Документ 1158-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2014, підстава - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2011 р. N 1158
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }
Про внесення змін до Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку одержання дозволу на виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440
( 440-95-п ), із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 656 ( 656-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 701), від 11 жовтня 2002 р. N 1518
( 1518-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42,
ст. 1935), від 16 червня 2004 р. N 769 ( 769-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1588) і від 16 грудня 2009 р.
N 1391 ( 1391-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101,
ст. 3524), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1158
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку
одержання дозволу на виробництво,
зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології
та інших біологічних агентів
( 440-95-п )

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, перелік яких
наведено у додатку.".
2. В абзаці першому пункту 2 слова "(крім транзиту вантажів
залізничним транспортом)" замінити словами "(крім транзиту, який
здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та Закону
України "Про перевезення небезпечних вантажів") ( 1644-14 )".
3. Пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Дозвіл на виробництво, зберігання, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, видається
Мінприроди за наявності:
дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та
початок експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки (видається Держгірпромнаглядом
або його територіальними органами);
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(видається Держсанепідслужбою);
документа, що підтверджує державну реєстрацію небезпечного
фактора (видається Держсанепідслужбою), або посвідчення про
державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату (видається
Мінприроди), або реєстраційного посвідчення на лікарський засіб
(видається МОЗ).
Дозвіл на транспортування отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, видається
Мінприроди за наявності:
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(видається Держсанепідслужбою);
документа, що підтверджує державну реєстрацію небезпечного
фактора (видається Держсанепідслужбою), або посвідчення про
державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату (видається
Мінприроди), або реєстраційного посвідчення на лікарський засіб
(видається МОЗ);
погодження МВС (у разі перевезення автомобільним транспортом)
або Мінінфраструктури (у разі перевезення залізничним, морським,
річковим, авіаційним транспортом).".
4. В абзаці четвертому пункту 4 слова "Мінтрансом,
Держнаглядохоронпраці" замінити словами "Мінінфраструктури,
Держгірпромнаглядом".
5. Абзац перший пункту 5 виключити.
6. У тексті Порядку ( 440-95-п ) слова "підприємства, а також
громадяни-підприємці", "підприємства та громадяни-підприємці",
"підприємства і громадяни-підприємці" замінити словами "суб'єкти
господарювання".вгору