Документ 1159-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про часткове зупинення дії статті 2 Декрету
Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року
"Про Єдиний митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.436 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Зупинити дію абзацу другого статті 2 Декрету Кабінету
Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний
тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12,
ст. 107, N 28, ст.301; 1997 р., N 8, ст.62) в частині, що не
стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до
набрання чинності цим Законом, товарів за рахунок коштів іноземних
кредитів, наданих Україні відповідно до міжнародних договорів
України під гарантію Кабінету Міністрів України, або за договорами
(контрактами), укладеними до 1 січня 2000 року, якщо відповідний
іноземний кредит, наданий Україні згідно з міжнародним договором
України під гарантію Кабінету Міністрів України, передбачено
Державним бюджетом України.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 1999 року
N 1159-XIVвгору