Документ 116-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.02.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 9, ст.86 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Україною та Європейським
Співтовариством про реадмісію осіб ( 994_851 ), підписану
18 червня 2007 року в м. Люксембурзі (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2008 року
N 116-VIвгору