Документ 1156/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2008, підстава - 222/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи з підготовки
і випуску багатотомного енциклопедичного видання
"Звід пам'яток історії та культури України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 222/2008 ( 222/2008 ) від 17.03.2008 }

З метою поліпшення справи зі збереження та популяризації
національного культурного надбання, історичного минулого
Українського народу, керуючись частиною п'ятою статті 54
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та на часткову зміну Указу
Президента України від 11 грудня 2000 року N 1328 ( 1328/2000 )
"Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного
енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури
України" п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення
підготовки і випуску до 2018 року 28-томного енциклопедичного
видання "Звід пам'яток історії та культури України" (далі - Звід)
за участю Національної академії наук України, Міністерства
культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
Державного комітету архівів України, зокрема:
передбачити під час доопрацювання проекту закону про
Державний бюджет України на 2008 рік та в проектах закону про
Державний бюджет України на наступні роки до 2018 року видатки на
підготовку і випуск Зводу, в тому числі Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, а також Інституту історії України НАН
України кошти, необхідні для підготовки рукописів томів Зводу;
вжити заходів щодо належного забезпечення Головної редакції
Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "Українська
енциклопедія" імені М.П. Бажана сучасною комп'ютерною технікою для
виготовлення оригінал-макетів великоформатних багатоілюстрованих
видань; { Абзац третій статті 1 в редакції Указу Президента
N 222/2008 ( 222/2008 ) від 17.03.2008 }
забезпечити поліграфічне виготовлення томів Зводу.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
під час формування проектів бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів
передбачати кошти для фінансування проведення робіт з виявлення
об'єктів культурної спадщини та здійснення інших, пов'язаних з
цим, заходів;
забезпечити створення належних умов для роботи регіональних
редакційних колегій, авторських колективів та робочих груп, які
опрацьовують матеріали для підготовки томів Зводу.
3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації ходу
підготовки і випуску Зводу.
4. Київській міській державній адміністрації сприяти Головній
редакції Зводу пам'яток історії та культури при видавництві
"Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана у вирішенні в
установленому порядку питання щодо оренди приміщення в будинку
Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва
"Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана по
вул. Б. Хмельницького, 51а. { Стаття 4 в редакції Указу Президента N 222/2008 ( 222/2008 ) від
17.03.2008 }
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 листопада 2007 року
N 1156/2007вгору