір збитків визначається відповідно до методики
оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 1393 ( 1393-2009-п ) від
16.12.2009, N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1253
( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 }

10. Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку,
здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству,
установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства
на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних
цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів
перераховується до державного бюджету. { Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 34
( 34-97-п ) від 20.01.97; в редакції Постанови КМ N 1393
( 1393-2009-п ) від 16.12.2009 }вгору